ARGE 250


Avrupa’nın ticaret ülkesi Fransa

Turkishtime Dergi

Dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan Fransa; ABD, Çin, Japonya, Almanya ve Birleşik Krallık’tan sonra GSYİH (Gayrisafi Yurtiçi Hasıla) sıralamasında 6. sırada bulunuyor. Sektörlerin GSYİH’ye dağılımına bakıldığında en yüksek pay hizmet ve sanayi sektörlerine ait.

Ülkenin kara sınırları Akdeniz, Atlas Okyanusu, Manş Denizi ve Kuzey Denizi’ne kadar dayanır ve 6 ülkeyle komşudur. Avrupa Birliği’ne üye olan diğer ülkelerin önemli sanayi ve ticaret merkezlerine ulaşım için ideal bir konumda bulunuyor.

Fransa, eğitimli işgücü, kaliteli altyapısı ve büyük pazarı dolayısıyla önemli ölçüde doğrudan yabancı sermaye çeken bir ülkedir. Ancak diğer gelişmiş ülkelere kıyasla düşük düzeyde Ar-Ge yatırımları ve yüksek vergi yükü dolayısıyla beklenen yabancı yatırımcı patlamasını henüz yaşayabilmiş değil. Bu patlamayı henüz yaşayamamış olmasına rağmen Fransa’da 20 bin yabancı şirket iş yapmakta ve 2 milyon kişi bu şirketlerde çalışmaktadır.

TÜRKİYE İLE FRANSA ARASINDAKİ TİCARET FIRSATLARI

Fransa’yla ekonomik ve ticari ilişkilerimiz yılardır istikrarlı bir seyir izlemektedir. Türkiye, Fransa’nın AB dışındaki 3. büyük ticaret ortağı konumundadır. Fransa ise ikili ticaret hacmi büyüklüğü bakımından 7. sırada yer almaktadır.

Fransa’ya ihracatımızın ilk üç kalemi karayolu taşıtları, giyim eşyaları ve aksesuarları, elektrikli ev aletleri; Fransa’dan ithalatımızın ilk üç kalemi ise uçaklar ve hava araçları, demir-çelik mamulleri, otomobil aksam ve yedek parçalarıdır.

Ekonomik ilişkilerimizin diğer bir önemli ayağını oluşturan karşılıklı yatırımlar da olumlu yönde seyretmektedir. 2002-2016 döneminde Fransa’nın ülkemizdeki doğrudan yatırımları 6 milyar 850 milyon Dolar, ülkemizden Fransa’ya yapılan doğrudan yatırım ise 187 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca ülkemizi yıllık ortalama 555 bin 151 Fransız turist ziyaret ediyor.

VERGİ ORANLARI VE DIŞ TİCARET UYGULAMALARI

Türkiye ile Avrupa Birliği üyesi devletler arasında uygulanan sanayi ürünleri ticaretinde uygulanan Gümrük Birliği uygulaması Fransa için de geçerlidir. Bu suretle iki ülke arasında gümrük vergileri sıfırlanmıştır. Ancak Gümrük Birliği nedeniyle ülkemiz menşeli bazı tarım ve gıda ürünlerine gümrük vergisi ve ayrıca miktar kısıtlaması uygulanmaktadır.

Fransa’ya diğer AB ülkelerinden, Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi üyelerinden, EFA üyelerinden ve Türkiye’den yapılan sanayi ürünleri ithalatı gümrük vergisinden muaftır. İthalat sırasında bazı ürünlerde ve durumlarda uygulanan vergilere KDV oranları dahil olmayıp, KDV mal ülkeye girdikten sonra tahsil edilmektedir.

Türkiye ile AB arasında imzalanmış olan ticari ve ekonomik anlaşmalar iki ülke arasında geçerlidir. Yani Fransa ithal ürünlerde AB teknik mevzuatını uygulamaktadır. Söz konusu mevzuat, ürünlerin AB pazarına girişte tüketici sağlığı ve güvenliği ile çevrenin korunmasına ilişkin uyulması gereken zorunlulukları kapsamaktadır. Ürünlerin teknik mevzuata uygunluğu ithalat aşamasında kontrol edilebileceği gibi piyasa gözetimi yoluyla da denetlenebilmektedir. AB mevzuatı gereğince birçok makine, ekipman, elektrikli alet, oyuncak vb. ürünlerin Fransa’ya (veya herhangi bir AB ülkesine) ihracatı için üzerinde CE işareti bulunması zorunludur. AB ülkelerinde üretilen ürünlerin üzerinde CE işareti olmasından üretici sorumludur. AB pazarına ithal edilen ürünler içinse bu sorumluluğu ithalatçı yerine getirmek zorundadır. Bir başka değişle, eğer ürün CE işareti taşımıyorsa AB’deki ithalatçı bu zorunluluğu yerine getiremeyeceğinden söz konusu ürünü ithal etmeyecektir.

Gıda ürünleri için HACCP (Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizi Sistemi) zorunluluğu bulunmaktadır. AB genelinde gıdalarla ilgili genel prensipler ve temel düzenlemeler Gıda Yasası çerçevesinde belirlenmiştir. Bu yasayla birlikte gıda güvenliği ve gıdanın izlenilebilirliği konusunda düzenlemeler içermektedir. Öngörülen standartlara sahip olmayan ürünler pazara sunulmamakta ve pazardan kaldırılmaktadır.

Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye – Fransa arasında 2018’in ticaret rakamları*

Türkiye’nin Fransa’ya ihracatı: 3,241,778

İhraç edilen başlıca ürünler: Otomobil, kara taşıtları için aksamlar, motorlu araçlar, elektronik aletler

Türkiye’nin Fransa’dan ithalatı: 3,725,203

İthal edilen başlıca ürünler: Hava taşıtları, kara taşıtları, kara taşıtları için aksamlar

Ticaret hacmi: 6,966,981

Ticaret dengesi: -483,425

*Rakamlar ilk 5 aylık verileri içerir.

Fransa ile çalışma konusunda danışmanlık veren bazı kamu kurumlarının iletişim bilgileri:

DEİK TÜRKİYE – FRANSA İŞ KONSEYİ

Türk tarafı başkanı Sani Şener

İş Konseyi Koordinatörü Dilek Tuna

Tel No: +90 212 339 50 36

E-posta: dtuna@deik.org.tr

FRANSA BÜYÜKELÇİLİĞİ

Adres: Paris Caddesi, No 70, Kavaklıdere, Ankara

Tel No: +90 312 455 45 45

FRANSA KONSOLOSLUĞU

Adres: Şehit Muhtar Mahallesi, İstiklal Caddesi No: 8, 34435 Beyoğlu, Taksim, İstanbul

Tel no: +90 212 334 87 30

T.C. PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİ

Adres: 16, avenue Lamballe 75016 Paris, Fransa

Tel No: +33 1 53 92 71 11

Fax No: +33 1 45 20 41 91

E-posta: ambassade.paris@mfa.gov.tr