ARGE 250


Batı Avrupa’nın dünyaya açılan kapısı Hollanda

Turkishtime Dergi

Hollanda ve Karayip Denizi’ndeki altı adadan oluşan Hollanda Krallığı, Batı Avrupa’da Kuzey Denizi kıyısında Almanya ve Belçika arasında bulunur. Ren, Maas ve Shelde nehirlerinin deltasına kurulmuştur. Ülkenin yüzölçümünün yüzde 18’lik kısmı su ve kanallardan oluşmaktadır ve yaklaşık yüzde 20’lik kısmı da deniz seviyesinin altında bulunmaktadır. Kilometre kare başına düşen 491 kişi ile dünyanın en yoğun nüfuslu ülkelerinden biridir.

Hollanda, parlamento esasına dayalı anayasal bir monarşidir. Devletin başının kraliçe olduğu ülke 12 eyaletten oluşmaktadır. Devlet yapısında yasama Kraliçe, Parlamento ve Bakanlar Kurulu’ndan oluşmaktadır. 2016 yılı tahmini ile 17 milyonu geçen Hollanda nüfusunun yüzde 80’i Hollandalı, yüzde 20’si ise azınlıktır. 3.3 milyonluk göçmen nüfusu içerisindeki en büyük grup, yaklaşık 400 bin kişi ile Türkler’dir.

Ülke, Kuzey Denizi’nde zengin petrol ve doğalgaz rezervlerine sahiptir. Özellikle doğalgaz sektöründe Avrupa Birliği’ne üye devletleri arasında en büyük rezervlere sahip olan ülkedir ve Rusya ile birlikte Avrupa’nın en önemli doğalgaz tedarikçilerindendir. Rusya, Norveç, ABD, Kanada ve Endonezya’dan sonra dünyadaki en büyük doğalgaz üreticisi ve ihracatçısıdır. Doğalgaz üretiminin ekonomideki payı bu sektördeki vergilerin de yüksek olması nedeniyle oldukça yüksektir.

ÜLKENİN EKONOMİK DURUMU

Hollanda ekonomisi, özel sektör ve kamu sektörünün her ikisinin de önemli roller oynadığı karma bir pazar ekonomisi niteliği taşımaktadır. Ekonomi güçlü bir uluslararası yönelime sahiptir. Ülke ticaret ve yüksek düzeyli finansal ve mesleki hizmetleri ile ünlenmiş, dünyadaki en zengin ve refah seviyesi yüksek ülkelerden biri olarak öne çıkmaktadır. IMF’in 2016 yılı için hazırlamış olduğu sıralamaya göre dünyanın en büyük 17. ekonomisidir.

Ekonominin ana itici sektörleri, nakliye/lojistik, kimya sanayi, ticaret ve hizmet sektöründen oluşmaktadır. İmalat sanayi Almanya, İtalya ve Fransa gibi diğer Avrupa ülkelerinin aksine Hollanda’da daha az baskın konumdadır. Endüstriyel etkinlikler daha çok gıda işleme, kimya, petrol işleme ve elektrikli makineler üzerine yoğunlaşmıştır. Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü halen GSMH artışına yüzde 20 civarında katkı sağlamaktadır.

DIŞ TİCARET POLİTİKASI

Hollanda ekonomisi, çok gelişmiş bir serbest piyasa ekonomisidir. Ülkenin ekonomik gücü özellikle son 10 yılda önemli ölçüde gelişmiştir. Dolayısıyla devletin ekonomideki ana etkisi, daha çok düzenlemeler ve vergilendirme kapsamında olmaktadır. Devlet kapsamlı, yapısal ve düzenleyici reformlar ile sıkı ve istikrarlı bir ekonomi politikasını birlikte uygulamaktadır. Ekonomik faaliyetler Ranstad olarak bilinen ve en büyük dört şehir olan Amsterdam, Rotterdam, Lahey ve Utrecht’ten oluşan alanda yoğunlaşmıştır.

Ülkenin yüzyıllardır bir ticaret ülkesi olması, denizdeki stratejik konumu, doğalgaz ve petrol dışında doğal kaynağının olmaması, tarım alanlarının kısıtlı ve ürün çeşitliliğinin sınırlı olması nedenleriyle ülke ithalata zorunludur. Bu da Hollanda’nın uluslararası yönelimi çok açık bir ekonomiye sahip olmasında önemli rol oynamaktadır.

Bu açık ekonomiden dolayı ülkenin diğer ülkelerle ticareti büyük önem taşımaktadır. Dış ticaret politikası dünya pazarlarında proaktif davranmak ve dış ticaretin mümkün olduğu ölçüde liberal olması yönündedir. Dış ticaret ekonomik büyümenin lokomotifi konumundadır. Hollanda’nın ihracatında da ithalatında da AB ülkeleri önde gelmektedir. Ancak Hollandalı ihracatçılar son yıllarda etkinliklerini uzak pazarlara da kaydırmışlardır.

Uluslararası doğrudan yabancı yatırım açısından dünyanın en önemli cazibe merkezlerinden birisi olan Hollanda, 2015 yılında ülkeye gelen 73 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım ile dünyanın en fazla yatırım çeken beşinci ülkesi olmuştur. Hollanda’da geleneksel anlamda serbest bölge veya serbest liman uygulaması bulunmamakla birlikte AB’nin Gümrük Kodu ve Gümrük Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri çerçevesinde işletilen serbest antrepolar bulunmaktadır.

HOLLANDA VE TÜRKİYE ARASINDAKİ TİCARET FIRSATLARI

Türkler ve Hollandalılar arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geçmişi 400 yıl kadar öncesine dayanmaktadır. İki ülke arasındaki ticari ilişkiler, Türkiye ekonomisinin 1980’li yılların başında dışa açılmasından sonra gelişme göstermiştir.

Türkiye ile Hollanda arasındaki ticaret hacmi, hem ihracat hem de ithalattaki artışlarla devamlı bir artış grafiği içerisindedir. 2002 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 2,4 milyar dolar iken 2011 yılında 3 katına çıkarak 7,2 milyar dolara yükselmiştir.

Avrupa’nın birinci dünyanın ikinci en büyük imanı olan Rotterdam Limanı Hollanda’nın uluslararası ticaretinde kapı konumundadır. Meyve ve sebze ticareti açısından da dünyanın en önemli limanları arasındadır. Gerek limanın içerisinde gerekse yakınında pek çok taşımacılık firması, meyve ve sebze tüccarı, gümrük bürosu, gözetim şirketi ve soğuk hava deposu bulunmaktadır. Bu da ülkeyi özellikle yaş meyve sebze ihracatı için ideal konuma getirmektedir.

Hollanda pazarına girmek isteyen firmalarımız için, ülkede düzenlenen uluslararası nitelikteki fuarlara katılım etkin bir tanıtım aracı olabilir. Ayrıca internet, gazete, dergi gibi yazılı basının yanı sıra, billboard, televizyon ve sinema reklamları da Hollanda’da yaygın olarak kullanılan, etkin promosyon araçlarıdır.

Ekonomi Bakanlığı’nın 2017 verilerine göre Türkiye – Hollanda arasındaki ticaret rakamları* 

Türkiye’nin Hollanda’ya ihracatı: 1.755 milyon dolar

İhraç edilen başlıca ürünler: Motorlu taşıt, otomobil, tekstil, petrol yağları

Türkiye’nin Hollanda’dan ithalatı: 1.637 milyon dolar

İthal edilen başlıca ürünler: Demir, çelik hurdalar, petrol yağları, traktör

Ticaret hacmi: 3.392 milyon dolar

Ticaret dengesi: 118.520 milyon dolar

*2017’nin ilk altı aylık zaman dilimi (Ocak- Mayıs)

Hollanda ile çalışma konusunda danışmanlık veren bazı kamu kurumlarının iletişim bilgileri:

DEİK TÜRKİYE – HOLLANDA İŞ KONSEYİ

Türk Tarafı Başkanı Murat Özyeğin

İş Konseyi Koordinatörü Dilek Tuna

Tel No: 0212 339 50 36

E-posta: dtuna@deik.org.tr 

HOLLANDA İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU

Adres: Tomtom Mahallesi, İstiklal Caddesi No:197, 34433 Beyoğlu, İstanbul

Tel No: +90 212 393 21 21

T.C. LAHEY BÜYÜKELÇİLİĞİ

Adres: Jan Evertstraat 15, 2514 BS The Hague The Netherlands

Tel No: +31 70 302 31 01

E-posta: embassy.thehague@mfa.gov.tr

T.C AMSTERDAM BAŞKONSOLOSLUĞU

Adres: Museumplein 17 1071 DJ Amsterdam

Tel No: +31 (0) 6 87242060

E-posta: consulate.amsterdam@mfa.gov.tr