AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


Avrupa’nın en büyük pazarlarından Fransa

Turkishtime Dergi

Avrupa’nın Almanya’dan sonra en kalabalık nüfuslu ülkesi olan Fransa, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer almaktadır. 2015 yılı GSYİH (Gayrisafi Yurtiçi Hasıla) sıralamasında ABD, Çin, Japonya, Almanya ve Birleşik Krallık’ın ardından 6. sırada yer almıştır. Sektörlerin GSYİH’e dağılımına bakıldığında en yüksek pay hizmet ve sanayi sektörlerine aittir.

Fransa, Avrupa Birliği’nin en büyük yüz ölçümüne sahip olan ülkelerinden biridir. Kara sınırları Akdeniz, Atlas Okyanusu, Manş Denizi ve Kuzey Denizi’ne kadar dayanır ve 6 ülkeyle komşudur. Avrupa Birliği’ne üye olan diğer ülkelerin önemli sanayi ve ticaret merkezlerine ulaşım için ideal bir konumdadır. Güneyden İtalya’nın sanayi merkezi olan Po Ovası’nı, kuzey batıda İngiltere’deki sanayi merkezlerini, güneyde ise İspanya’nın Katalan bölgesinden İtalya’nın ortasına kadar uzanan Akdeniz sahasını birleştiren kavşakta yer almaktadır.

Fransa, eğitimli işgücü, kaliteli altyapısı ve büyük pazarı dolayısıyla önemli ölçüde doğrudan yabancı sermaye çeken bir ülkedir. Ancak diğer gelişmiş ülkelere kıyasla düşük düzeyde Ar-Ge yatırımları ve yüksek vergi yükü dolayısıyla beklenen yabancı yatırımcı patlamasını henüz yaşayamamıştır. Öte yandan özellikle sanayi sektöründe en çok yabancı sermayenin geldiği ülkeler arasındadır işçi verimliliğinde ise dünyada 4. sırada yer almaktadır. Halen Fransa’da 20 bin yabancı şirket iş yapmakta ve 2 milyon kişi bu şirketlerde çalışmaktadır.

Fransa’da şirket kurmak isteyen yabancı yatırımcılar için herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Yatırımcılar mülk ve Fransız şirketlerini satın alabilmekte veya kendileri de şirket kurabilmektedir. Yakın geçmişte şirket kuruluşu ile ilgili formalitelerin azaltılmasıyla birlikte Fransa dünyada şirket kurma sürecinin kısa sürdüğü ülkelerden biri haline gelmiştir.

VERGİ ORANLARI VE DIŞ TİCARET UYGULAMALARI

Türkiye ile Avrupa Birliği üyesi devletler arasında uygulanan sanayi ürünleri ticaretinde uygulanan Gümrük Birliği uygulaması Fransa için de geçerlidir. Bu suretle iki ülke arasında gümrük vergileri sıfırlanmıştır. Ancak Gümrük Birliği nedeniyle ülkemiz menşeli bazı tarım ve gıda ürünlerine gümrük vergisi ve ayrıca miktar kısıtlaması uygulanmaktadır.

Fransa’ya diğer AB ülkelerinden, Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi üyelerinden, EFA üyelerinden ve Türkiye’den yapılan sanayi ürünleri ithalatı gümrük vergisinden muaftır. İthalat sırasında bazı ürünlerde ve durumlarda uygulanan vergilere KDV oranları dahil olmayıp, KDV mal ülkeye girdikten sonra tahsil edilmektedir.

Türkiye ile AB arasında imzalanmış olan ticari ve ekonomik anlaşmalar iki ülke arasında geçerlidir. Yani Fransa ithal ürünlerde AB teknik mevzuatını uygulamaktadır. Söz konusu mevzuat, ürünlerin AB pazarına girişte tüketici sağlığı ve güvenliği ile çevrenin korunmasına ilişkin uyulması gereken zorunlulukları kapsamaktadır. Ürünlerin teknik mevzuata uygunluğu ithalat aşamasında kontrol edilebileceği gibi piyasa gözetimi yoluyla da denetlenebilmektedir. AB mevzuatı gereğince birçok makine, ekipman, elektrikli alet, oyuncak vb. ürünlerin Fransa’ya (veya herhangi bir AB ülkesine) ihracatı için üzerinde CE işareti bulunması zorunludur. AB ülkelerinde üretilen ürünlerin üzerinde CE işareti olmasından üretici sorumludur. AB pazarına ithal edilen ürünler içinse bu sorumluluğu ithalatçı yerine getirmek zorundadır. Bir başka değişle, eğer ürün CE işareti taşımıyorsa AB’deki ithalatçı bu zorunluluğu yerine getiremeyeceğinden söz konusu ürünü ithal etmeyecektir.

Gıda ürünleri için HACCP (Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizi Sistemi) zorunluluğu bulunmaktadır. AB genelinde gıdalarla ilgili genel prensipler ve temel düzenlemeler Gıda Yasası çerçevesinde belirlenmiştir. Bu yasayla birlikte gıda güvenliği ve gıdanın izlenilebilirliği konusunda düzenlemeler içermektedir. Öngörülen standartlara sahip olmayan ürünler pazara sunulmamakta ve pazardan kaldırılmaktadır.

Ekonomi Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye – Fransa arasında 2017'nın ilk üç aylık ticaret rakamları

Türkiye’nin Fransa’ya ihracatı: 1.6 milyar dolar

İhraç edilen başlıca ürünler: Otomobil, kara taşıtları için aksamlar, motorlu araçlar, elektronik aletler

Türkiye’nin Fransa’dan ithalatı: 1.8 milyar dolar

İthal edilen başlıca ürünler: Hava taşıtları, kara taşıtları, kara taşıtları için aksamlar

Ticaret hacmi: 3.4 milyar dolar

Ticaret dengesi: -191 milyon dolar

Fransa ile çalışma konusunda danışmanlık veren bazı kamu kurumlarının iletişim bilgileri:

DEİK TÜRKİYE – FRANSA İŞ KONSEYİ

Türk tarafı başkanı Sani Şener

İş Konseyi Koordinatörü Dilek Tuna

Tel No: +90 212 339 50 36

E-posta: dtuna@deik.org.tr

FRANSA BÜYÜKELÇİLİĞİ

Adres: Paris Caddesi, No 70, Kavaklıdere, Ankara

Tel No: +90 312 455 45 45

FRANSA KONSOLOSLUĞU

Adres: Şehit Muhtar Mahallesi, İstiklal Caddesi No: 8, 34435 Beyoğlu, Taksim, İstanbul

Tel no: +90 212 334 87 30

T.C. PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİ

Adres: 16, avenue Lamballe 75016 Paris, Fransa

Tel No: +33 1 53 92 71 11

Fax No: +33 1 45 20 41 91

E-posta: ambassade.paris@mfa.gov.tr