Turkishtime AR-GE 250


Avrupa’nın sanayi merkezlerinden İtalya

Turkishtime Dergi

Avrupa Birliği’nin kurucu üyelerinden olan İtalya, Avrupa’nın dördüncü, dünyanın sekizinci büyük ekonomisidir. Ülke aynı zamanda ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, Kanada, Japonya ve Rusya ile birlikte G8 adı verilen sanayileşmiş ülkeler grubuna dahildir.

IMF 2018 yılı verilerine göre 191 ülke arasında 1,9 trilyon dolar GSYİH’ye sahip olan ülkede, tarım sektörünün GSYİH’daki payı yüzde 2,1, sanayi sektörünün yüzde 23,9 ve hizmet sektörünün payı ise yüzde 74 olarak görülmektedir.

Avrupa’nın güneyinden Akdeniz içlerine doğru kuzeybatı güneydoğu yönünde uzanan bir yarımada üzerinde yer alır. Güneyinde ve batısında Akdeniz, doğuda Adriyatik Denizi ve kuzeyde Alp Dağları ile çevrelenmiştir. Bu jeopolitik özellikleri sayesinde de deniz ticaretinde dünyanın önemli ülkeleri arasında yer alır.

İtalya ekonomisinde imalat sektörü çok güçlüdür. Son 30 yıldır Avrupa’nın ikinci, dünyanın altıncı büyük üreticisi, imalat sektörü ihracatında ise dünyada ticaret fazlası veren beşinci ülkedir. Ana sanayiler arasında otomotiv, gemi yapımı, kimyasallar, mobilya, giyim ve tekstil, deri eşya ve ayakkabı, gıda, seramik, makine ve parçaları sayılabilir. Tekstil, mobilya ve beyaz eşya gibi sektörlerdeki İtalyan firmalar, düşük maliyetle üretim yapan Çin firmaları karşısında zorlanmaktadır.

İtalyan ekonomisinin bir diğer gücü ise sanayi bölgeleri olarak adlandırılan ve aynı sektörde, her biri üretim aşamalarının farklı dallarında uzmanlaşmış birçok firmanın sıkı ekonomik ilişkiler içerisinde bulunduğu alanların gelişimidir. Bugün İtalya’da 200’den fazla sanayi bölgesi mevcuttur. Ülke çok çeşitli ihracat yapısına sahip olup, belli başlı sektörlerdeki global rekabet gücünü, know-how üstünlüğü ve yenilikçilik “Made in Italy” markasını oluşturmuş olmasına borçludur.

Diğer AB ülkelerine kıyasla İtalya’da daha fazla bürokratik engeller, karar alma süreçlerinde gecikmeler, yavaş işleyen adalet sistemi, yolsuzluklar, ağır vergi yükü ve yüksek oranlı kamu harcamaları görülmektedir.

İtalya’nın ihracatına bakıldığında ağırlıklı olarak makine, nakliye ekipmanı, metal ve kimyasallar gibi orta düzey teknoloji gerektiren ürünlerin olduğu görülmektedir. Bunun yanında gıda ve içecek, tekstil, kıyafet, deri, ayakkabı, seramik gibi İtalyan küçük ve orta ölçekli işletmelerinin belkemiğini oluşturan emek yoğun ürünler de ihracatta önemli yer tutmaktadır. Ülkenin ithalat kalemlerine bakıldığında ise ham petrol, petrol yağları ve gazları, otomotiv ve oto yan sanayi ürünleri, kimyasallar, ilaçlar, mineraller ve demir dışı metaller, makineler ve ekipmanları gelmektedir.

TÜRKİYE İLE İTALYA ARASINDAKİ TİCARET FIRSATLARI

İtalya 2017 yılı itibarıyla ülkemizin en çok ihracat gerçekleştirdiği altıncı ülke konumundadır. İhracatımızın yüzde 5,4’ünü İtalya’ya yaparken ithalatımızın yüzde 4,8’ini İtalya’dan karşılamaktayız. AB üyesi ülkelere gerçekleştirdiğimiz ihracatta ise İtalya’nın payı yüzde 11,3 iken AB ülkelerinden yapılan ithalatta İtalya’nın payı yüzde 13,3’dür.

2017 yılı itibarıyla Türkiye’nin İtalya’ya ihracatında en önemli ürün grubu toplam ihracatın yüzde 34,2’sini oluşturan otomotiv sanayi ürünleridir. Dokumacılık ürünleri toplam ihracatta yüzde 16, makineler ve elektrikli makineler yüzde 11,5, tarım/gıda maddeleri yüzde 10,3 pay ile diğer önemli ihraç ürün gruplarını oluşturmaktadır.

Türkiye’nin İtalya’dan gerçekleştirdiği 2017 ithalatına bakıldığında ise makine ve elektrikli makineler yüzde 33,2, otomotiv yüzde 9, plastik ve plastikten ürünler yüzde 6,4, mineral yakıtlar ve mineral yağlar yüzde 5,6 pay ile ilk sırada yer alan ürün gruplarını oluşturmaktadır.

Türkiye ve İtalya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler son yıllarda hızla gelişmektedir. İtalyan Ticaret Odası’ndan yapılan açıklamalara göre; Türkiye İtalya için Çin, Rusya veya Brezilya'dan çok daha önemli bir yatırım ve ticaret ortağı durumundadır. Bunun başlıca nedenleri arasında Türkiye’nin İtalya’ya yakın olması ve komşu olduğu pazarlara girebilmek için önemli bir merkez oluşturmasıdır.

Avrupa Birliği’nin en gelişmiş ekonomileri arasında yer alan İtalya ile Türkiye arasındaki ilişkiler birbirini tamamlar niteliktedir. Tekstil-konfeksiyon, deri, makine imalat, gıda işleme ve kimya sektörleri İtalyan firmalarının iş birliğine son derece açıktır. Bu sektörlerin yanı sıra ambalaj, madencilik, mobilya, otomotiv yan sanayi, elektronik, güvenlik sistemleri, mücevherat, haberleşme, mühendislik, lojistik, metal işleme, gemi inşa, enerji, ulaştırma, çevre projeleri, savunma sanayi, sağlık, finansal hizmetler ve turizm sektörleri de iş birliği potansiyeline sahiptir.

İtalya, aynı zamanda Türkiye’deki en büyük beşinci yabancı yatırımcı konumunda bulunmaktadır.

Ticaret Bakanlığı’nın eylül ayını da kapsayan 2018 verilerine göre Türkiye – İtalya arasındaki ticaret rakamları

Türkiye’nin İtalya’dan ihracatı: 7.081 milyon dolar

İhraç edilen başlıca ürünler: Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları

Türkiye’nin İtalya’dan ithalatı: 7.909,8 milyon dolar

İthal edilen başlıca ürünler: Kara taşıtları için aksam ve parçaları, petrol yağları ve minerallerden elde edilen yağlar, yatlar

Ticaret hacmi: 14.991,6 milyon dolar

Ticaret dengesi: -828,0 milyon dolar

İtalya ile çalışma konusunda danışmanlık veren bazı kamu kurumlarının iletişim bilgileri:

DEİK TÜRKİYE – İTALYA İŞ KONSEYİ

İş Konseyi Koordinatörü: Dilek Tuna

Tel No: 0212 339 50 36

E-posta: dtuna@deik.org.tr

İTALYA BAŞKONSOLOSLUĞU İSTANBUL

Adres: Tom Tom Kaptan Sokak, No:5, 34433 Beyoğlu/İstanbul

Tel No: (0212) 243 10 24

İTALYA BÜYÜKELÇİLİĞİ ANKARA

Adres Atatürk Bulvarı Remzi Oğuz Arık Mah. No: 118, 06680 Kavaklıdere - Çankaya/ANKARA

E-posta: consolato.ambankara@esteri.it

T.C. ROMA BÜYÜKELÇİLİĞİ

Büyükelçi: Murat Salim Esenli

Adres: Via Palestro, 28, 00185 Roma RM, İtalya

Tel No: +39 06 445941