Turkishtime AR-GE 250


İhracatçılar için Eximbank ayrıcalıkları

Turkishtime Dergi

Türkiye’nin üretim gücünün ihracata dönüşmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Eximbank, ihracatçılara birçok ayrıcalık ve kolaylık sağlıyor.

İhracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması, girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, ihracatçılar ve yurtdışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence sağlanması, yurtdışında yapılacak yatırımlar ile ihracat amacına yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik etmek amacıyla çalışmaktadır.

Türk Eximbank ihracatçı ve ihracat bağlantılı mal üreten imalatçı firmalara, kısa vadeli ihracat kredileri tahsis etmektedir. Bu krediler TL ve döviz cinsinden, bankalar aracılığıyla veya doğrudan Türk Eximbank tarafından firmalara kullandırılmaktadır.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yerleşik firmalara da ihracat kredi desteği sağlandığını belirterek, “KKTC’deki firmalarımızın bu imkanlardan faydalanmasını diliyoruz. Türk Eximbank’ın kapıları KKTC’li ihracatçılarımıza açıktır” açıklamasında bulundu.

Kısa vadeli ihracat kredileri

 1. Reeskont Kredisi (RK)
 2. Sevk Öncesi İhracat Kredileri (SÖİK)
 3. İhracata Hazırlık Kredileri (İHK)
 4. Dış Ticaret Şirketleri İhracat Kredisi (DTŞ)
 5. KOBİ İhracata Hazırlık Kredileri
 6. Sevk Sonrası Reeskont Kredisi (SSRK)

Eximbank tarafından ihracatçı firmalara tahsis edilmek üzere orta vadeli ve uzun vadeli ihracat kredileri düzenlenmektedir. Bunlar:

Orta ve uzun vadeli ihracat kredileri

 1. İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi
 2. İhracata Yönelik Yatırım Kredisi
 3. Marka Kredisi
 4. Yurtdışı Mağazalar Yatırım Kredisi
 5. Özellikli İhracat Kredisi
 6. Gemi İnşa ve İhracatı Finansman Programı

KISA VADELİ İHRACAT KREDİLERİ

Reeskont Kredisi (RK)

Mal ve döviz kazandırıcı hizmet ihracatında bulunan firmalar için uygun maliyetli finansman sağlanması amacıyla, T.C. Merkez Bankası iş birliğiyle kullandırılan Eximbank kredisidir.

Türkiye'de ve Türkiye'de kurulmuş serbest bölgelerde ikamet eden firmalara açık olan ve kredi taleplerinin beklemeksizin hızla karşılandığı Reeskont Kredisi’nden, gerekli şartları sağlayan tüm ihracatçı firmalar yararlanabilir.

Kredinin azami vadesi 240 gündür. Ancak 120 günlük kısmı Eximbank kaynaklarından karşılanacak şekilde, 50 milyon ABD dolarına kadar, 360 gün vadeli Reeskont Döviz Kredisi kullanım imkanı getirilmiştir. İşlem alt limiti KOBİ vasfına haiz firmalar için 50 bin ABD doları, diğer tüm firmalar için 100 bin ABD dolarıdır.

Sevk Öncesi İhracat Kredileri (SÖİK)

Eximbank Sevk Öncesi İhracat Kredileri gerekli şartları sağlayan aşağıdaki firmalar için uygundur:

 • Dış Ticaret Sermaye Şirketleri hariç Türkiye'de, KKTC'de veya Türkiye'de kurulu Serbest Bölgelerde ikamet eden imalatçı - ihracatçı, ihracatçı ve ihracata yönelik mal üreten imalatçı firmalar,
 • Turizm faaliyeti gerçekleştiren turizm müesseseleri ve seyahat acenteleri,
 • Uluslararası taşımacılık yapan firmalar,
 • Yurtiçinde, bedeli döviz olarak tahsil edilmek üzere yabancılara sağlık hizmeti sağlayan firmalar,
 • Yurtdışına yönelik iş yapan müteahhitlik, müşavirlik, yazılım ve mühendislik firmaları,
 • Yurtdışına yönelik gemi bakım ve onarımı gerçekleştiren firmalar,
 • Yurtdışına yönelik yayın organlarına görüntülü veya görüntüsüz haber satışı yapan firmalar.

Bu krediyle, krediye aracılık eden bankalara Türk Eximbank tarafından limit tahsis edilir. Bu limit kapsamında firma limiti 25 milyon ABD dolarıdır.

İhracata Hazırlık Kredileri (İHK)

Eximbank İhracata Hazırlık Kredilerinden (İHK), Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ), Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ) hariç;

 • İmalatçı ihracatçılar,
 • İhracatçılar,
 • İhracata yönelik mal üreten imalatçılar faydalanabilmektedir.

Kredi limiti, döviz ve Türk lirası kredilerinin toplamı olmak üzere azami 25 milyon ABD dolarıdır.

Firmalar kredi başvuru belgeleri ile Türk Eximbank'a doğrudan başvurabilirler.

Dış Ticaret Şirketleri İhracat Kredisi (DTŞ)

İhracatçılarımızın Eximbank'tan direkt olarak kredi kullanmalarına imkan sağlayan Dış Ticaret Şirketleri Kısa Vadeli İhracat Kredisi ile Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ)'nin ihracata hazırlık dönemi finansman ihtiyaçlarının uygun vade ve maliyet ile karşılanması, böylece ihracat performanslarının artışının teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Kredi, Türk lirası ve döviz cinsinden, Türk Eximbank Genel Müdürlüğü, Ankara Bölge Müdürlüğü ve İzmir Şubesi tarafından doğrudan kullandırılmaktadır.

Kredi limiti, Eximbank tarafından firma bazında düzenlenmektedir.

KOBİ İhracata Hazırlık Kredileri

Küçük ve orta boy işletme (KOBİ) tanımına giren firmaların faydalanması için hazırlanan Eximbank kredisidir. Kobi İhracata Hazırlık Kredileri; imalatçı - ihracatçı, ihracatçı ve ihracata yönelik mal üreten imalatçı firmalar için hazırlanmıştır.

Firma limiti döviz ve Türk lirası kredilerinin toplamı olmak üzere azami 5 milyon ABD dolarıdır.

Firmalar kredi başvuru belgeleri ile Türk Eximbank'a doğrudan başvurabilirler.

Sevk Sonrası Reeskont Kredisi (SSRK)

Eximbank tarafından Sevk Sonrası Reeskont Kredisi ile ihracatçı, ihracata yönelik mal üreten imalatçı ve imalatçı - ihracatçılara ülke riskinden arındırılmış olarak yeni ve hedef pazarlara yönelmeleri ve bu pazarlarda vadeli satış imkanları ile rekabet şanslarının arttırılması amacıyla kısa vadeli ve sevk sonrası finansman desteği sağlanmaktadır.

Bu kredi ile vadeli ihracat alacaklarını temlik almak suretiyle kredilendirilmektedir. Ayrıca vadeli, herhangi bir ödeme aracına bağlanmamış, akreditif, mal mukabili veya vesaik mukabili ihracat alacakları kredilendirilebilmektedir.

ORTA VE UZUN VADELİ İHRACAT KREDİLERİ

 İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi

İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi ile Türk ürünlerinin ihracatına yönelik olarak mal üreten imalatçıların, imalatçı - ihracatçıların, işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı amaçlanmaktadır.

Krediden ihracatçı, imalatçı - ihracatçı veya ihracata yönelik mal üreten imalatçı vasfına haiz Türkiye'de yerleşik firmalar yararlanabilmektedir.

Bu program kapsamında kredilendirilecek işlemler için esas alınacak firma limiti azami 50 milyon ABD doları olup, kredi euro veya TL olarak da kullanılabilmektedir.

 • Vade ve faiz oranları için Eximbank ilgili birimi ile iletişime geçilir.

İhracata Yönelik Yatırım Kredisi

Bu kredi ile Türk ürünlerinin ihracatına yönelik mal üreten imalatçıların, imalatçı - ihracatçıların, makine, teçhizat ve diğer yatırım unsurlarının finansmanı amaçlanmaktadır.

Bu krediden imalatçı - ihracatçı veya ihracata yönelik mal üreten imalatçı vasfına haiz Türkiye'de yerleşik firmalar yararlanabilmektedir.

Bu program kapsamında uygun bulunan makine, teçhizat ve diğer yatırım unsurları harcama belgeleri karşılığında finanse edilmektedir. Kredilendirilecek işlemler için esas alınacak firma limiti azami 50 milyon ABD doları olup, kredi euro veya TL olarak da kullanılabilmektedir.

 • Vade ve faiz oranları için ilgili birim ile iletişime geçilir.

Marka Kredisi

Eximbank Marka Kredisi, Türkiye'de yerleşik firmaların yurtdışında yerleşik marka alımlarının finansmanı amacıyla kullandırılmaktadır.

Kredi, Eximbank tarafından yapılan değerlendirme sonucunda yurtdışında Türk malı/markası imajının geliştirilmesi, moda yaratmaya veya Türk markası imajını yerleştirmeye yönelik yurtdışına açılma ve yerleşme faaliyetlerinin finansmanı amacıyla verilmektedir. Yurtdışında yerleşik marka alımlarının finansmanı amacıyla da sözleşmelere dayalı olarak tahsis edilmektedir.

Marka Kredisi Programı kapsamında firma için tanımlanmış bir üst limit bulunmamaktadır. Firmaya kullandırılacak kredi tutarı, markalaşmaya yönelik yapılmış harcamalar ve satın alımlara yönelik sözleşme tutarları dikkate alınarak belirlenmektedir.

Yurtdışı Mağazalar Yatırım Kredisi

Yurtdışı Mağazalar Yatırım Kredisi ile ihracatta kalıcı pazarlar edinilmesi ve net döviz girdisinin artırılması amacıyla oluşturulmuştur. Türk firmalarının değişik pazarlarda Türk menşeli her türlü tüketim malı niteliğindeki ürünleri doğrudan pazarlaması için herhangi bir ülkede değişik ürünlerin sergilendiği çeşitli bölümleri içeren satış mağazaları ile bir ya da birden fazla firmanın bir araya gelerek kuracakları alışveriş merkezleri oluşturulmasına yönelik yatırım harcamaları finanse edilmektedir.

Bu kredi programı kapsamında kredilendirilecek işlemler için esas alınacak firma limiti azami 25 milyon ABD doları olup, kredi ABD doları, euro veya TL olarak da kullanılabilir.

Özellikli İhracat Kredisi

Özellikli İhracat Kredisi Programı kapsamında, Türkiye'de yerleşik ihracata yönelik mal üreten firmaların Türk Eximbank'ın mevcut kredi programları çerçevesinde kredilendirilemeyen ancak Eximbank tarafından uygun bulunan mal ve hizmet projelerine orta vadeli finansman imkanı sağlanmaktadır.

Kredi, ihraç edilecek malın üretim süreci ya da satış koşulları nedeniyle 12 aydan uzun vadeli finansman ihtiyacı bulunan firmalar ile yeni pazarlara yeni ürün ihracı gibi özellik arz eden ihracat projelerine destek sağlamak amacıyla proje bazında belirlenen koşullarla kullandırılmaktadır.

Gemi İnşa ve İhracatı Finansman Programı

Bu kredi ile gemi inşa/ihraç edecek Türk firmalarının gemi inşa aşamasındaki finansman ihtiyaçlarının karşılanması, rekabet güçlerinin desteklenmesi, yurtdışındaki müşterileri ve kreditör kuruluşlar nezdindeki kredibilitelerinin arttırılması hedeflenmektedir.

Krediye konu olan gemi projesi Türk Eximbank tarafından uygun bulunan ve Türkiye'de yerleşik, gemi inşa ve/veya ihracında deneyim sahibi olan firmalara yöneliktir.

İhracatçıların faydalanabileceği daha fazla ayrıcalık için Eximbank sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: TİM