AR-GE 250 AR-GE 250 AR-GE 250


Döviz kazandırıcı hizmet ticaretinde devlet destekleri

Turkishtime Dergi

Destek programı; Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, hizmet gelirlerinin artırılması, dış pazarlara açılması ve markalaşması amacıyla, Türkiye’de yerleşik şirket ve kuruluşların gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerinin desteklenmesini kapsamaktadır.

KİMLER FAYDALANABİLİR

Eğitim kurumları

Sağlık kuruluşları, sağlık turizmi şirketleri

Bilişim firmaları

Film yapımcısı ve dağıtımcısı şirketler

Yönetim danışmanlığı şirketleri

SAĞLIK, EĞİTİM, BİLİŞİM, FİLM SEKTÖRÜNE YÖNELİK ORTAK DESTEK UNSURLARI

Yurtiçi ve yurtdışında marka tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 50 bin dolar,

Pazar araştırması, veri analizi, şirket satın alma vb. raporu giderleri, yüzde 60 oranında ve yıllık en fazla 200 bin dolar,

Çevre, sağlık vb. mevzuata uyum sağlanabilmesi, gerekli belge/sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderleri, yüzde 50 oranında ve belge başına en fazla 50 bin dolar,

Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları, yüzde 60 oranında yıllık en fazla 400 bin dolar,

Yurtdışında açılan birimlerin brüt kira (vergi/resim/harç dahil) ve komisyon harcamaları, yüzde 60 oranında ve birim başına yıllık en fazla 120 bin dolar,

Firma/kuruluş/uzmanlardan alınan danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri, yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 200 bin dolar,

Acentalara yapılan komisyon ödemeleri, yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 100 bin dolar,

SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE İLAVE DESTEK UNSURLARI

Yurtiçinde istihdam edilen ve tercümanlık hizmeti veren 2 personelin brüt ücretleri yüzde 50 oranında ve personel başına yıllık en fazla 25 bin dolar veya

Tercümanlık hizmet alımına yönelik giderleri yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 50 bin dolara kadar karşılanır.

Bakanlık ile protokol yapan özel sağlık kuruluşları ya da havayolu şirketleri tarafından hastaların tedavi edilmek üzere;

Tarifeli uçak seferi ile Türkiye’ye getirilmesi halinde uçak veya diğer ulaşım giderleri hasta başına yüzde 50 oranında ve en fazla bin dolar, tarifesiz uçak seferleriyle Türkiye’ye getirilmesi halinde hasta başına 200 doları geçmemek kaydıyla ulaşım giderlerinin tamamı ödenir.

Sağlık kuruluşları tarafından; yurtdışından davet edilen ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile münhasıran yurtdışına yönelik olarak

Yurtiçinde düzenlenen tanıtım ve pazarlama etkinliklerine ilişkin giderleri,

  • Yüzde 50 oranında ve program başına en fazla 50 bin dolar,

Yurtiçinde gerçekleştirilen eğitim programlarına yönelik harcamaları,

  • Yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 100 bin dolar desteklenir.

*Bu kapsamdaki destek unsurlarından yıllık en fazla 5’er adet etkinlik/eğitim program için yararlanılır.

Bireysel fuar katılımı kapsamında “Katılım Giderleri ve Ulaşım Masrafları”, fuar başına yüzde 50, 15 bin dolar oranında desteklenir.

BİLİŞİM SEKTÖRÜNE İLAVE DESTEK UNSURLARI

Bilgisayar oyunu, mobil uygulama pazara giriş, yerelleşme, lokalizasyon, barındırma (hosting) giderleri yüzde 50, 200 bin dolar, (oyun/uygulama başına)

Bilgisayar oyunu, mobil uygulamalar yurtdışı satış komisyon giderleri yüzde 50, 100 bin dolar, (oyun/uygulama başına)

Lisans alımı yüzde 50, yıllık 50 bin dolar, (yıllık)

Personel istihdamı giderleri yüzde 50, 25 bin dolar, (personel başına/yıllık, 2 personel)

Bireysel fuar katılımı kapsamında “Katılım Giderleri ve Ulaşım Masrafları”, fuar başına yüzde 50, 150 bin dolar oranında desteklenir.

FİLM SEKTÖRÜNE İLAVE DESTEK UNSURLARI

Film dağıtımcısı ve/veya yapımcısı şirketler tarafından bir filmin yurtdışında pazarlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen pazara giriş giderleri, ülke/ülke grubu başına yüzde 50 oranında ve en fazla 100 bin dolar desteklenir.

Film Platosu/Stüdyosu Kullanım Giderlerinin Desteklenmesi

Türkiye’de çekilen yabancı filmlerin film platosu/stüdyo kirasına ilişkin kira giderleri yüzde 20 oranında ve film başına 200 bin dolar tutarında ödenir.

Film Kapsamında Yapılan Reklam Giderlerinin Desteklenmesi

Yurtdışında gösterimi yapılan filmlere verilen reklam giderleri; yararlanıcılar için yüzde 50 oranında ve en fazla 100 bin dolar karşılanır.

Bireysel fuar katılımı kapsamında “Katılım Giderleri ve Ulaşım Masrafları" fuar başına yüzde 50, 15 bin dolar oranında desteklenir.

EĞİTİM SEKTÖRÜNE YÖNELİK İLAVE DESTEK UNSURLARI

Eğitim kurumları tarafından;

a) Yurtdışından davet edilen ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile münhasıran yurtdışına yönelik olarak yurtiçinde düzenlenen tanıtım ve pazarlama etkinliklerine ilişkin giderleri, yüzde 50 oranında ve program başına en fazla 50 bin dolar,

b) Yurtdışından davet edilen akademisyen/uzman/ilgili kişi veya kurum/kuruluş temsilcilerinin katılımıyla münhasıran yurtdışına yönelik olarak yurtiçinde gerçekleştirilen eğitim programlarına yönelik harcamaları, yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 100 bin dolar desteklenir.

* Eğitim kurumları bu maddenin birinci fıkrasında düzenlenen destek unsurlarından yıllık en fazla 5 (beş)’er adet etkinlik/eğitim program için yararlandırılır.

Bireysel fuar katılımı kapsamında “Katılım Giderleri ve Ulaşım Masrafları”, fuar başına yüzde 50, 15 bin dolar oranında desteklenir.

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEK UNSURLARI

Ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamaları ile yurtiçinde tescil ettirilmiş markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 50 bin dolar,

Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları, yüzde 60 oranında ve yıllık en fazla 400 bin dolar,

Doğrudan veya yurtdışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin brüt kira (vergi/resim/harç dahil) ve komisyon harcamaları, yüzde 60 oranında ve birim başına yıllık en fazla 120 bin dolar,

Bireysel fuar katılımı kapsamında “Katılım Giderleri ve Ulaşım Masrafları”, fuar başına yüzde 50, 15 bin dolar oranında desteklenir.

ORTAK HÜKÜMLER

Yararlanıcılar destekten en fazla 4 (dört) yıl süresince yararlandırılır.

Fuar katılımlarında destek , 20 (yirmi) baz puan artırılır.

Yatırımlarda devlet yardımları hakkındaki kararın kapsamındaki bölgeler listesinde 4, 5 ve 6. bölge illerinde merkezi bulunan yararlanıcılar tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerde destek oranı 20 (yirmi) baz puana kadar artırılabilir.