ARGE 250


Reel kesim güveninde düşüş

Turkishtime Dergi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ağustos ayına ilişkin İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı. Buna göre, ağustosta RKGE, bir önceki aya göre 6,3 puan azalarak 96,4 seviyesine geriledi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat, gelecek 3 aydaki toplam istihdam miktarı, gelecek 3 aydaki üretim hacmi, gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı, son 3 aydaki toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut toplam sipariş miktarı ve mevcut mamul mal stoku olmak üzere tüm alt endeksler RKGE'yi azalış yönünde etkiledi.

Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyir bir önceki ay seviyelerinde devam etti. İç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyir güçlendi.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler güçlendi. Mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmeler ise bir önceki ay seviyelerinde devam etti.

ÜFE beklentisi yükseldi

Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarına ilişkin artış yönlü beklentiler zayıflayarak devam etti. Gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler de zayıfladı.

Ortalama birim maliyetlerde, son 3 ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek 3 ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir güçlenerek devam etti.

Gelecek 3 aydaki satış fiyatı artış beklentileri de güçlendi. Gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 1,8 puan artarak yüzde 17,0 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 4,6'ya, aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 59,8'e geriledi. Daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 35,6'ya yükseldi.