AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


Tıp Bilimine Yön Veren 100 Türk

Kurtuluş Öztürk


80. TİMUR GÜRGAN
Üreme tıbbı, yardımcı üreme teknikleri, mikrocerrahi ve endoskopik cerrahi alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.


Akademik kariyerine 1985 yılında Hacettepe Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalında Yardımcı Doçent olarak başladı, 1988 yılında Doçent, 1995 yılında Profesör oldu. Hacettepe Üniversitesi Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Departmanı’nın 10 yıl süreyle başkanlığını yaptı; jinekolojik endoskopi, tüp bebek, androloji ve menopoz departmanlarının kuruluşunu gerçekleştirdi.

Yurtdışında pek çok üniversite ve önemli merkezlerde üreme tıbbı, yardımcı üreme teknikleri, mikrocerrahi ve endoskopik cerrahi alanlarında çalışma imkanı buldu. Üreme tıbbı ile ilgili pek çok uluslararası dernekte yönetim kurulu üyesidir, ulusal ve uluslar arası pek çok kongre, sempozyum ve workshop düzenlemiştir. Ulusal ve Uluslararası bilimsel dergilerde editörler kurulunda görev almaktadır.

European Society of HR and Embriology yönetim kurulunda 6 yıl görev yapmıştır. 2016 yılında Dünya Yardımcı Üreme Teknikleri ve Kısırlık Derneği Başkanı seçilmiştir. Görev süresi içinde 2017 Ekim ayında Antalya/Türkiye’de yapılmakta olan Dünya Kısırlık ve Tüp Bebek Kongresinin de başkanlığını yapmıştır. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır. Ovülasyon indüksiyonu, ART, PCOS, Endometriozis, İmplantasyon, Endoskopik Cerrahi özel ilgi alanlarıdır. Akademik çalışmalarının yanı sıra felsefe, biyoteknoloji gibi alanlarla da ilgilenmektedir ayrıca Türkiye Zeka Vakfı Yönetim Kurulu üyesidir. Halen; 2000 yılında kurmuş olduğu Gürgan Clinic Kadın Sağlığı, İnfertilite ve Tüp Bebek Merkezi’nde Bilimsel Direktör olarak görev yapmaktadır.79. HAKAN YARALI
İlgi alanları tüp bebek (klinik ve laboratuvar), endoskopik cerrahi, polikistik over sendromu, üreme hormon bozuklukları ve menopozdur.


1986 yılında Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi’nden mezun olan Prof. Dr. Hakan Yaralı, 1987–1991 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Anabilim Dalı’nda Kadın Hastalıkları ve Doğum ihtisası yaptı. 1991-1992 yılları arasında Kanada’da Columbia Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Ünitesi’nde Üreme Tıbbı ile ilgili üst ihtisas yaptı. 1992’de tekrar Hacettepe Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’na dönen Dr. Yaralı, 1994’de Yardımcı Doçent, 1996’da Doçent ve 2003’de Profesör unvanlarını aldı.

2009-2011 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi,Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı. Prof. Yaralı, tüp bebek bölümünün Hacettepe Üniversitesi’nde 1990’lı yılların başında kurulmasında aktif olarak çalıştı. Prof. Yaralı, tüp bebek uygulamalarının klinik tarafı yanı sıra laboratuvar kısmına da aktif ilgi duymaktadır. Bu kapsamda, 2000 yılında Harvard Üniversitesi Hastanelerinin (Mass. General Hospital, Brigham Hospital ve Boston IVF) tüp bebek laboratuvarlarında çalışmıştır. Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafınca, gerek klinik gerekse de laboratuvar olarak sertifikalı nadir klinisyenlerden biridir.

İlgi alanları tüp bebek (klinik ve laboratuvar), endoskopik cerrahi, polikistik over sendromu, üreme hormon bozuklukları ve menopozdur. Bu konularda 100’ün üzerinde saygın uluslararası dergide yayınlanmış makalesi ve 11 kitap bölümü vardır. Prof. Dr. Hakan Yaralı, yurtiçi ve yurtdışında bir çok saygın dergide bilimsel yayın danışmanlığı yapmaktadır. Üreme tıbbı ile ilgili Turkish Society of Reproductive Medicine (TSRM) derneğinin 2005-2007 yılları arasında Başkanlık görevini üstlenmiştir. Ankara’da özel bir tüp bebek merkezinde çalışmalarını sürdürmektedir.78. MUZAFFER DEĞERTEKİN
İlaç salgılayan kalp stentlerinin dünyada ilk uygulamalarını gerçekleştirmiştir.


1990 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Prof. Dr. Muzaffer Değertekin, 1991 yılında İstanbul Koşuyolu Kalp Hastanesi’nde kardiyoloji ihtisasına başladı. Aynı hastanede 1995 yılında ihtisasını tamamladı ve 1998 yılında Kardiyoloji Doçenti unvanını aldı. Koşuyolu Kalp Hastanesi’nde değişen aralıklarla Başasistanlık ve Klinik Şefliği görevlerinde bulundu.

2005 yılında Yeditepe Üniversitesine Kardiyoloji Anabilim dalına Profesör olarak atandı. 2008 yılında Kardiyoloji Bölüm başkanlığına atandı. 2000 yılında Avrupa Kardiyoloji Derneği Eğitim bursu ödülünü kazandı. 2001-2003 yıllarında Hollanda Erasmus Üniversitesi Thoraxcenter kardiyoloji bölümünde çalıştı ve İlaç salgılayan kalp stentlerinin dünyada ilk uygulamalarını gerçekleştirdi ve 2003 yılında Erasmus Üniversitesinde PhD unvanını aldı. Türk Kardiyoloji Derneğinde yönetim kurulu üyeliği ve genel sekreter yardımcılığı yaptı. Türk Kardiyoloji Derneği Girişimsel Kardiyoloji Birliği Kurucu Başkanlığını 2010-2012 yılları arasında yaptı. 2010 yılında 52 ülkenin üye olduğu Avrupa Kardiyoloji Derneği yönetim Kurulu’na Türkiye`den tek yönetim kurulu üyesi olarak seçildi.

Kalp Damarlarına Takılan İlaçlı Stent ve Sanal Kalp Anjiyosu (BT Anjiyografi), kalp kapağı hastalıkları temel araştırma alanlarındandır. Bu konuda basılmış kitapları vardır. Kardiyoloji Alanında yurtdışında basılmış pek çok yayını bulunmaktadır. Yayınlarına Bir çok uluslararası kardiyoloji kuruluşunun danışma kurulunda yer almaktadır. Avrupa Kardiyoloji Derneği Girişimsel Kardiyoloji Birliğinde Bilimsel Danışma kurulu üyeliği yapmaktadır77. MURAT TOPBAŞ
Halk sağlığı ve çevre sağlığı alanlarında uzmanlaşmıştır.


Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Halk Sağlığı alanında çalışmalarına devam eden Prof. Dr. Murat Topbaş’ın araştırma alanları arasında Halk Sağlığı, Çevre Sağlığı (su, elektromanyetik alan, gıda, hava, toprak, sosyal çevre), İş Sağlığı, kronik hastalıklar, bulaşıcı hastalıklar ve epidemiyoloji bulunuyor. Organ Nakli Koordinasyonu sorumlu öğretim üyesi olan Topbaş, “Su Ürünlerinde ve Balıkçılarda Ağır Metal-Eser Element Yükü ve Risk Haritalandırması” isimli TÜBİTAK Projesinde yönetici, “Çay ve Fındık Tarımı Çalışanlarında İş Sağlığı Güvenliği Risklerinin Değerlendirilmesi ve Rehber Geliştirme Çalışması” isimli TÜBİTAK projesinde araştırmacı olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde editörlük görevi yapan Topbaş, Türkiye’de uluslararası katılımlı Su ve Sağlık kongrelerinin gerçekleştirilmesine de önayak olmaktadır ve bu kongrelerde panelist ya da oturum başkanı olarak görev yapmaktadır.76. HALDUN MÜDERRİSOĞLU
Girişimsel kardiyoloji alanında uzmandır.


Hacettepe Üniversitesi’nde Kardiyoloji ve İç Hastalıkları uzmanlığını tamamlayan Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu Texas’ta Baylor College of Medicine Kardiyoloji Bölümü’nde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. Halen Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi’nde çalışmalarını sürdüren Müderrisoğlu’nun araştırma alanları arasında Girişimsel Kardiyoloji (Koroner anjiyografi, kalp kateterizasyonu, koroner girişimler, stent koroner pıhtı çıkarma, akut miyokard infarktüsü esnasında tıkalı kalp damarlarının açılması vb.), Kan yağlarında yükseklik, damar sertliği, Kalp yetersizliği, Kalp nakil adaylığı, Kalp nakli yapılmış hastaların izlemi, miyokard biyopsi alma işlemi bulunmaktadır.

Haldun Müderrisoğlu; Türk Tabipleri Birliği, Ankara Tabip Odası, Türk Kardiyoloji Derneği (TKD), İç Hastalıkları Derneği, Türk Hipertansiyon ve Ateroskleroz Derneği, Türkiye Organ Nakil Derneği, Amerikan Kalp Cemiyeti, Amerikan Hipertansiyon Derneği, Avrupa Kardiyoloji Derneği, Transplantation Derneği gibi derneklere üyedir.75. CEM EVEREKLİOĞLU
Göz hastalıkları konusunda uzmandır.


Erciyes Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdürmekte olan Prof. Dr. Cem Evereklioğlu’nun uzmanlık alanları arasında Katarakt ve Modern Cerrahisi, Göz ve Göz Çevresi Estetik Cerrahisi, Protez (Oküloplasti), Göz Kapağı ve Kaş Düşüklüğü Tedavisi, Üveit ve Behçet Hastalığı bulunmaktadır. Tıpta uzmanlığını İnönü Üniversitesi’nde Göz Hastalıkları Bölümü’nde tamamlayan Evereklioğlu, doktora ve sonrası çalışmalarını Erciyes Üniversitesi’nde yapmıştır ve halen aynı üniversitede çalışma ve araştırmalarına devam etmektedir. Üniversitede Oküloplastik, orbital ve lakrimal cerrahi gibi dersler vermektedir. Pek çok ulusal ve uluslararası yayında makaleleri yayınlanmıştır. “Fakoemülsifikasyon uygulanan katarakt olgularinda ameliyat sonrasında oluşan kornea endotel değişiklikleri ve çeşitli faktörlerin bu değişim üzerindeki etkilerinin incelenmesi” başlıklı projenin yöneticisi olarak çalışmıştır.

Evereklioğlu’nun Türk oftalmoloji Derneği, Oküloplastik Cerrahi Birimi, Türk oftalmoloji Derneği, Glokom Birimi, Türk oftalmoloji Derneği, Uvea-Behçet Birimi üyelikleri görevleri de bulunmaktadır. Bilimsel dergilerde hakemlik ve çeşitli uluslararası yayınlarda yayın kurulu üyesidir. Erciyes Üniversitesi tarafından pek çok kez “Bilimsel Yayın Onur Ödülü’ne layık görülmüştür.74. HALUK ÖZEN
Böbrek, Mesane, Prostat ve Testis Kanserleri ile Benign Prostat Hiperplazisi alanlarında çalışmaktadır.


Hacettepe Tıp Fakültesi mezunu olan Haluk Özen, mezun olduktan sonra aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi Üroloji anabilim dalında asistanlık görevine başladı. 1985 yılında İngiltere’de Cambridge Üniversitesi Addenbrookes Hastanesi’nde Pediatrik Üroloji konusunda 1 yıl çalıştı. 1989 ABD’de Stanford Üniversitesi Üroloji Kliniği’nde 1 yıl süre ile ürolojik kanser konusunda çalıştı. 1986 yılından bu yana Hacettepe Tıp Fakültesi’nde ürolojik kanser konusundan sorumlu olarak çalışmaktadır.

1991 yılında Avrupa Kanserle Savaş ve Araştırma Organizasyonu (European Organization of Reseach and Treatment of Cancer) Genitoüriner sisteminin 3 Türk delegesinden biri olarak seçildi. 1994 yılında TÜBİTAK Tıp Teşvik ödülünü aldı. 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilim Teşvik Ödülüne layık görüldü. 2000 yılında Ankara Ürologlar Derneği başkanlığına seçildi. 2010’dan bu yana European Society of Oncological Urology (ESOU)’da yönetim kurulu üyesi olarak çalışmaktadır.73. KUDRET AYTEMİR
Kardiyak aritmiler, elektrofizyolojik çalışma ve ablasyon yöntemleri ile ilgilenmektedir.


Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitiren Prof. Dr. Kudret Aytemir, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Kardiyoloji Ana Bilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini 1996’da tamamladı. 2000’de doçent oldu. 1998-1999’da İngiltere’de Londra’daki St. George Hastanesi Kardiyolojik Bilimler Bölümü’nde bir yıl süreyle araştırmacı olarak çalıştı. 2002’de Uluslararası Non-İnvazif Elektrokardiyoloji Derneği’nin genel sekreterliğine seçildi.

Temel elektrofizyolojik çalışmalar, Atriyal fibrilasyon ablasyonu, Ventriküler ve supraventriküler taşikardi ablasyonu, Sol atriyal appendix kapatma, pil çıkarılması alanlarında çalışmaktadır. Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri’nden Kardiyoloji Anabilim Dalı Girişimsel ve Elektrofizyoloji Laboratuvarları Sorumlusu Prof. Dr. Kudret Aytemir ve ekibi ani ölüme neden olan Brugada sendromunu kalp piline gerek kalmadan, kalp kasına radyo dalgası vererek tedavi etti.72. ÖNDER ERGÖNÜL
Enfeksiyon hastalıkları konusunda uzmandır.


Prof. Dr. Önder Ergönül, 1965 yılında Gaziantep’te doğdu. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Uzmanlık eğitimini, 1996 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda tamamladı. 2000-2002 yılları arasında University of Utah, School of Medicine, Department of Internal Medicine Division of Infectious Diseases, Utah, ABD’de araştırmalarda bulundu. Yüksek lisans eğitimini, 2003 yılında Harvard School of Public Health, Boston, ABD’de “sayısal yöntemler” alanında tamamladı.

2004 yılında Bayındır Hastanesi Araştırma Ödülü’nü, 2007 yılında ise Türk Tabipleri Birliği Prof. Dr. Nusret Fişek Halk Sağlığı Bilim Ödülü’nü aldı. 2006- 2010 yılları arasında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalıştı. 2010 yılında Profesör oldu.
Prof. Dr. Ergönül, 2011 yılından bu yana VKV Sağlık Kuruluşlarında Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü’nde Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) ve Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Bulaşıcı Hastalıklar Derneği Yönetim Kurulu Üyesidir.71. M. NECMETTİN PAMİR
Nöroonkoloji, Nörovasküler cerrahi, Gamma-Knife radyocerrahi, Ağrı cerrahisi alanlarında çalışmaktadır.


1976 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa tıp fakültesinden mezun oldu. Beyin ve sinir cerrahisi ihtisas eğitimini Hacettepe Üniversitesinde tamamladı. 1984 ve 1985 yılları arasında İsveç-Karolinska ve İsviçre- Zürih üniversitelerinde klinik nöroşirürji çalışmalarında bulundu. 1991 yılında Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü Başkanlığına getirildi. 1992 yılında ABD’de Pittsburgh, Virginia ve George Washington üniversitelerinde klinik nöroşirürji konusunda çalışmalar yaptı.

Prof. Pamir 1986’da Marmara Üniversitesi Nöroşirürji AD başkanı oldu ve bu görevi 2008 yılına kadar yürüttü. Ayrıca Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Marmara Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği görevlerini yürüttü; Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü Vakfı, Marmara Üniversitesi Döner Sermaye Yönetim Kurulu ve Marmara Üniversitesi Döner Sermaye Satınalma Departmanı Üyesi oldu. Pamir, 2008 yılından beri Acıbadem Üniversitesi Nöroşirürji AD başkanlığını yürütmektedir. Prof. Pamir 2008-2012 yılları arasında Acıbadem Üniversitesi Kurucu Rektörlük görevini yerine getirmiştir.

Pamir, dünya beyin cerrahisinin en üst kuruluşu olan Dünya Nörolojik Cerrahi Akademisi (World Academy Neurological Surgery) başkanlığına seçilen ilk Türk beyin cerrahıdır. Nörolojiyle ilgili dünyada ve Türkiye’de pek çok derneğin üyesidir. Halen Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’nde çalışmalarına devam etmektedir.