ARGE 250


İnsansız hava araçları da sigortalı olacak!

Ersin Kaplan

Sigorta brokerliği ve risk yönetimi şirketi Marsh, “drone” olarak da adlandırılan insansız hava araçlarının tüm dünyada sigorta sektörünün ilgisini giderek daha çok çektiğini açıkladı. Marsh tarafından yayınlanan “İnsansız Hava Araçlarında Gelişen Riskler” adlı raporda, hızla büyüyen İnsansız Hava Sistemleri (İHS) kullanımının beraberinde kayda değer bir sigorta teminatı ihtiyacını getirdiğini, sigorta sektörünün de bu ihtiyaca yanıt vermek üzere ürün ve hizmetler geliştirmek üzere çalışmalara başladığına dikkat çekiliyor. Yayınlanan global nitelikli raporda sadece ABD’de bile 2025 yılına kadar 82 milyar dolar bir büyüklüğe ulaşması beklenen ve önemli bir ticari geleceği olan insansız hava taşımacılığı için uluslararası boyutta yasal düzenlemelerin de hayata geçirilmekte olduğu yer alıyor.

Raporda, “drone” olarak da bilinen insansız hava araçlarının hem bireysel hem de ticari kullanımının artmasıyla birlikte sigorta sektöründe yeni bir ihtiyacın ortaya çıktığı belirtildi. Uluslararası İnsansız Araç Sistemleri Birliği verilerine göre yalnızca ABD’de 2025 yılına kadar 82 milyar dolar ve 100 bin kişilik istihdam büyüklüğüne ulaşması beklenen alanda, en büyük taleplerden birinin insansız hava araçlarının sigorta kapsamına alınması olduğu vurgulanan rapor, yasal düzenlemelerle birlikte büyük bir potansiyelin varlığına dikkat çekiyor.

Marsh Havacılık ve Uzay Birimi Kıdemli Yöneticisi John Hanslip, mahremiyet ve ulusal güvenlik kaygıları gibi konularda halen yasal düzenleme çalışmalarının devam etmesine rağmen sigortacıların teminata yönelik ürün ve hizmetler geliştirdiğini ifade etti. John Hanslip, “Sigortacılar, insansız hava araçlarına (drone) ilişkin riskleri değerlendirmek için insanlı hava taşıtları alanında sahip oldukları kapsamlı deneyimlerden yararlanıyor. Hava taşıtlarının büyüklüğüne, kullanım şekillerine ve değerlerine bağlı olarak sigorta teminatları sunulurken insanlı hava taşıtlarına yönelik geleneksel poliçeler halihazırda güncelleniyor ve drone teknolojisi ile bu teknolojinin yaygınlaşmasını sağlamak adına bazı küçük ayrıntıların yeniden ele alınması gerekiyor” açıklamasını yaptı.

Marsh’ın araştırmasına göre mevcut yasal düzenlemeler drone kullanımının geniş ölçekte yaygınlaşmasını şimdilik pek mümkün kılmıyor. Drone operasyonlarının öngörülen ticari potansiyeline tam olarak ulaşabilmesi için ulusal ve uluslararası havacılık kanunlarının revize edilmesine ya da drone kullanımını ayrı bir başlık olarak ele alan bir dizi uluslararası düzenlemenin hayata geçirilmesi gerekiyor.

Bu konuda en aktif ülkelerden biri olan ABD’de Federal Havacılık Dairesi FAA tarafından uygulanan kurallar yol gösterici oluyor. Halen duruma özel koşuluyla insansız hava araçlarının ticari ya da işletme operasyonları amacıyla kullanımına yetki veren kurum, 2015 sonuna kadar bu araçların günlük kullanımını yasal çerçeveye bağlayarak genel havacılık kapsamında değerlendirilmesine ilişkin bir yasal düzenleme önergesi verdi. Benzer bir şekilde İngiltere’de de öncelikle ticari operasyonları düzenleyecek çalışmalar başlatıldı.

John Hanslip tüm bu gelişmelere paralel olarak yasal çerçeve henüz belli olmasa da sigorta sektörünün genel havacılık deneyimine bağlı olarak müşterilere kendi emniyet kılavuzlarını sunduklarını ifade ederek büyük bir potansiyelin harekete geçtiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Sadece Amerika’da bazı sigortacılar ülke genelinde binlerce drone için sigorta teminatı sağlıyor. İlk girişimlerin planlanması, kamuoyunda farkındalık yaratılması ve ağır bürokratik süreçlerin atlatılması gibi bazı konuların üstesinden gelinmesi gerekiyor. Özellikle ticari kullanımda önemli bir geleceği olan insansız hava taşımacılığının oturması için uluslararası ölçekte kabul görecek düzenlemelere ihtiyaç var.”