AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


Dünyanın en büyük pazarı ABD

Turkishtime Dergi

Yüzölçümü bakımından dünyanın en büyük üçüncü ülkesi olan ABD’nin (Amerika Birleşik Devletleri) hem Kuzey Atlantik hem de Kuzey Pasifik Okyanusu’na kıyısı vardır. Çoğulcu demokrasiye dayalı başkanlık sistemiyle yönetilen ülke dünya ticaretinde en önemli ülkeler arasında yer almaktadır. 2,3 trilyon dolar ithalat ile dünyanın en büyük mal ithalatçısı ve 1,5 trilyon dolar ile Çin’den sonra ikinci en büyük mal ihracatçısı konumundadır. Ülkenin toplam dış ticaret hacmi ise 3.705,3 milyar dolar seviyesindedir.

Dünyanın en fazla ithalat gerçekleştiren ülke olması dolayısıyla, ihracatçılar açısında oldukça elverişli bir pazar konumundadır. Ülkede ithalat ve ihracatla ilgili çalışmaları yürüten ve takibini yapan kurum Amerika Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu’dur. Malların ABD’ye ulaşmasından önce ithalatçı taraf bütün gümrük vergilerini ödemekle yükümlüdür. Gümrük vergileri ayrıca menşei ülkelere göre değişiklik göstermektedir. Ülkenin farklı ülkelerle gerçekleştirdiği ticaret anlaşmaları ve ürün bazlı uyguladıkları dış ticaret politikası dolayısı dolayısıyla gümrük vergi oranları farklılık göstermektedir.

İthalat hacmi ile dünyanın en büyük pazarı olan ABD’ye ihracatta, pazar araştırmasının detaylı yapılması ve uygulanacak stratejinin çok iyi belirlenmesi gerekmektedir. Ülke ile ticaret yapılmaya karar verildiğinde pazarın fırsatlarla dolu olmasının yanında rakiplerin fazla olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır. Ülke ile ticarette fuarlara katılım, dağıtım zincirinin halkalarına ulaşmak için önemli bir fırsattır. Dağıtım kanallarının ilk zincirini ise büyük toptancı firmalar oluşturmaktadır. Bu firmalardan birçoğunun işi ithalat ve dağıtım yapmak olup, ithal ettikleri malı broker ve/veya alt dağıtıcı firmalar aracılığı ile satmaktır. Bu şekilde ithal ettikleri malı satan firma ile nihai tüketiciyi karşı karşıya getirmeyip pazarın kontrolünü ellerinde tutmaktadırlar. Pazar işleyişi diğer birçok ülkeden farklı olduğu için ABD’deki firmalarla işbirliği yapmak ya da Amerikalıların çalışacağı bir ofis kurmak da ülkeyle ticaret gerçekleştirmek için faklı bir yol olarak tercih edilebilir.

DIŞ TİCARET POLİTİKASI

Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkeyle ikili yatırımı ve ticareti teşvik etmek amacıyla yapılan yatırım anlaşmaları ülkenin ithalatını ve ihracatı olumlu yönde etkilemektedir. Bu anlaşmaların ülkeye diğer faydaları ise, iş atılımlarının, uluslararası kadro transferlerinin, uluslararası para, finans ve banka işlemlerinin kolaylaşması ile patent, marka ve telif haklarının korunmasıdır. Yabancı yatırımcıların ABD’deki yatırımlarını gerçekleştirmeden önce bu anlaşmaların imkanlarını ve kısıtlamalarını gözden geçirmeleri tavsiye edilmektedir.

ABD’de vergiler federal, eyalet ve yerel idareler düzeyinde toplanmaktadır. Eyaletlerden bazılarında eyalet vergisi bulunmamakta, bunun yerine yerel vergiler olabilmektedir. Bu vergiler federal düzeyde toplanmamaktadır. Federal düzeyde tüketim vergisi uygulanan ürünler alkol, benzin, ulaşım, iletişim ve ozon tabakasına zararlı kimyasallardır. Her eyalet ve yerel idare kendi özel vergi kanunlarına ve vergi toplama idaresine sahiptir.

ABD İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ TİCARET FIRSATLARI

ABD ülkemizin en önemli beşinci ihraç pazarı konumundadır ve toplam ihracatımızın içerisinde yüzde 5,5’lik orana sahiptir. Türkiye’nin ABD’ye ihracatı son yıllarda artış göstermektedir. 2017 yılında ABD’ye ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 30,7 oranında artış göstererek 8,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizden ABD’ye en çok demir-çelik ürünleri ile otomotiv aksam ve parçaları ihraç edilmektedir. Onları takip eden diğer önemli gruplar ise tekstil, tarım ve gıdadır.

Geçmişte iki ülke arasında ticareti geliştirmek için çeşitli anlaşmalar imzalanmıştır. Bunların başlıcaları: Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Ticaret ve Yatırım Çerçeve Anlaşması’dır. Ülke ile halihazırda müzakereleri devam eden bir anlaşma bulunmamaktadır. Ancak, AB ile ABD arasında Serbest Ticaret Anlaşması unsurunu da içeren kapsamlı bir Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı tesis edilmesine yönelik müzakereler ülkemizce yakından takip edilmektedir.

Türk ihracatçılarının ve Türk ürünlerinin ABD pazarına girişte kullanmakta olduğu tek sistem, ABD’nin aralarında ülkemizin de bulunduğu 126 gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeyle ve yaklaşık 5 bin ürüne uygulamakta olduğu Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’dir. Söz konusu sistem çerçevesinde belirli bazı ürünlerin, belirlenen limitleri aşmaması kaydıyla ABD’ye ithalatında gümrük vergisi sıfırdır.

Ekonomi Bakanlığı’nın 2017 verilerine göre Türkiye – ABD Ticaret Rakamları

Türkiye’nin ABD’ye ihracatı: 8 milyon dolar

İhraç edilen başlıca ürünler: Otomobil, yarış arabaları, hava taşıtları, dokuma halı

Türkiye’nin ABD’den ithalatı: 11 milyon dolar

İthal edilen başlıca ürünler: Demir, çelik, hurda, hava taşıtları, pamuk, gaz tribünleri

Ticaret hacmi: 20 milyon dolar

Ticaret dengesi: -3 milyon dolar

ABD ile çalışma konusunda danışmanlık veren bazı kamu kurumlarının iletişim bilgileri: