ARGE 250


Sigorta sektörünün ilk yarı karnesi

Turkishtime Dergi

Yılın ilk 6 ayında toplam direkt prim üretimi yüzde 14,9 artışla 25,7 milyar liraya çıktı. ‘Hayatdışı’nın alt branşlarından sağlık, genel sorumluluk, alacak gibi sigortaların yüksek performansı ise dikkat çekti.

Türkiye sigorta pazarında, yılın ilk 6 ayında toplam direkt prim üretimi yüzde 14.9 artışla 25.7 milyar liraya çıktı. Yüzde 14.6 büyümeyle 21.9 milyar liralık prim üretilen ‘hayatdışı’nın alt branşlarından ‘sağlık’ta artış yüzde 22.5 oldu. Aynı dönemde genel sorumluluk sigortalarında da yüzde 25’lik yükseliş izlendi. Özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin kullanması için yeni yasal düzenlemeler yapılan alacak (kredi) sigortasında ise prim üretimi yüzde 43 arttı. Ayrıca elektronik cihaz sigortalarındaki prim artışı yüzde 27.7 oldu. Türkiye Sigorta Birliği (TSB), yılın ilk 6 ayıyla ilgili prim üretimi verilerine açıkladı. Veriler, 'hayatdışı' sigortalarda 2017 yılını özellikle zorunlu trafik sigortası nedeniyle bol tartışmalı geçiren sektörün, bu branşla ilgili çözüm arayışları sürse de yeni yılda daha dengeli bir yapıda hareket ettiğini gösteriyor. Daralan kredi hacmi ise hayat branşını olumsuz etkiledi.

İlk 6 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre toplam ‘direkt’ prim üretimi yüzde 14,9 artışla 25,7 milyar liraya çıktı. Bu kapsamda hayatdışı direkt prim üretimi yüzde 14,6 artışla 21,9 milyar lira, hayat direkt prim üretimi yüzde 16,4 artışla 3,8 milyar lira oldu.

Elektronik cihazda artış %27,7

Hayatdışı sigortaların alt branşlarına bakınca ilk 6 ayda en dikkat çekici gelişmelerden biri yüzde 22,5 artış ve 3,1 milyar liralık üretimle sağlık sigortalarında görüldü. Bu kapsamda yüzde 27,8’lik artışla tamamlayıcı sağlık, yüzde 43,8’lik artışla seyahat sağlık dikkat çekti.

Tüketici bilincinin artışına paralel gelişen genel sorumluluk sigortalarında da yüzde 25’lik artışla 628,8 milyon liralık prim üretildi. Bu branşta artışlar; üçüncü şahıslara karşı mali sorumlulukta yüzde 29,4, mesleki sorumlulukta yüzde 24,1, tehlikeli maddeler zorunlu sorumlulukta yüzde 21,5 ve işveren sorumlulukta yüzde 21 oldu.

Yine genel zararlar branşında prim üretimi yüzde 18,5 artışla 2,8 milyar liraya çıkarken, bu kapsamda elektronik cihazda artış yüzde 27,7, makine kırılmasında artış yüzde 22,4, inşaatta artış yüzde 29,1 olarak hesaplandı.

Özellikle KOBİ pazarında gelişmesi için yeni yasal düzenlemeler yapılan alacak (kredi) sigortasında prim üretimi yüzde 43 artışla 130,2 milyon liraya çıktı.

Kefalette önemli gerileme

Prim üretimi; nakliyatta yüzde 21,6 artışla 409,7 milyon liraya, yangın ve doğal afette yüzde 12,4 artışla 3,1 milyar liraya, kaskoda yüzde 13,2 artışla 3,7 milyar liraya ve kazada yüzde 9,7 artışla 892,5 milyon liraya yükseldi.

Buna karşın, içinde ‘kâr kaybı’, ‘kira ve gelir kaybı, ‘istihdam’ gibi risklerin yer aldığı finansal kayıp sigortalarında prim üretimi yüzde 0,1 artışla 161 milyon lirada kalırken, gelişimi için çaba harcanan kefalet sigortasındaki prim üretimi yüzde 33,3 düşüşle 16,2 milyon lira oldu.

Ayrıca hukuksal koruma sigortasında prim üretimi yüzde 49,8 düşüşle 78,9 milyon liraya indi.