QNB Sponsorlu


En önemli ihracat pazarlarımızdan: Almanya

Turkishtime Dergi

83 milyonluk nüfusuyla Avrupa ekonomisinin en kilit aktörlerinden biri olan Almanya, uzun yıllardır Türkiye’nin de en önemli ihracat pazarı.

Ülke ABD ve Japonya’nın ardından dünyanın en gelişmiş üçüncü sanayi ülkesi. Dolayısıyla ekonomisinin kalbini imalat sanayi ve ilgili hizmet sektörleri oluşturuyor. En önemli imalat sektörleri sanayi makineleri, otomotiv ve kimya. Telekomünikasyon sektörünün son yıllardaki yükselişi de dikkat çekiyor. Ülkenin AB içindeki liderlik konumu, güçlü ekonomik, ticari, sınai ve teknolojik yapısı dünya ticaretinde ve siyasinde en kilit aktörlerden biri konumunda olmasını sağlıyor.

Yüksek alım gücüyle ülkemizin en büyük ithalat ve ihracat partneri konumunda bulunuyor. Yüzölçümü ve nüfusu nedeniyle de Avrupa Birliği’nin en büyük ve önemli pazarını oluşturuyor. Ülkenin ihracatının yarısından fazlasını sermaye malları oluşturuyor. Ürün bazında baktığımızda bunlar; ulaşım araçları, makineler ve bunların imalatında kullanılan parçalar, petrol-doğalgaz ve ilaçlar olarak sıralanıyor. Özellikle yüksek katma değerli ürünlere odaklanan ülke, düşük ücret politikası izleyen ülkelerde kaynaklanan rekabetten İtalya ve İspanya gibi henüz diğer Avrupa ülkeleri kadar etkilenmiyor.

Pazarın özelliklerine baktığımızda pazar gözetimi ve denetimi konularında AB ülkelerine rehberlik eden, ciddi denetim ve yaptırım mekanizmaları olduğu göze çarpıyor. Ülkeye ihracat gerçekleştirirken Alman kurumlarınca belirlenen prosedürlerin eksiksiz tamamlanması gerekiyor. İş adamlarının bu kurallara ve iş disiplinine sıkı sıkıya bağlı olduğu da göz önünde bulundurulması gerekenlerden. Alman bir şirketle çalışılması durumunda sağlıklı bir iş ilişkisi için ülke yasalarının, prosedürlerinin ve kültürünün iyi özümsenmesi gerekiyor.

Türkiye ile Ticaret

Almanya tıpkı önceki yıllar gibi 2017 yılında da Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke oldu. İthalatımızda da Çin’in ardından ikinci sırada yer aldı. Almanya’ya ihracatımızın yüzde 90’ını sanayi ürünleri oluştururken yüzde 10’luk kısmını da tarım ve gıda ürünleri oluşturuyor. Diğer yandan Almanya’dan ithalatımızın yüzde 98’ini sanayi ürünleri oluştururken sadece yüzde 2’lik bir kısmını tarım ve gıda ürünleri oluşturuyor.

Bu rakamları dikkate aldığımızda sanayi ürünleri sektörlerinin ihracatçıları için Almanya’nın en uygun pazar konumunda olduğu görülüyor. Ancak Almanya'ya sanayi ürünü ihraç etmek isteyen firmalarımızın AB çapında geçerli olan ürün güvenliği ile ilgili sektörel kurallara uygun ürün üretmesi veya tedarik etmesi gerekiyor. Bazı sanayi ürünlerinin Almanya’ya ihraç edilebilmesi için üzerinde CE işareti olması zorunluluğu bulunuyor. Ürünlerin CE işaretli olmasından da üretici sorumlu tutuluyor.

Ülke AB üyesi olması dolayısıyla Ortak Ticaret Politikası’nın en önemli aracını teşkil eden Ortak Gümrük Tarifesi’ni uyguluyor. Ancak Türkiye ile AB ülkeleri arasında sanayi ürünleri ticaretinde gümrük vergileri sıfırlanmış ve Türkiye üçüncü ülkelere karşı Ortak Gümrük Tarifesi uygulamaya başlamıştır.

Türkiye’de faaliyet gösteren Almanya menşeli firmaların sektörel dağılımına bakıldığında, hizmetler ve imalat sanayinin yatırımda en fazla tercih edilen sektörler olduğu gözlemleniyor. İmalat sanayinde gıda, hazır giyim, kimyasal ürünler, elektrik-elektronik ve taşıt araçları yan sanayi ön plana çıkıyor. Hizmetler sektöründe ise Alman yatırımcıların ticaret, turizm, haberleşme, bankacılık ve yatırım finansmanı gibi alt sektörlerde yoğunlaştığı görülüyor.

Almanya’da faaliyet gösteren Türk yatırımcılar ise girişimcilik alanında faaliyetlerini yoğunlaştırıyor. Bugünkü eğilimin devam etmesi halinde, Almanya’daki Türk girişimcilerin sayısının 160 bine ulaşacağı, Türk işletmelerinde yaklaşık 720 bin kişiye iş imkanı sağlanacağı, yatırım hacminin 15 milyar Euro’ya ulaşacağı ve bu firmaların yıllık cirolarının 66 milyar Euro civarında gerçekleşeceği öngörülüyor.

Ticaret Bakanlığı’nın 2018 Ocak/Haziran dönemi verilerine göre Türkiye – Almanya arasındaki ticaret rakamları

Türkiye’nin Almanya’ya ihracatı: 8 milyar 231 milyon dolar

İhraç edilen başlıca ürünler: Motorların aksam ve parçaları, motorlu taşıtlar, karayolu taşıtları, tekstil

Türkiye’nin Almanya’dan ithalatı: 11 milyar 181 milyon dolar

İthal edilen başlıca ürünler: Binek otomobiller, karayolu taşıtları, helikopter, elektrik enerjisi üretim grupları

Ticaret hacmi: 29 milyar dolar

Ticaret dengesi: -2 milyar 950 milyon dolar

Almanya ile çalışma konusunda danışmanlık veren bazı kamu kurumlarının iletişim bilgileri

DEİK TÜRKİYE – ALMANYA İŞ KONSEYİ

Türk Tarafı Başkanı Steven Young
İş Konseyi Koordinatörü Dilek Tuna
Tel No: 0212 339 50 36
E-posta: dtuna@deik.org.tr 

ALMANYA İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU

Adres: Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Cd. No:10, 34437 Beyoğlu/İstanbul

Tel No: +90 212 334 61 00

ALMANYA ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ

Adres: Kavaklıdere Mahallesi, Atatürk Blv D:114, 06690 Çankaya/Ankara

Tel No: +90 312 455 51 00

T.C. BERLİN BÜYÜKELÇİLİĞİ

Büyükelçi: Ali Kemal Aydın

Adres: Tiergartenstr. 19-21 10785 Berlin

Tel No: +49 30 275 85 0