AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


“Sabancı gönüllüleri” kadınlar için çalışacak

Zehra Tike

Toplantının açılış konuşmasında “gönüllülük” kavramının Sabancı Topluluğu için yeni bir kavram olmadığına vurgu yapan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, 41 yıldır Sabancı Vakfı eliyle yürütülen hayır işlerinin etki alanını tüm Sabancı Topluluğu çalışanlarını kapsayacak şekilde genişletmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Sabancı, şunları kaydetti;

“Birçok farklı alanda; sanayide, perakendecilikte, bankacılıkta, enerji sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Bu tarafta işimizin finansal boyutu var. Hissedarlarımıza karşı sorumluluğumuzu yerine getiriyor, Türkiye ve dünya ekonomisinin gelişmesine katkı sağlıyoruz. Ancak başlı başına finansal başarı ne bizi tatmin etmeye ne de Sabancı Topluluğu’nun insan odaklı yönetim anlayışını tanımlamaya yetmez. Bugün yeni bir yola çıkıyoruz; Yine insan için, “Sabancı Gönüllüleri” olarak adlandıracağımız gönüllü ordusuyla, organize bir gönüllülük hareketi başlatıyoruz. Sabancı Gönüllüleri ile stratejik öneme sahip 3 konuya eğiliyoruz; kadınlar, gençler ve engelliler. “Sabancı Gönüllüleri” projesiyle Sabancı çalışanları bulundukları her yere bir fark getirecekler” diye konuştu.

Yaklaşık 60 bin çalışan ve aileleriyle çok büyük bir Topluluk olduklarını vurgulayan Sabancı Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanı Neriman Ülsever de konuşmasında Sabancı Topluluğu’nun sorumluluk kavramına verdiği değerin altını çizdi. Ülsever, “Sabancı isminin hatırlattığı en önemli kavramlardan biri de sorumluluk. Paydaşlarına, işine, çevresine ve topluma karşı sorumlu bir şirket olarak şimdi hedefimiz; hep birlikte daha etkin bir sonuç almak. Sabancı Üniversitesi ve Sabancı Vakfı’nın tecrübelerinden yararlanarak tüm çalışanlarımıza gönüllülük ilkelerini aktaracağımız bir platformu müjdeliyoruz. Bunun yanında, 2015 yılı sonunda toplumsal cinsiyet eğitimi verdiğimiz 60 bin çalışanımız olacak. Ve umuyorum ki sadece çalışanlarımızın değil, tüm toplumun katıldığı bir platformu, gönüllüler ordusunu oluşturacağız. İlk 3 yıl içinde kadın için odaklanacağımız; kadının güçlendirilmesi, iş hayatına katılımı ve iş hayatında eşit fırsatlarla donatılması gibi konular olacak” dedi.

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan ise, Sabancı Vakfı olarak kurumsal sosyal sorumluluk alanında sahip oldukları birikimi, tüm Sabancı çalışanlarını kapsayacak yeni bir programa aktarma fırsatını yakaladıkları için son derece heyecanlı olduklarını söyledi. Koyunsağan, “Sabancı Vakfı olarak, 41 yılda çok sayıda değer yarattık. Vakfımızın kuruluşundan bu yana 120’den fazla kalıcı eser, 40 binden fazla kişiye burs ayrıca yeni projeler, değerler yarattık. Son on yıldır kadın, genç ve engellilerin eşit vatandaşlar olarak topluma katılımı için çabalıyoruz. Sorunu ancak yaşayanlar çözer diyerek, sivil toplum kuruluşlarına destek ve hibe verdik. Bugüne kadar toplam 700 bin insana dokunduk, 109 projeye hibe verdik. İnanıyorum ki, Sabancı Gönüllüleri ile hep birlikte kalıcı bir etki ve değer yaratan projeler üreteceğiz”.

Programa katılım sürecinden eğitim modüllerine, proje değerlendirmeden raporlamaya kadar “Sabancı Gönüllüleri”ne ilişkin detaylı bilgileri paylaşan Sabancı Holding Kurumsal İletişim Direktörü Suat Özyaprak da, kadın konusunda çalışan ve bir şirket tarafından organize edilen Türkiye’nin en büyük kurumsal gönüllülük programının başlatıldığını söyledi.

Özyaprak şunları kaydetti: “Program iki ana platform üzerinden ilerliyor. Birincisi online eğitimler, diğeri ise gönüllülük projeleri. Online eğitimlerimiz öncelikle kadın konusunu kapsayacak ve 5 modülden oluşacak. Toplumsal cinsiyet duyarlılığını artıracak bilgileri tüm Sabancı çalışanlarına aktarmayı planlıyoruz. Belirlediğimiz 5 modül ise; “Kavramlar ve tanımlar”, “Eğitim ve Toplumsal Cinsiyet”, “İş Dünyası ve Toplumsal Cinsiyet”, “Kadına Yönelik Şiddet” ve son olarak “Erken Evlilik” konusu…

Sabancı Gönüllüleri platformunun ikinci ayağı olan gönüllülük projelerinde de 7 merkezde toplam 40 şehirde eğitimler gerçekleştirilecek. Eğitimcilerimizle birlikte gönüllülük dinamiklerini her ilde 500 gönüllü takım liderimize aktaracağız. Daha sonra bu takım liderlerimizden kendi şehirlerinde ve iş yerlerinde 10’ar kişilik ekipler kurarak bölgelerindeki kadına yönelik ihtiyaçları belirlemelerini isteyeceğiz. Böylece 5000 kişilik gönüllü grubu yaratacağız. Ayrıca oluşturulacak proje havuzunda projeler bir araya getirilecek ve bir sinerji yaratılacak. 3 aylık takip raporları sonunda yıllık oluşturacağımız ilerleme raporlarıyla da geldiğimiz son noktayı kamuoyuna aktaracağız. 9 yılın sonunda ise kadınlar, gençler ve engelliler olmak üzere bu üç konuda topluma kalıcı değerler yaratan bir gönüllüler ordusu olmayı hedefliyoruz”.