ARGE 250


Dünyanın üçüncü büyük ekonomisi: Japonya

Turkishtime Dergi

Çin Halk Cumhuriyeti gibi ekonomi devi bir ülkenin kuzeydoğusunda, Kore Yarımadası’nın doğusunda ve Rusya’nın Sibirya Bölgesi’nin güneyinde yer alan Japonya, 3 bini aşkın küçük adadan oluşmaktadır.

Japonya’nın doğal koşulları hava ve deniz trafiğini zorlaştırdığından ülke içerisinde kara yolu ulaşımı yoğunluk kazanmıştır. Yüksek teknolojili hızlı tren taşımacılığı da gelişmiştir. Kobe, ülkenin en büyük deniz limanı konumundadır. Dünya ticaretinin büyük çoğunluğu da deniz yolu ulaşımı ile gerçekleştirilmektedir.

Japonya’da son 50 yılda nüfus artmaya devam etmekte olup, son yıllarda nüfus artış hızı yavaşlamaya başlamıştır. 2000’li yıllarda nüfus yapısının önemli ölçüde değiştiği gözlenmektedir. Bugünkü durum itibarıyla, 0-14 yaş arası olan nüfus toplumun sadece yüzde 16,7’sini oluşturmakta ve 65 yaş ve üstü olan kesimin oranı yüzde 28,9’a yükselmiş bulunmaktadır.
2009 yılında yaşanan global ekonomik kriz Japon dış ticaretine de yansımıştır. Dış taleplere bağlı olarak gelişen Japon ekonomisi bu krizden olumsuz yönde etkilenmiştir. Kötü yönde seyreden ekonomi Japonya’nın 2011 yılında 1980'den beri ilk defa dış ticaret açığı vermesine neden olmuştur. 2017 yılında ise ihracat 698 milyar dolar iken ithalat 671 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Japonya'nın yurtdışı yatırımlarının sektörel dağılımı incelendiğinde ise imalat sektöründeki yatırımların yüzde 32 finans ve hizmet sektörlerinin yer aldığı imalat dışı yatırımların payının ise yüzde 70 seviyesinde olduğu gözlemlenmektedir.

DIŞ TİCARET POLİTİKASI

Japonya, WİPO’ya (World Intellectual Property Organization) üye konumunda bulunup, yine DTÖ çerçevesince uygulanan kuralları uygulamaktadır.
Ülke özellikle otomotiv, elektrikli ev aletleri ve kozmetik konusunda kendi toptan ve perakendeci ağlarını kurmuştur. Sipariş, arşivleme, envanter ve diğer günlük işlemler otomosyona bağlanmıştır. Bunun yanı sıra pek çok mağazanın kendi toptancı, merkez ofis ve bankaları ile online bağlantıları bulunmaktadır.

Japonya’da ürün ihracatı yapacak olan firma veya kişi; ürünün niteliği, miktar, değer, fiyat ve diğer önemli özellikle ile ilgili olarak Gümrük Genel Müdürlüğü’ne bilgi vermesi gerekmekte olup söz konusu kontrol tamamlandıktan sonra ihracat izni alınabilmektedir.

Japonya’da ticarete yönelik resmi engellerin kısıtlı sayıda olmasına karşın, ülkede faaliyet gösteren çeşitli dernekler zaman zaman ülkeye ürünlerin girmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirebilmektedir. Yine ülkede hem hava limanlarında hem de önemli deniz limanlarına kiralar oldukça yüksek seviyelerde seyretmekte olup, ürünlerin ülkeye giriş işlemlerinde önemli maliyet artışlarına neden olmaktadır.

Japon Sanayi Standartları-Japanese Industrial Standarts (JIS) ve Japon Tarım Standartları-Japanese Agricultural Standarts (JAS) Japonya’da en geniş şekliyle kullanılan iki kalite standardını ifade etmektedir.
Tarım, Japonya’da korunan önemli bir sektör olup, bazı tarım ürünlerinde kota uygulamaları mevcuttur. Hükümet gıda ürünlerinde dışarıya bağımlılığı azaltmaya yönelik stratejiler geliştirdiğinden bu sektörde liberalleşmenin sağlanmasının kısa ve orta vadede mümkün görülmemektedir.

JIS ise tekstil, ısıtıcılar, elektrikli aletler, ayakkabılar, mutfak eşyaları, spor malzemesi, müzik aletleri gibi geniş bir ürün grubunun standart, kalite, boyut ve diğer özelliklerine uygulanmaktadır. Japonya henüz ihracata başladığı sıralarda ihraç ürünlerinde belli bir kalitenin yaratılmasını teşvik etmek amacı ile geliştirilmiştir.

JAPONYA İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ TİCARİ İLİŞKİLER

Türkiye ile Japonya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler ağırlıklı olarak Japon firmalarının girişimleriyle yürütülmekte ve bu ilişkiler ticaretin yanı sıra finans ve yatırım alanlarında da iş birliğini kapsamaktadır. Önde gelen Japon uluslararası ticaret firmalarının Türkiye’de temsilcilikleri bulunmaktadır. Uluslararası çapta iş yapan Türk firmalarının veya finansman kuruluşlarımızın ise Japonya’da temsilciliği bulunmamaktadır. Bu eksiklik, Türk ve Japon gözlemciler tarafından, Japonya’ya yönelik ihracatımız ile ikili ekonomik ve ticari ilişkilerimizin arzu edilen seviyede artırılamamasının önemli nedenlerinden biri olarak gösterilmektedir.

Ancak Japonya Türkiye için önemli bir alternatif pazar konumundadır. Özellikle son yıllarda Japonya’ya gerçekleştirdiğimiz ihracatta artış gözlemlenmektedir.

Ekonomi Bakanlığı’nın 2016 verilerine göre Türkiye – Japonya Ticaret Rakamları

Türkiye’nin Japonya’ya ihracatı: 411 bin dolar

İhraç edilen başlıca ürünler: Kara yolu taşıtları için aksam, balık, makarna, çinko cevheri

Türkiye’nin Japonya’dan ithalatı: 4 bin 693 dolar

İthal edilen başlıca ürünler: Karayolu taşıtları için aksam, buldozer, greyder, motor, binek otomobil

Ticaret hacmi: 4 bin 693 dolar

Ticaret dengesi: -3 bin 869 dolar

Japonya ile çalışma konusunda danışmanlık veren bazı kamu kurumlarının iletişim bilgileri:

DEİK TÜRKİYE – JAPONYA İŞ KONSEYİ

Türk Tarafı Başkanı Şerif Tosyalı
Bölge Koordinatörü Volkan Yüzer
Tel No: + 90 212 339 50 80
E-posta: vyuzer@deik.org.tr
Koordinatör Ecem Mirzaloğlu
Tel No: + 90 212 339 50 18
E-posta: emirzaloglu@deik.org.tr

JAPONYA BAŞKONSOLOSLUĞU İSTANBUL

Adres: Esentepe Mahallesi, Büyükdere Cad. Tekfen Tower No:209, 34394 4.Levent/Şişli/İstanbul
Tel No: +90 (212) 317 46 00

JAPONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ

Adres: Japonya Büyükelçiliği, Reşit Galip Caddesi, No.: 81, G.O.P., 06680, Çankaya, Ankara, Türkiye
Tel No: +90-(0)-312-446 05 00
Fax No: +90-(0)-312-437 18 12
E-posta: ryoji@an.mofa.go.jp

T.C. TOKYO BÜYÜKELÇİLİĞİ

Adres: 2-33-6 Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo, 150-0001 Japonya
Tel No: +81 3-6439-5700
Fax No: (+81-3) 3470-5136
E-posta: embassy.tokyo@mfa.gov.tr