Turkishtime AR-GE 250


T.C. Merkez Bankası’ndan açıklama

Turkishtime Dergi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 02.05.2018 tarihinde yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ değişikliği kapsamında, uygulamada yeknesaklığın sağlanabilmesi için döviz kredilerinde temdit/vade uzatımı/ödeme planı değişikliği yapılması hususunda bilgi verdi. Buna göre;

“Değinilen düzenleme kapsamında, yabancı para kredi bakiyesi 15 milyon ABD dolarının altında olan Türkiye’de yerleşik kişilerce yurtiçinden ve yurtdışından temin edilen döviz kredileri ile dövize endeksli kredilerde, kredi anapara tutarında bir artış yapılmaması kaydıyla, temdit/vade uzatımı/ödeme planı değişikliği işlemleri Sermaye Hareketleri Genelgemizin muhtelif maddelerinde yer alan döviz kredisi kullanımına ilişkin koşullara uygundur.

Temdit/vade uzatımı/ödeme planı değişikliği taleplerinin bu kapsamda değerlendirilmesi ve bankanız ilgili birimlerinin bu düzenlemeye ilişkin bilgilendirilmesi hususlarını rica ederiz.” açıklaması yapıldı.

Yapılan değişiklikle birlikte;

DEK Krediler’de;

  • Ödeme Plan Değişikliği:

2 Mayıs 2018 tarihi öncesinde kullanılan ve vadesi gelmemiş DEK kredilerde; orijinal vade tarihlerinde bir değişikliğe gidilmeksizin ve anapara tutarında (kur farkı dahil) değişiklik yapılmaksızın, DEK olarak veya döviz kredisi olarak ödeme planı değişikliğine gidilmesi mümkün.

  • Temdit / Vade Uzatımı:

DEK krediler; DEK olarak uzatılamayacak / temdit edilemeyecek olup, anapara tutarında bir değişiklik yapılmaması (kur farkı dahil) kaydıyla sadece döviz kredisi olarak uzatılabilecektir / temdit edilebilecek.

Bu durumlarda TCMB Sermaye Hareketleri Genelgesinde öngörülen döviz kredisi kullanımı için öngörülen koşullar aranmayacak.

Döviz Kredileri’nde;

Anapara tutarında bir değişikliğe meydan vermeden temdit / vade uzatımı / ödeme planı değişiklikleri, TCMB Sermaye Hareketleri Genelgesinde öngörülen döviz kredisi kullanımı için öngörülen koşullar aranmaksızın gerçekleştirilebilecek.