ARGE 250


Tarımsal ürünlerde ihracat iadesi yardımları nasıl alınır?

Turkishtime Dergi

Desteğin amacı, ülkemiz menşeli tarım ürünlerinin uluslararası piyasalarda rekabet gücünün ve ihracat potansiyelinin artırılması amacıyla, katma değeri yüksek, istihdam artırıcı özelliğe sahip, uzun vadede yüksek potansiyel arz eden ve tüketiciye yönelik muhtelif işlenmiş tarım ürünlerinin 2017 yılında gerçekleşecek ihracatının, birim miktar bazında ve azami ödeme oranları çerçevesinde desteklenmesidir.

DESTEĞİN KAPSAMI

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ödenekleri çerçevesinde karşılanmak üzere; 2016/16 sayılı Karar kapsamı ürünlerin 01.01.2017 ile 31.12.2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek fiili ihracatında; yine mezkûr Karar’da söz konusu ürünlerin karşısında belirtilen ihracat iade miktarları, azami ödeme
oranları ve miktar barajları dikkate alınarak, ihracat iadesi yardımı sağlanmasıdır.

DESTEĞE KİMLER BAŞVURABİLİR?

İhracatçı veya imalatçı/ihracatçı firmalar, Karar kapsamı ürünlerin fiili ihraç tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde başvuru yapabilirler.

Bununla birlikte, ihracat iadesine konu muhtelif ürünlerin sözleşmeli tarım kapsamında temin edilmesi durumunda üreticiler de destekten faydalanmaktadır.

DESTEK UNSURLARI NEDİR?

Destek kapsamında ihracatçı firmalara nakit ödeme yapılmamaktadır.

Yardımlar;

- Vergiler,
- Vergi cezaları,
- SGK primleri,
- İhracata yönelik olarak kamu bankaları ile Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ’den kullanılan kredilerin faiz giderleri,
- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna ve ilgili tasfiye halindeki Bankalara olan borçlar ve bunların gecikme zammı ve faizlerine ilişkin giderlerin düşümü yoluyla mahsup sistemi çerçevesinde sağlanmaktadır.

* Sözleşmeli üretim kapsamdaki ihracata sağlanan destek artışının yarısı ihracatçı adına açılmış olan mahsup hesabına eklenmekte iken, diğer yarısı doğrudan üreticilere nakit olarak ödenmektedir.

NE KADAR DESTEK SAĞLANMAKTADIR?

Ürünlerin ihracatında, ilgili ihracat iade miktarları, azami ödeme oranları ve miktar barajları dikkate alınarak, ihracat iadesi yardımı sağlanmaktadır.

*Söz konusu ürünlerin, organik tarım yöntemleri ile üretilmeleri halinde ihracat iade miktarları ve azami ödeme oranları yüzde 50 oranında artırılmaktadır.

*Ürünlerin sözleşmeli tarım kapsamında temin edilerek ihraç edilmeleri halinde; ihracat iade miktarları ve azami ödeme oranları yüzde 50 veya yüzde 100 oranında artırılmaktadır.

BAŞVURU

Başvurular, firmaların bağlı bulunduğu ya da kanuni merkez veya şubelerin bulunduğu İhracatçı Birliği’dir.