ARGE 250


Asya'nın dev pazarı Hindistan

Turkishtime Dergi

Dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Hindistan, birçok sektör için cazip bir pazar konumundadır. İstikrarlı bir makro ekonomiye sahip olan ülke 2016 – 2017 dönemi için hedef ülkelerden biri olarak belirlenmiştir. Ülkede, özellikle inşaat sektöründe Türk müteahhitler için fırsat ortamı bulunmaktadır.

Güney Asya’da yer alan Hindistan nüfus bakımından dünyanın en kalabalık ikinci, yüz ölçümü bakımındansa en büyük yedinci ülkesidir. 28 eyalet ve 7 birlik bölgesinden oluşan ülkenin resmi dilleri Hintçe ve İngilizce'dir. Hindistan, dünya yüzeyinin yalnızca yüzde 2,4’ünü kaplarken dünya nüfusunun yüzde 18’ini barındırmaktadır. Bu durum, zaten kısıtlı olan doğal kaynakların yetersiz kalmasına ve doğal kaynak ihtiyacı doğmasına neden olmaktadır. Hindistan’daki önemli doğal kaynaklar kömür, demir ve boksittir. Petrol ve doğal gazın büyük çoğunluğu ise ithalat yoluyla karşılanmaktadır.

Hindistan ekonomisi iki farklı kolla belirlenmektedir: Bir yanda eğitimli sınıfın yer aldığı rekabet gücüne dayalı hizmetler sektörü, diğer yanda da eğitim seviyesi düşük işgücünün uğraştığı ve performansı muson yağışlarına bağlı olan tarım sektörü. Son yıllarda ekonominin tarıma bağımlılığı azalmış olsa da GSYİH’deki dalgalanmalar yine yıllık muson yağmurlarına bağlıdır. Buna karşın ülke çok sayıda yüksek nitelikli iş gücüne ve birkaç tane uluslararası endüstriyel gruba da sahiptir. Hindistan’ın 1990’lı yıllarda başlattığı ekonomik reformlar sayesinde 2003 yılından bu yana reel büyüme her yıl yüzde 8’in üzerinde gerçekleşmiştir. Ülkenin en gelişmiş ekonomiye sahip kenti Mumbai’dir. Bunun yanında Yeni Delhi de özellikle son yıllarda hızlı bir büyüme gerçekleştirmektedir.

Hindistan’da yabancı yatırımcılar şirketin öz sermayesi, şirket kararlarında oy hakkı, zorunlu devlet onaylamaları ve sermaye kontrolleri yollarıyla kontrol altında tutulmaktadır. Devlet, bu kısıtlamaları rahatlatan ekonomik reformlar uygulamış olsa da yabancı yatırımlar hala kimi sektörlerde yasaktır.

QNB Mumbai'de

QNB Finansbank’ın da bir parçası olduğu QNB Grup, 2020 yılına kadar Orta Doğu, Afrika ve Güneydoğu Asya'daki lider banka olma vizyonu doğrultusunda, Hindistan’ın ekonomi başkenti olan Mumbai'da ilk şubesini açtı. Artık Hindistan ile ticaret yapacak Türk firmaları, QNB Hindistan üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. QNB Hindistan üzerinden gerçekleştirilecek işlemleriniz için QNB Finansbank’ın deneyimli dış ticaret temsilcileri ile görüşebilirsiniz.

TÜRKİYE İLE HİNDİSTAN ARASINDAKİ TİCARET FIRSATLARI

Hindistan, Bakanlık Makamı’nın görüşü ile 2016-2017 dönemi hedef ülkeleri arasında yer almaktadır. Ülke ciddi bir satın alma gücüne ve yüksek miktarda tüketicinin yaşadığı istikrarlı bir makroekonomiye sahip, gümrük vergileri ile miktar kısıtlamalarının her geçen gün azaldığı dinamik bir pazardır. İki ülke arasındaki ticaret hacmi her geçen yıl artmaktadır.

Hindistan, ilaç sanayisinin çok gelişmiş olması nedeniyle özellikle ilaç ham maddeleri için potansiyel bir pazardır. Ayrıca yoğun nüfusu sayesinde zeytinyağı, kabuklu meyveler, kuru meyveler başta olmak üzere gıda sektörü için büyük bir pazar oluşturmaktadır. İnşaat sektörü de iki ülke arasında en büyük potansiyele sahip olan sektörlerden biridir. Ülkenin kentleşme ve altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi yönünde atılımlar yapması, Türk şirketler için müteahhitlik faaliyetlerini yürütmelerinin ve inşaat malzemesi ihracatının önünü açmaktadır. Ülkenin resmi dilinin İngilizce olması da iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin kolaylaşmasını sağlamaktadır.

HİNDİSTAN’DA VERGİ ORANLARI

Ülkede ithalat gümrük vergisi oranları yüzde 10 civarında seyretmektedir. Uluslararası standartlara göre yüksek olan bu ithalat vergileri uluslararası firmaların bu pazara satış yapmasını bir nebze zorlaştırmaktadır. Hindistan’a ihracat yaparken çeşitli tarife ve tarife dışı yaptırımlar uygulanmaktadır; ancak hükümet birçok ham maddeye ve ara mala uygulanan vergi oranını düşürmüştür. İthal mallar zaman zaman eyalet bazında katma değer ya da satış vergileri ve Temel Tüketim Vergisi ile birlikte çeşitli yerel vergi ve harçlara tabi olabilir. Hükümet Mart 2006’da yüzde 4 oranında “ekstra ek vergi” uygulaması getirmiştir. Bu ekstra vergi ülkedeki tüm ithal mallar için uygulanmaktadır. 2007 yılında hükümet yeni bir tebliğ yayımlayarak ithalatçıların ekstra ek vergi için vergi iadesi alabilmelerine olanak sağlamıştır. Ancak bu süreç çeşitli prosedürlerden dolayı uzun sürmektedir.

Ekonomi Bakanlığı’nın 2016 verilerine göre Türkiye – Hindistan Ticaret Rakamları;

Türkiye’nin Hindistan’a ihracatı: 652,0 milyon dolar

İhraç edilen başlıca ürünler: Mermer ve traverten, yağlı tohum ve meyveler, dökme demir

Türkiye’nin Hindistan’dan ithalatı: 5757,2 milyon dolar

İthal edilen başlıca ürünler: Petrol yağları, kara yolu taşıtları için aksam, sentetik iplik

Ticaret hacmi: 6409,2 milyon dolar

Ticaret dengesi: -5105,2 milyon dolar

Hindistan’la çalışma konusunda danışmanlık alabileceğiniz bazı kamu kurumlarının iletişim bilgileriyse şöyle;

DEİK TÜRKİYE – HİNDİSTAN İŞ KONSEYİ

İş Konseyi Bölge Koordinatörü Volkan Yüzer

Tel No: +90 212 339 50 80

E-posta: vyuze@deik.org.tr

İş Konseyi Koordinatör Yardımcısı Ecem Mirzaloğlu

Tel No: +90 212 339 50 18

E-posta: emirzaloglu@deik.org.tr

HİNDİSTAN ANKARA BÜYÜKEKÇİLİĞİ

Çankaya, Cinnah Cad., 77/A 06680, Ankara, Türkiye

Tel No: +90 312 438 21 95

Fax No: +90 312 440 34 29

MUMBAİ TİCARET ATEŞESİ

Salih Ünver

Adres: Consulate General of Turkey Office of the Commercial Attache 72 Pedder Road, Kanchanjunga Building 17th Floor, Apt.19, Mumbai 400 026/ India

Tel: +91-22-23851417-18

Faks: +91-22-23851419

E-mail: mambai@ekonomi.gov.tr

T.C. YENİ DELHİ BÜYÜKELÇİLİĞİ

Büyükelçi Şakir Özkan Torunlar

Tel No: +90 312 292 29 29

T.C. MUMBAİ BAŞKONSOLOSLUĞU

Başkonsolos Erdal Sabri Ergen

Tel No: +90 312 292 29 29