AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


Sanayiciden ekonomik darboğazdan çıkış için 16 maddelik 'önlem' talebi

Turkishtime Dergi

Ankara Sanayi Odası (ASO) sanayicilerin karşılaştığı ekonomik darboğazın giderilmesine yönelik olarak hazırladığı raporu, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na gönderdi.

Bakanlıklara gönderilen öneriler dizisinin giriş kısmında, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik güçlükleri atlatması ve ekonomik büyüme eğilimini sürdürmeye devam etmesi amacıyla sanayicilerin önündeki engellerin kaldırılmasının zorunlu olduğu bildirildi.

KDV alacakları için 5 yıllık devlet tahvili verilebilir

KDV tüm sektörlerde yüzde 8 gibi standart bir hale getirilmeli. KDV alacaklarının tasfiyesi için, vergi iadesi alacaklarına karşılık 5 yıllık devlet tahvili verilebilir. Bu tahviller, bankalar nezdinde teminat olarak kullanılmasıyla finansal rahatlama sağlanabilir.

Cumhurbaşkanına geçen, kur farkı verme yetkisi kullanılmalı. Bu düzenleme yapılamayacaksa, kur farkı da mücbir sebep gibi değerlendirilerek, başlamış ve başlamamış işler için fesih ve tasfiye hakkı getirilmeli. Ayrıca proje bazlı devlet destek ve yardımlarında da (KOSGEB ,TUBİTAK vb.) kurumların kur farkı dikkate alınmalı.

Kur farkı gelirinden dolayı KDV ödenmemeli

Kur farkından elde edilecek gelir ve giderlerin realize edildiği anda bilançoya yazılmalı fakat kur farkından elde edilen gelirden dolayı KDV ödenmemeli. Sanayiciler yaptıkları işin karşılığında vadeli çek alırken, bu işten kaynaklanan KDV ve peşin vergileri, alacaklarını tahsil edemeden ödemek durumunda kalıyorlar. KDV tahsilat yapıldığında ödenmeli veya KDV ve peşin vergiler taksitli ödenebilmeli.

Bankalar kredilerdeki katı kuralları esnetmeli

Bankalar, sanayicilerimize kredi verirken mevcut katı kuralları (ek teminat talebi, sigorta, vergi borcu) biraz daha esneterek kolaylık göstermeli. Rehine konu olan taşınırların kapsamının genişletilmesi, taşınır rehnin de aleniyetin sağlanarak rehnin paraya çevrilmesinde alternatif yolların sunularak finansmana daha kolay erişim sağlanmalı. Bankacılıkla ilgili yapılandırma yönetmeliklerinin uygulanabilmesi açısından bankalar bir an önce gerekli iç düzenlemeleri yapmalı.

"Kurbağanın gözü çatlamadan dereye su verilmeli"

Sanayicinin taleplerini değerlendiren ASO Başkanı Nurettin Özdebir, fi nansal sektöre olan borçların yeniden yapılandırılmasıyla ilgili düzenleme çıkmasına rağmen, bankaların şu ana kadar herhangi bir adım atmadığını bildirdi. Özdebir, “Esaslar tam olarak belirlenmediği için uygulama sarkıyor. Ancak kurbağanın gözü de dereye su gelene kadar çatlayacak” diye konuştu. Yaklaşık 40 milyar lirayı bulan KDV alacağı sorunun çözümü için alacaklılara 5-10 yıl vadeli düşük faizli devlet tahvili verilebileceğini dile getiren Özdebir, “Bunları teminat olarak bankaya verip kredi alma imkanı yanı sıra ihaleye girerken teminat olarak da kullanabiliriz” dedi. İhracatçının vadeli satış yaptığında, satışın yapıldığı günkü kurun esas alınarak kâr hesaplandığına dikkat çeken Özdebir, “Para daha hesaba geçmedi ki kâr oluşsun. Belki para ihracatçının eline geçtiğinde kur düşecek. Bu yüzden tahsilat gerçekleştirildiği andaki rakam dikkate alınmalı” ifadelerini kullandı.

16 maddelik pakette öne çıkanlar

-KDV alacakları yerine uzun vadeli devlet tahvili verilebilir.

-Cumhurbaşkanı fiyat farkı yetkisini kullanmalı.

-Kur farkı mücbir sebep kabul edilmeli.

-Zamanı gelmiş hak edişler nakit ödenmeli.

-Kamu inşaat ihalelerinde ‘yerli malı’ şartı şartnameye konulmalı.

-Kamu ilaç alımında 2.64 TL olan euro kuru 4.25 TL’ye çıkarılmalı.

-Bankalar kredilerde uyguladıkları katı kuralları esnetmeli.

-Bankalar, yeniden yapılandırma düzenlemesini hızlandırmalı.

-Kur farkı gelirinden dolayı KDV ödenmemeli.

-KDV tahsilattan önce tahakkuk ettirilmemeli

-KDV ve peşin vergi taksitlendirilmeli.

-KDV’de farklı oranlar giderilmeli, standart orana geçilmeli.

-Faaliyetini durdurmak zorunda kalanlara kısa çalışma ödeneği uygulanmalı.

-Ulusal elektrik tarifesi uygulaması devam etmeli.

-Rehne konu taşınmazların kapsamı genişletilmeli.

-KOBİ’lerin alacakları öncelikli olarak ödenmeli.