AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


Tasarım desteği almak için neler gerekli?

Turkishtime Dergi

Destek programı Türkiye’de tasarım ve inovasyon kültürünün oluşturulması, yaygınlaştırılması amacıyla tasarımcı şirketlerin/tasarım ofislerinin gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları, yurtdışında açacakları birimlere ilişkin giderlerinin desteklenmesini ve aynı zamanda şirketlerin, ürün geliştirmek amacıyla da yürütecekleri tasarım ve ürün geliştirme projelerine ilişkin giderlerinin desteklenmesini kapsamaktadır.

ÖNEMLİ TANIMLAR

Tasarımcı: Faaliyet alanına göre ilgili mesleki örgüte üye olan veya tasarım ya da tasarımla ilgili alanlarda yükseköğrenim görmüş Türk tasarımcılarını ifade etmektedir.

Tasarım Ofisi: Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş ve sadece tasarım hizmeti ve/veya danışmanlığı faaliyetinde bulunan ve bünyesinde en az üç adet tasarımcı bulunan endüstriyel ürün tasarımı veya moda tasarımı alanlarında faaliyet göstermekte olan şirketleri ifade etmektedir.

Tasarımcı Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan, tasarımcının ortak olduğu, endüstriyel ürün tasarımı veya moda tasarımı alanlarında faaliyet göstermekte olan şirketleri ifade etmektedir.

Tasarım ve Ürün Geliştirme Projeleri: Şirketlerin moda, endüstriyel tasarım ve inovasyon kapasitelerinin artırılarak, ihracata dönük katma değerli ürün üretmeleri amacıyla uygulanacak projeleridir.

TASARIMCI ŞİRKETLERİN DESTEKLENMESİ

Tasarımcı şirketlerin yurtdışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla,

a) Yurtdışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri tanıtım harcamaları, yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 300 bin dolar,

b) Yurtdışı birimlerinin;

  • Kurulum/dekorasyon giderleri ve konsept mimari çalışmaları yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 100 bin dolar,
  • Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 200 bin dolar,

c) Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili, tescilinin yenilenmesi ve korunmasına ilişkin giderleri yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 50 bin dolar,

ç) İstihdam edilen tasarımcılar ile modelistlerin brüt maaş giderleri yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 150 bin dolar,

d) Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere alacakları, danışmanlıklara ilişkin giderler, yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 200 bin dolar,

TASARIM OFİSLERİNİN DESTEKLENMESİ

Tasarım ofislerinin, yurtdışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla;

a) Yurtdışında gerçekleştirecekleri tanıtım harcamaları, yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 150 bin dolar,

b)Yurtdışında açacakları birimlerinin;

  • Kurulum/dekorasyon giderleri ve konsept mimari çalışmaları yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 50 bin dolar,
  • Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 100 bin dolar,

c) Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili, tescilinin yenilenmesi ve korunmasına ilişkin giderleri yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 50 bin dolar,

ç) İstihdam edilen tasarımcılar ile modelistlerin brüt maaş giderleri yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 200 bin dolar,

d) Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere alacakları, danışmanlıklara ilişkin giderler, yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 100 bin dolar tutarında desteklenir.

TASARIM VE ÜRÜN GELİŞTİRME PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ

Şirketlerin destek kapsamına alınan tasarım ve ürün geliştirme projeleri için;

a) İstihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları toplam en fazla 1 milyon dolar,

b) Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri toplam en fazla 250 bin dolar,

c) Seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri toplam en fazla 150 bin dolar olmak üzere proje bazında yüzde 50 oranında desteklenir.

* Bir şirketin en fazla bir adet projesi desteklenir.

* İstihdam edilen tasarımcılardan azami ikisi yabancı olabilir.

* Gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin Türkiye’de yerleşik şirketlerden alacakları tasarım hizmetine ilişkin giderleri yıllık en fazla 200 bin dolara kadar yüzde 50 oranında 5 yıl süresince desteklenir.

GENEL HUSUSLAR

Destek kapsamına alınmak için başvuruların Ekonomi Bakanlığı’na yapılması gerekmektedir.

Tasarımcı şirketleri ve tasarım ofisleri, destek kapsamına alındıkları tarihten itibaren en fazla 4 yıl süreyle yararlandırılabilir.

Şirketlerin destek kapsamına alınan tasarım ve ürün geliştirme projeleri, proje bazında en fazla 3 yıl süreyle desteklenir.