ARGE 250


Türkiye, şirket evliliklerinde bölge lideri

Barış Soydan

EY, Orta ve Güneydoğu Avrupa Birleşme ve Satın Alma İşlemleri Barometresi 2014 raporunu açıkladı. Türkiye, 11 ülke arasındaki liderliğini korudu. 2014 yılındaTürkiye,12,3 milyar dolar büyüklük yaratan 305 birleşme ve satın alma gerçekleştirdi.EY Kurumsal Finansman Bölümü BaşkanıMüşfik Cantekinler, yıliçerisinde ülkemizde yaşanan bazı sosyal ve ekonomik sıkıntılar, Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada yaşanan gerilimler ve bazı uluslararası ekonomik gelişmeler nedeniyle, Türkiye ekonomisinin beklentilerin bir miktar altında bir büyüme performansı sergilemesine rağmen,orta ve uzun vadedeki ekonomik büyüme potansiyelinin,Türkiye’yi yerli ve yabancı yatırımcılar açısından cazip kılmaya devam ettiğini açıkladı.

EY, Orta ve Güneydoğu Avrupa Birleşme ve Satın Alma Barometre Raporu 2014 sonuçlarını açıkladı. Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya ve Türkiye’nin yer aldığı 11 Orta ve Güneydoğu Avrupa ülkesini kapsayan rapor sonuçlarına göre; Türkiye 12,3 milyar dolar büyüklük yaratan 305 birleşme ve satın alma işlemiyle 2014 yılında hem işlem adedi bazında hem de işlem değeri bazında birinci oldu.Çalışmaya kamu işlemleri dâhil edilmezken, ülkelerin yurt dışında yaptıkları birleşme ve satın almalar da göz önünde bulunduruldu.

Raporda, Migros’un %40,3 hissesinin, Anadolu Endüstri Holding tarafından 799 milyon dolara satın alınması, bölgede gerçekleşen en büyük üçüncü işlem olarak gösterilirken, Rönesans Gayrimenkul’ün%21,4 hissesinin Singapur merkezli GIC tarafından 318 milyon dolara satın alınması ile Tekstilbank’ın %75,5 hissesinin Çin merkezliIndustrial& Commercial Bank of China (ICBC)tarafından 314 milyon dolara satın alınması 2014 yılında bölge ülkelerinde yapılan en büyük 10 işlem arasına Türkiye’den giren diğer işlemler oldu.

Türkiye, hem işlem adedinde hem de işlem hacminde açık ara birinci

Rapora göre, 2013döneminde birleşme ve satın alma işlemlerinde işlem sayısı bakımından birinci, işlem hacmi bakımından ise ikinci sırada yer alan Türkiye, 2014 yılında hem sayı hem de hacim bakımından birinci sırada yer aldı. Polonya’nın işlem adedi bazında ikinci sırada yer aldığı bölgede, toplam işlem sayısı geçen yıla göre yüzde 17 düşüş göstererek1.304’egeriledi.Bölgede 2014yılında gerçekleştirilen işlemlerin tahmini toplam hacmi38,5 milyar dolar olarak açıklandı. Bu rakam, bir önceki yıla oranla yüzde 2’lik bir düşüşüifade ediyor. Raporda, işlem sayısında görülen düşüşün temel sebebi olarak Bulgaristan’da gerçekleşen işlemlerin sayısındaki azalış gösterilirken, işlem hacminde gerçekleşen düşüşün ana sebebi ise 100 milyon doların üzerinde gerçekleşen işlemlerin ortalama işlem büyüklüğündeki azalış olarak belirtiliyor.

11 ülke arasındaki karşılaştırmada işlem hacmi bakımından birinci sırayı tahmini 12,3milyar dolarlık işlem hacmi ile açık araTürkiye alırken, Çek Cumhuriyeti 7,9 milyar dolarlık işlem hacmi ile ikinci sıradayer aldı. İşlem adedi bazında ise Türkiye305 işlemle birinci olurken, Polonya245 işlemle Türkiye’yi takip etti.

Yurtiçi alımlar ağırlığını korudu

2013yılında tutarı 100 milyon doları aşan 48işlem yapılmışken bu rakam 2014 yılında 55’eyükseldi. Ancak, bu büyük hacimli işlemlerin ortalama işlem hacminde bir önceki yıla göre düşüş olduğu gözlemlendi.Bölgedeki işlemlerin yüzde 67’sini stratejik yatırımcılar gerçekleştirirken, finansal yatırımcıların en çok faaliyet gösterdiği ülkeler Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve Slovakyaoldu. Bölgede gerçekleşen yurtiçi alımların, toplam işlem sayısındaki payı2013 yılına göre1 puan artarken, yüzde 53 ile işlemlerin ağırlıklı kısmını oluşturdu. Yapılan işlemlerin yüzde 11’lik kısmını oluşturan dış alımlarda ise Çek Cumhuriyeti 33 işlemle en aktif ülke olurken, Polonya ve Türkiyesırasıyla 30 ve 28 işlem gerçekleştirerek Çek Cumhuriyeti’ni takip etti.

Üretim sektörü revaçta

Rapor sonuçlarına göre, değeri en yüksek işlemler gayrimenkulveperakendesektörlerinde gerçekleştirildi. En fazla sayıda işlem gerçekleştirilen sektör ise, her ülke için farklılık gösterse de, 206 işlemle bilişim sektörü oldu.Bilişim sektörünü, 155 işlemle imalat ve 120 işlemle hizmet sektörleri izledi. Türkiye de;Polonya, Macaristanve Slovakya gibi en çok işlemi bilişim sektöründe gerçekleştiren ülkelerden birisi oldu.

Bölge genelinde 100 milyon doların üzerinde gerçekleşen işlemlerde ortalama işlem tutarı, 254milyon dolar olurken, bu işlemlerin toplam işlem sayısı içerisindeki payı ise yüzde 4 oldu. 100 milyon doların altında gerçekleşen işlemlerdeki ortalama büyüklük ise 13 milyon dolar olarak gerçekleşti.

EY Kurumsal Finansman Bölümü BaşkanıMüşfik Cantekinler konu ile ilgili açıklamasında, Birleşme ve Satın Alma Barometresi 2014yılı sonuçlarının;Türkiye’de ve yakın coğrafyada yaşanan siyasi, sosyal ve ekonomik birtakım olumsuzluklara rağmen, yerli ve yabancı yatırımcıların Türkiye’nin geleceğine duydukları güvenin bir göstergesi olduğunu belirtirken;2014’te gerçekleşen yavaşlamaya rağmen Türkiye’nin sahip olduğuekonomik büyüme potansiyelinin ve demografik yapısının, Türkiye’yi yerli ve yabancı yatırımcıların yaptıkları birleşme ve satın alma işlemleri açısından cazip kıldığını söyledi. Öte yandan, 2014 yılında Türk şirketlerin yurtdışında yaptığı yatırımları da dikkat çekici bulduklarını ve Türkiye’nin bu performansının önümüzdeki yıllarda da devam etmesini beklediklerini söyledi. Türkiye’nin son iki yıldır, Orta ve Güneydoğu Avrupa’da birincilik ipini göğüslemesinin şaşırtıcı olmadığını belirten Cantekinler, Türkiye’nin birleşme ve satın alma işlemleri açısından yüksek potansiyeli bulunduğunu ve bu alandaki hareketliliğin önümüzdeki dönemde artarak devam etmesini beklediklerini sözlerine ekledi.