Turkishtime AR-GE 250


Reel kesimin güveninde artış

Turkishtime Dergi

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), ağustosta bir önceki aya göre 4,2 puan artarak 102,5 seviyesine çıktı.

TCMB ağustos ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıkladı. RKGE ağustosta bir önceki aya göre 4,2 puan artarak 98,3 seviyesinden 102,5'e çıktı.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki üretim hacmi, mevcut mamul mal stoku ve gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı olmak üzere tüm alt endeksler RKGE'yi artış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 5,5 puan artarak 102,1 seviyesine yükseldi.