ARGE 250


Tıp Bilimine Yön Veren 100 Türk

Kurtuluş Öztürk

Turkishtime tarafından hazırlanan “Tıp Bilimine Yön Veren 100 Türk” araştırması ve kitabı, araştırmaları, buluşları ve tedavi yöntemleri dünyada yankı doğuran tıp insanlarımızı bir araya getiriyor.

Turkishtime tarafından Sanko Holding sponsorluğunda hazırlanan kitap, yurtdışında Harvard, Yale, John Hopkins University, University of Chicago gibi dünyanın önde gelen bilim kurumlarında ve yurtiçinde de ülkemizin bu alanda en başarılı kurumlarında araştırma yapan başarılı Türk tıp insanlarının öykülerini anlatıyor.

*Tüm değerler, çalışmanın başladığı Mayıs 2018'e göre girilmiştir.

İşte tıp bilimine yön veren 100 Türk:


100. ŞAHBETTİN SELEK
Tıp Eğitimi ve Biyokimya alanlarında çalışmaktadır


Lisans eğitimini Cumhuriyet Üniversitesi’nde bitiren Prof. Dr. Şahbettin Selek, Tıpta Uzmanlık eğitimini Harran Üniversitesi’nde 2006 yılında tamamlamıştır. Uzmanlık tezini “Anjiyografi ile Koroner Arter Hastalığı Teşhisi Konulan Hastalarda Yüksek Dansitelli Lipoproteinin Enzimleri Olan Paraoksonaz ve Arilesteraz Enzim Aktivitelerinin ve Lipid Oksitlenebilirliğinin Araştırılması” üzerine yapmıştır. Biyokimyasal Araştırma Yöntemleri, Biyokimya ve Moleküler Biyoloji, İmmünoloji, Tıbbi Laboratuvar Teknolojisi üzerine araştırmaları ve yayınları bulunmaktadır. Prof. Dr. Şahbettin Selek, çalışmalarını Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı’nda sürdürmektedir.99. FATİH TANRIVERDİ
İç hastalıkları, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları alanında uzmandır.


Prof. Dr. Fatih Tanrıverdi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirmesinin ardından Erciyes Üniversitesi’nde İç Hastalıkları Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları ihtisaslarını tamamladı. 2002-2003 yılları arasında İngiltere’de University College London, Royal Free College, Molecular and Neuroendocrinology Bölümü’nde çalıştı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çalışmalarını sürdüren Tanrıverdi, aynı zamanda Acıbadem Sağlık Grubu’nda çalışmaktadır.

Araştırma alanları arasında Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, Nöroendokrinoloji, Travmatik beyin hasarı ve hipofiz üzerine etkileri, Spora bağlı kafa travması ve hipofiz ile Erişkinde Growth hormon eksikliği bulunmaktadır. Prof. Dr. Fatih Tanrıverdi, 2012 yılında TÜBİTAK Teşvik Ödülü almıştır. Nöroendokrinoloji Derneği , European Neuroendocrine Association, Türk Diabet Cemiyeti, Endocrine Society (USA), European Society of Endocrinology, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Derneği üyesidir.98. FİGEN SÖYLEMEZOĞLU
Nöropatoloji alanında uzmandır


Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Prof. Dr. Figen Söylemezoğlu, 1987-1991 yılları arasında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi, 1992-1993 yılları arasında, Zürih Üniversitesi Nöropatoloji Enstitüsü’nde Araştırmacı olarak çalışmıştır. 2001 yılından bu yana çalışmalarını Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’nda sürdürmektedir.

2005 yılı Hacettepe Üniversitesi Bilim Ödülü’ne sahip olan Söylemezoğlu’nun 150’nin üzerinde makale ve araştırması bulunmaktadır. Zürih Üniversitesi Nöropatoloji Enstitüsünde nöropatoloji alanında uzmanlaşmıştır. Dünya Sağlık Örgütü Kanser Araştırma Ajansında (IARC) 2000 ve 2003’te beyin tümörleri üzerine çalışmalar yapmıştır. Çalışma alanları arasında Sinir sistemi tümörleri, epilepsi patolojisi, göz tümörleri bulunmaktadır.97. BÜLENT OKAN YILDIZ
Uzmanlık alanları obezite, metabolik sendrom, diyabet, hirşutizm, polikistik over sendromudur.


Hacettepe Üniversitesi’nde İç Hastalıkları, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları üst ihtisasını tamamlayan Bülent Okan Yıldız, 2011 yılında profesör oldu. 2002-2004 yılları arasında ABD’de Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles kampüsünde (UCLA) obezitede yağ dokusu fonksiyon bozuklukları, iştah hormonları, insülin direnci ve polikistik over sendromu alanlarında doktora sonrası çalışmalar yaptı. Aynı süreçte Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüleri “Advanced Training Program in Translational Investigation” fellowship programını tamamladı.

Dr. Yıldız, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkede düzenlenen kongre ve konferanslarda davetli konuşmacı, panelist ve moderatör olarak yer almıştır. Uluslararası dergiler ve araştırma kuruluşları için hakemlik yapan ve çeşitli komite görevlerinde bulunan Dr. Yıldız, halen Journal of Endocrine Society dergisinin yardımcı editörlüğünü yürütmektedir.

Ulusal ve uluslararası birçok ödülü bulunan Dr. Yıldız’ın bu ödülleri arasında Amerikan Endokrinoloji Derneği “Hot Topics in Endocrinology” Seyahat Ödülü, Hacettepe Üniversitesi Bilim Teşvik Ödülü, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Derneği En iyi Genç Araştırmacı Ödülü, Türkiye Bilimler Akademisi GEBİP Ödülü, TÜBİTAK Bilim Teşvik Ödülü ve Eisenhower Vakfı Uluslararası Liderlik Ödülü bulunmaktadır. Dr. Yıldız’ın Eisenhower Fellowship programı kronik hastalık modeli olarak diyabet ve obezitede araştırma, hizmet ve sağlık politikalarının geliştirilmesinde akademi-hükümet- endüstri ilişkileri konusundadır.96. ÖZGÜR KASAPÇOPUR
Çocuk romatoloji alanında uzmandır


Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1986 yılı mezunudur.
Aynı fakültede uzmanlık, doçentlik ve profesörlük almıştır. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı’nda çalışmalarını sürdüren Kasapçopur, 2002 yılından bu yana Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Klinik araştırmalar Etik Kurulu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzman üyesi ve raportörüdür. Alanıyla ilgili çeşitli klinik araştırma kurslarında eğitici olarak görev yapmıştır.

Özellikle çocuklarda romatoid artrid ve diğer romatolojik hastalıkların yanı sıra diğer çocuk hastalıkları ve çocuk sağlığı üzerine çalışmaktadır. Çocukluk çağının (0-16 yaş) en çok karşılaşılan romatolojik hastalığı olan Jüvenil İdiopatik Artrit’in alt grubu olan Sistemik Jüvenil İdiopatik Artrit (SJIA) hastalığı da özel ilgi alanı içindedir. Rheumatology International gibi önemli bilimsel dergilerde Editörler Kurulu Üyesidir ve aynı dergide hakemlik yapmaktadır. Çocuk Romatoloji Derneği’nde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır.95. BÜLENT GÖRENEK
Çalışmalarını Kardiyoloji alanında sürdürmektedir.


Tıp eğitimini Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde alan Prof. Dr. Bülent Görenek, tıpta uzmanlığını Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü’nde tamamladı. Aynı üniversitede yardımcı doçent, doçent ve profesör unvanlarını aldı. Prof. Dr. Bülent Görenek halen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji Anabilim Dalı’nda çalışmalarını sürdürmektedir. Prof. Dr. Bülent Görenek, Avrupa Kardiyoloji Derneği Kongre Bilim Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

Prof. Dr. Görenek, 2017- 2018 kongrelerinin bilimsel programına özellikle aritmi (kalp çarpıntıları) konusundaki bilgi ve deneyimlerini aktarmak üzere Avrupa Kardiyoloji Derneği yeni başkanı tarafından seçilmiştir. Halen Avrupa Kardiyoloji Derneği Eğitim Komitesi üyeliği yapmaktadır. 2016 yılında Çağdaş Gazeteciler Derneği Eskişehir Şubesi tarafından Bilim Ödülü’ne layık görülmüştür. Çeşitli bilimsel kitaplarda yazdığı bölümler, ulusal ve uluslararası makaleleri bulunmaktadır.94. İBRAHİM HANİFİ ÖZERCAN
Gastrointestinal patoloji, Hepato-biliar patoloji ve pankreas patolojisi alanlarında uzmandır


İstanbul Tıp Fakültesi mezunu olan Prof. Dr. İbrahim Hanifi Özercan, Fırat Üniversitesi Tıp fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’nda uzmanlığını tamamladı. 2007 yılında aynı üniversitede profesörlük unvanını aldı ve Patoloji anabilim dalının başkanlığını üstlendi. Fırat Üniversitesi Hayvan Deneyleri Etik Kurulu’nda Başkan ve üye olarak görevde bulundu. Prof. Dr. İbrahim Hanifi Özercan halen aynı üniversitede çalışmalarına devam etmekte ve Tıp fakültesi Fakülte Kurulu üyeliğini sürdürmektedir.

Türk Patoloji Derneği ve Ege Patoloji Derneği üyesidir. Prof. Dr. İbrahim Hanifi Özercan’ın çalışma alanları özellikle gastrointestinal sistem patolojilerine odaklanmıştır. Ulusal ve uluslararası yayınlarda yayınlanmış çok sayıda araştırma ve makalesi bulunmaktadır.93. YUSUF YILMAZ
Yağlı karaciğer hastalığındaki bazı bilimsel araştırmaları dünya literatüründe de öncü olmuştur.


2007 yılında ‘İç Hastalıkları Uzmanı’ olan Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, 2011 yılında ‘Gastroenteroloji Uzmanı’ olmuştur ve 2012 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne ‘Öğretim Üyesi’ olarak atanmıştır. 2017 yılında tıp fakültesine atanan en genç ‘Profesör’ olmuştur. Prof. Dr. Yusuf Yılmaz’ın uluslararası yabancı dergilerde yayımlanmış 150’ye yakın bilimsel araştırması bulunmaktadır.

Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, 2007 yılında dahiliye asistanı iken yağlı karaciğer hastalığı ile ilgili özgün çalışması nedeniyle Türkiye Hepatoloji Vakfı Zafer Paykoç Ödülü’nü almıştır. Eczacıbaşı Bilim Teşvik Ödülünü 2011 yılında, Bayındır Tıp Teşvik Ödülünü 2012 yılında almıştır. Bilimsel araştırmaları yağlı karaciğer hastalığının taranması, teşhisi, şiddetinin belirlenmesine yarayacak invazif olmayan yöntemlerin keşfedilmesine ve klinik kullanımına ilişkindir. Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Yağlı karaciğer hastalığındaki bazı bilimsel araştırmaları
dünya literatüründe de öncü olmuştur. Avrupa Karaciğer Araştırmaları Derneği, Amerikan Karaciğer Araştırmaları Derneği, Amerikan Kronik Karaciğer Vakfı üyeliği bulunmaktadır. Prof. Yusuf Yılmaz, Fibroscan kullanımındaki deneyimini gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında hekimlere yönelik eğitim kurslarıyla meslektaşlarıyla paylaşmaktadır.92. ABDULLAH BEREKET
Pediatrik endokrinoloji alanında çalışmaktadır.


Çocuk endokrinoloji ve diyabet uzmanı olan Prof. Dr. Abdullah Bereket, 1986 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. 1991’de Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlığını, 1995 yılında ise Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet uzmanlığını tamamlayın Bereket, 1991-1996 yılları arasında Pediatrik Endokrinoloji Üst İhtisası yapmak üzere, ABD’de State University of New York at Stony Brook’ta bulunmuştur.

1996-1999 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalında çalışmalarını yürüten Prof. Bereket halen Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı Başkanı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. (2003-2005) arasında Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği Başkanlığı yapan Bereket, Avrupa Çocuk Endokrinolojisi Derneği (European Society for Pediatric Endocrinology, ESPE) ve Çocuk Endokrin ve Diyabet Derneği üyesidir. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış 100’ün üzerinde makalesi ve üç uluslararası bilimsel dergide editör yardımcılığı vardır. 2001 yılında Türkiye Bilimler Akademisi Üstün başarılı genç bilim adamı ödülünü kazanmıştır.91. İBRAHİM TEKDEMİR
Anatomi alanında uzmandır.


Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Prof. Dr. İbrahim Tekdemir, 1987 yılında Ankara Üniversitesi Anatomi Anabilim Dalı’nda asistan olarak göreve başladı ve 1989 yılında anatomi uzmanı unvanını aldı. 1990 yılında aynı kürsüde öğretim görevlisi olarak tekrar görev aldı ve 1993 yılında Doçent, 1998 yılında Profesörlüğe yükseldi. 1995 yılında TÜBİTAK’tan aldığı Royal Society bursu ile üç ay süre ile İngiltere’de Sheffield Üniversitesi Nöroradyoloji bölümünde radyolojik anatomi çalışmalarına katıldı.

Çalışmalarını halen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Anatomi Anabilim Dalı’nda sürdüren Prof. Dr. İbrahim Tekdemir, Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği, Anatomi Araştırmaları Derneği üyesidir. Clinical Anatomy gibi bilimsel dergilerde hakemlik görevi yapmıştır. Anatomi alanında düzenlenen pek çok eğitim programlarına ve bilimsel toplantılara katılmıştır, ulusal ve uluslararası yayınlarda araştırmaları yayınlanmıştır.