ARGE 250


Anadolu’daki KOBİ’ler için İhracat Seferberliği

Turkishtime Dergi

Anadolu’nun dört bir yanında yer alan üretici KOBİ’lerin ihracat farkındalığını geliştirme, ihracatını arttırma ve bu süreçte finansmana erişebilmeleri için yurt dışına açılma konularını ana odağına alan Sistem Global Danışmanlık, “Anadolu’daki KOBİ’ler için İhracat Seferberliği” başlattı.

KOBİ’ler yeni istihdam alanlarının yaratılmasındaki katkıları, piyasa koşullarındaki değişikliklere uyum sağlama yetenekleri, ekonomik ve sosyal kalkınmanın sağlanmasındaki etkileri ile gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinde önemli bir role sahip.

Türkiye’de TÜİK tarafından yayınlanan 2020 yılı verilerine göre; toplam işletme sayısının %99,8’ini KOBİ’ler oluşturmakta olup, aynı yıl içerisinde yarattığı toplam değer olan 61 milyar dolar ile ihracatın %36,4’ünü karşılamakta. Bu verilere baktığımızda da, ekonomik büyüme, işsizliğin azalması, döviz gelirlerinin artması vb. ülke ekonomisinin gelişiminde büyük rol oynayan KOBİ’lerin ihracata katılımlarının desteklenmesi oldukça önemli.

1996’dan bu yana fikrin firmaya, firmanın KOBİ’ye, KOBİ’nin global firmaya dönüşme evrelerinde müşterilerine yol arkadaşlığı yapan Sistem Global Danışmanlık, “KOBİ’lerin katma değer üretmesine katkı” inanışına bir yenisini ekleyerek Anadolu’nun dört bir yanında yer alan üretici KOBİ’lerin ihracat farkındalığı geliştirme, ihracatını arttırma ve bu süreçte finansmana erişebilmeleri için yurt dışına açılma konularını ana odağına alarak, “Anadolu’daki KOBİ’ler için İhracat Seferberliği” başlattı.

Bu seferberlik kapsamında; Sistem Global yetkilileri Samsun, Çorum, Kayseri, Malatya, Adana, İskenderun, Diyarbakır, Kütahya ve Uşak’ta üretici KOBİ’ler ile bir araya gelecek. 2022 yılı sonuna kadar toplam 20 şehirde gerçekleştireceği etkinlikler ile Sistem Global KOBİ’lerin bu konudaki gelişim alanlarını analiz ederek, katılımcı firmaların ihracat yetkinliklerini artırmaya odaklanacak. 

Seferberlik kapsamında gerçekleştirilecek panellerde; ihracatın olmazsa olmazları, hedef pazar tespiti, müşteri bulma ve ilgili Anadolu şehrindeki ihracat kapasitesini artırma konularıyla birlikte ihracat potansiyeli olan ve hali hazırda ihracat yapan firmalar için hibe, teşvik, kredi ve benzeri finansmana erişim imkanları hakkında bilgilendirmeler yapılacak.  Katılımcı firmalar düzenlenecek panelin ardından Sistem Global yetkilileri ile birebir görüşme imkanı bulacak. Bu görüşmeler esnasında firmalara özel yapılacak olan “İhracat Olgunluk Analizi” ile firmaların gelişim alanlarını görmeleri ve ihracat kapasitelerini geliştirmeleri için önemli ve somut bir çıktı oluşturulacak.

Ülkemizdeki KOBİ’lerin daha fazlasını başarabilecek güçleri olduğuna inandıklarını ifade eden Sistem Global Danışmanlık Vergi ve Finansal Yönetim Danışmanlığı Başkanı Ülkü Şengül“KOBİ’lerin sorunlarını biliyoruz. Çünkü biz de büyüyen ve uluslararası rekabet eden bir KOBİ’yiz. KOBİ’ler yurt dışına açılmak istemekle birlikte karşılaştıkları sorunlar neticesinde bunu gerçekleştiremiyor ya da bütün potansiyelini kullanamıyor. Küresel pazarlarda rekabet gücünü etkileyen temel sorunlar arasında ihracat konusunda nitelikli çalışan eksikliği, hatalı pazarlama stratejiler, fiyatlama hataları, üretim kapasitesindeki yetersizlikler, psikolojik engeller ve doğrultudaki organizasyonlardan yeterince destek alınamaması yer alıyor. Bu proje ile özellikle üretimin olduğu ama ihracat konusunda yol haritasına ihtiyacı olan KOBİ’lerin yanında olacağız.” diye konuştu.