ARGE 250


Sun Tekstil bağlı ortaklığı Ekoten ile atık suyunu %95 oranında geri kazanacak

Turkishtime Dergi

Sun Tekstil ve bağlı ortaklığı Ekoten Tekstil, tasarım ve üretimin her açıdan sürdürülebilir hale getirilmesi ve moda endüstrisinin sürdürülebilirlik dönüşümünü desteklemek amacıyla 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımlandı. Rapora göre, Sun Tekstil 2022 yılında tüm ürünlerinin %64’ünü sürdürülebilir hammaddeler kullanarak üretirken, bağlı ortaklığı Ekoten Tekstil ise; 2023 sonuna kadar kendi atık suyunu geri kazanarak üretimdeki 945.000 m3 olan su ihtiyacını 50.000 m3 seviyesine kadar düşürmeyi hedefliyor.

Sun Tekstil ve bağlı ortaklığı Ekoten Tekstil, bütünsel sürdürülebilirlik yaklaşımı ile 2022 yılında gerçekleştirdiği faaliyetlerinden Sürdürülebilirlik Raporu’nu açıkladı.

Tüm ürünlerin %64’ü sürdürülebilir hammaddeler kullanarak üretildi

2022 yılında tüm ürünlerinin %64’ünü sürdürülebilir hammaddeler kullanarak üreten Sun Tekstil, 2021 yılı itibariyle altyapısı uyumlu olan müşterilerine tasarımlarına ait fit numunelerini üç boyutlu kalıp hazırlama yazılımları kullanarak dijital ortamda sunmaya başladı ve son haline dijital platformda karar verdiği modellerdeki fiziksel numune üretimini 2022 yılında %38 oranında azalttı.

Torbalı merkez üretim tesisi için ISO 14001 sertifikası da alan Sun Tekstil, üretim tesislerinde ve idari ofislerinde 2022 yılında şebekeden gerçekleşen elektrik enerjisi tüketimini I-REC sertifikalı %100 yenilenebilir enerji kaynağı ile dengeledi.

Ürün başı emisyonları 2021 yılına göre %6 oranında azaldı

Sun Tekstil bağlı ortaklığı Ekoten Tekstil ise; %95 oranında su geri kazanımı sağlayacak, inovatif teknolojiye sahip ileri arıtma tesisi yatırımını 2022 yılında gerçekleştirerek Aralık ayında tesisin kurulumunu tamamladı. 2023 sonuna kadar kendi atık suyunu geri kazanarak üretimdeki ihtiyacını karşılayacak ve bu sayede tam kapasiteyle çalıştığında yıllık yaklaşık 945.000 m3 olan su ihtiyacını 50.000 m3 seviyesine kadar düşürecek olan Ekoten Tekstil, 2012 yılında uluslararası standartlara göre raporlamaya başladığı sera gazı emisyonları yönetimi çalışmaları sayesinde birim ürün başına emisyonlarını 2021 yılına göre %6 oranında azalttı.

Karbon Saydamlık Projesi CDP’nin (Carbon Disclosure Project), 2022 yılı İklim Değişikliği Programı’nda “A-/Leadership” skoru ile derecelendirilen Ekoten Tekstil, CDP Tedarikçi İlişkileri Derecelendirmesi programında ise A skoru alarak Global Liderler Listesi’nde yer aldı. Ekoten Tekstil ayrıca 2022 yılında Science Based Targets Initiative Platformu’na bilime dayalı hedeflerini belirleme taahhüdünde bulunan Türkiye’deki sayılı tekstil firmaları arasında da yer aldı.

İthal edilen enerjiden kaynaklanan dolaylı sera gazı salınımını yenilenebilir enerji kaynakları ile dengeledi

2020-2022 yılları arasında şebekeden gerçekleştirdiği tüm elektrik enerjisi tüketimini I-REC sertifikalı %100 yenilenebilir enerji kaynağı ile dengeleyen Ekoten Tekstil, bu sayede ithal edilen enerjiden kaynaklanan dolaylı sera gazı salınımlarını ISO 14064-2019 Standardı’na göre sıfırlamış oldu. Ekoten, 2030 yılına kadar tüm şebeke elektriği kullanımını I-REC sertifikası ile dengelemeyi taahhüt etti.

Yıllık yaklaşık 690 ton CO2e sera gazı emisyonu azaltıldı

İzmir Torbalı’da kurulan örgü fabrikasının yıllık elektrik ihtiyacının 2022 tüketim miktarına göre yaklaşık %40’ını tesisinde yer alan 1.200 kW gücündeki güneş enerjisi santralinden karşılayan Ekoten Tekstil, 2019 yılından başlayarak yıllık ortalama 1.410.000 kWh elektrik enerjisini GES sistemi ile üretti. Böylece yıllık yaklaşık 690 ton CO2e sera gazı emisyonunu azalttı. sera gazı emisyonlarını da baz yılı olan 2012’ye göre %45 ve birim ürün başına %48 oranında azaltan Ekoten Tekstil, 2022 yılı itibariyle baz yılına göre toplam su tüketimini %51 ve birim ürün başına (kg kumaş) su tüketimini %68 oranında azalttı.

Doğaya saygılı, sürdürülebilir moda anlayışına öncülük ettiklerini vurgulayan Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk, “Sürdürülebilir geleceği birlikte tasarlamak" hedefiyle çıktığımız yolculukta toplum ve dünya için değer yaratan faaliyetlerimizi sürekli daha iyi uygulamalarla güçlendiriyoruz. Sektörümüzün en önemli problemlerinden biri olan üretimde meydana gelen tekstil atıklarının tekstilden tekstile katma değerli geri dönüşüm oranını artırabilmek adına çalışmalarımızı yürütüyoruz.  Sürdürülebilir dönüşümün dijital dönüşümden ayrı düşünülemeyeceğine inanıyoruz ve bu doğrultuda stratejilerimizi önemli yatırımlar ile hayata geçiriyoruz. Ar-Ge Merkezimizin yaptığı çalışmalar ve kullandığımız dijital platformlar sayesinde sürdürülebilir kaynaklarımızı korumak için özenle çalışıyoruz.  Küresel markaların çözüm ortağı ve ülkemizin en büyük hazır giyim üreticilerinden biri olarak fark yarattığımıza ve değişime öncü olabileceğimize yürekten inanıyoruz. Tasarım ve üretimin her açıdan sürdürülebilir hale getirilmesi, moda endüstrisinin sürdürülebilirlik dönüşümünü destekleyecektir. Bu nedenle şirket olarak hedeflerimizi ve değerlerimizi daima ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik çerçevesinde belirliyor ve faaliyetlerimizi de bu kapsamda yürütüyoruz. Tüm süreçlerimizde etik ürün tedarik etmenin yanı sıra, yaşam boyu sürdürülebilirlik için insan kaynaklarına yatırım yapıyor, işimizin her alanında çevre dostu uygulamalar kullanmaya çalışıyoruz.” dedi.

Ünlütürk sözlerini; “Sun Tekstil olarak, hiç eğitim almamış, eğitimini yarıda bırakmış veya meslek edinme fırsatı bulamamış kadınlara meslek edindirmek, onları çalışma hayatına kazandırarak ekonomik özgürlüklerini desteklemek amacıyla kendi bünyemizde MEGEM’i (Mesleki Eğitim ve Gelişim Merkezi) kurduk. Ayrıca “Gelecek Sun” da, “Sun Design Project” ve “Digitalise the Next” genç yetenek programları kapsamında 39 üniversite öğrencisi, diğer staj destekleri kapsamında ise 51 üniversite ve 72 lise öğrencisi olmak üzere toplam 162 öğrenciyi gelişim yolculuklarında destekledik.” şeklinde noktaladı.