ARGE 250


Her ihracatçının bilmesi gereken olası riskler

Turkishtime Dergi

Ticaretin her türlüsü risk taşımaktadır. Söz konusu dış ticaret olduğundaysa bu riskler iki katına çıkmaktadır. Globalleşen dünya sayesinde alıcı ile satıcının daha sık iletişimde olması ve daha hızlı ticari bağlantı sağlanabilmesi dış ticareti hem kolaylaştıran hem de risklerini artıran bir faktördür. Riskleri minimum seviyede tutmak için yeterli bilgiye ve tecrübeye ulaşmak elbette zaman alacak bir süreçtir ancak bazı olası riskleri önceden görüp buna göre önlemler almak birçok ihracatçı için kurtarıcı nitelikte olacaktır.

BÜROKRASİ RİSKİ

İhracatçının ihtiyaçlarını karşılamayan, hatta ihracatı zorlaştıran bürokratik engeller hemen her sektörde ihracatçının karşısına çıkmaktadır. Bürokratik süreçte ülkeler arası ilişkiler de büyük önem taşımaktadır. İhracatçının iki ülke arasında daha önce imzalanmış olan ticari anlaşmaları, iki ülkenin şimdiki siyasi ilişkisini ve ticari geçmişini bilmesi ihracatı gerçekleştirmeden önce ihracatçının mutlaka araştırması gereken konular arasında yer almaktadır.

NAKLİYE VE GÜMRÜK RİSKİ

Malın ihracatçıdan ithalatçıya ulaştırılması aşaması ihracatçı için en önemli faktörler arasında yer almaktadır. Amatör lojistik firmaları, yanlış güzergah seçimi, eksik ya da hatalı düzenlenen evraklar, gümrük görevlilerinin hatalı gerçekleştirdiği işlemler ihracatçının karşılaşabileceği en büyük riskler arasında yer almaktadır. İhracatçıların bu tip risklerle karşılaşmamak için güvenilir ve referans verebilecek lojistik firmalarıyla ve gümrük müşavirlikleriyle çalışmaları gerekmektedir.

KUR RİSKİ

Kur her zaman ihracatçının en büyük riskleri arasında yer almaktadır. Kâr hedefini, maliyet-fayda beklentisini en çok etkileyen ve olumlu veya olumsuz dalgalanmalara yol açan en etkili unsur kur riskidir. İhracatçı ihracat stratejisini oluştururken yaşanabilecek kur dalgalanmalarını da göz önünde bulundurarak planını yapmalıdır.

BANKACILIK RİSKLERİ

İhracatçılar çalışacakları bankayı seçerken uzman muhabir ağına sahip bankalarla çalışmayı tercih etmelidirler. Ayrıca çalışılacak olan ülkenin yasal mevzuatını yakından tanıyan ve oluşabilecek olumsuz durumları öngörebilecek bankacılık tecrübesine sahip bankalarla işbirliği kurulması gerekmektedir. Bununla birlikte ambargolar, karşı ülkenin döviz politikaları ve kota uygulamaları da çalışılan bankanın hakim olması gereken konular arasında yer almaktadır.

ALICI TARAFINDAN KAYNAKLANAN RİSKLER

Alıcının malı almaktan vazgeçmesi, borç ödemede sıkıntı yaşaması veya iflası ihracatçının karşılaşabileceği en büyük riskler arasında yer almaktadır. Bu gibi durumlar ihracatçı için depolama maliyetlerinin artacağı ve beklenen kârın gerçekleşmeyeceği anlamına gelmektedir. Bu gibi durumlarda ihracatçı firmanın, sıkıntı yaşamamak adına gerekli önlemleri ve güvenceleri alması gerekmektedir.

DIŞ TİCARET ELEMANI RİSKLERİ

Dış ticaret elemanı riski belki de ihracatçıların en çok göz ardı ettiği dolayısıyla da en fazla karşılaştığı riskler arasında yer almaktadır. Dış ticaret alanında çalışacak insan istihdam etmek belki en çok vakit alacak uygulamadır ancak bu sağlandığında ihracatçının dış ticarette karşılaşabileceği risklerin büyük kısmının engellenmesini sağlayan uygulama da bu olacaktır. Nitekim firmayı hedeflenen kâra ulaştıracak olan kişi de büyük zararlara neden olacak kişi de dış ticaret elemanıdır. Dış ticaret elemanının ticaret yapılacak olan ülkenin prosedürlerine hakim olması, kültürünü tanıması ve sosyal ilişki becerileri her zaman risk grubunda yer almaktadır.