ARGE 250


Teknik müşavirlik hizmetlerine nasıl devlet desteği alınır?

Turkishtime Dergi

Destek programı firmaların teknik müşavirlik, müteahhitlik ve inşaat malzemeleri sektörlerine yönelik mal ve hizmet ihracatının artırılması amacıyla yurtdışı pazarlarda kalıcı şekilde yer edinmelerini ve bu sektörlerin tanıtımına katkıda bulunmak üzere İşbirliği Kuruluşlarının desteklenmesini amaçlamaktadır.

Destekten son iki yıl içerisinde her bir yıla ilişkin gelirlerinin en az yüzde 51’inin teknik müşavirlik hizmet gelirlerinden elde eden bütün firmalar faydalanmaktadır.

Desteğin iki unsuru vardır;

  • Teknik Müşavirlik Şirketlerine Sağlanan Destekler
  • İşbirliği Kuruluşlarına Sağlanan Destekler

TEKNİK MÜŞAVİRLİK ŞİRKETLERİNE SAĞLANAN DESTEKLER

Proje Desteği

a) Sözleşme bedeli 2 milyon dolara kadar olan projeler için yüzde 20 oranında, en fazla 300 bin dolar,

b) Sözleşme bedeli 2 milyon dolardan 5 milyon dolara kadar olan projeler için yüzde 15 oranında, en fazla 500 bin dolar,

c) Sözleşme bedeli 5 milyon dolardan 10 milyon dolara kadar olan projeler için yüzde 10 oranında, en fazla 750 bin dolar,

ç) Sözleşme bedeli 10 milyon dolar ve üzerinde olan projeler için yüzde 7,5 oranında en fazla 1 milyon dolar desteklenmektedir.

Yurtdışı Ofis Desteği

a) Kira Desteği : Yıllık 40 bin doları aşmamak kaydıyla kira bedelinin yüzde 50'si,

b) İstihdam Desteği :

  • T.C. vatandaşı yönetici personel için, yıllık 60 bin doları aşmamak kaydıyla brüt maşın yüzde 50'si,
  • Büro personeli için, yıllık 36 bin doları aşmamak kaydıyla brüt maaşın yüzde 50'si,

c) Danışmanlık Desteği : Yıllık 30 bin doları aşmamak kaydıyla harcamaların yüzde 50'si, en fazla 6 (altı) yıl süreyle karşılanmaktadır.

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği

Yıllık en fazla 100 bin doları aşmamak kaydıyla reklam, tanıtım, pazarlama ve halkla ilişkiler harcamalarının yüzde 50'si en fazla 6 (altı) yıl süreyle karşılanmaktadır.

Pazar Araştırması Desteği

Yurtdışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler yılda en fazla 5 adet olmak üzere, yüzde 70 oranında ve yurtdışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 5 bin dolara kadar karşılanmaktadır.

Yurtdışı Fuar Katılım Desteği

Sektörel nitelikli uluslararası fuar katılımlarında, m2 üzerinden ödenen stant kirası (ilave stand hizmetleri dâhil), tanıtım etkinlikleri, ulaşım (ekonomi sınıfı uçak) ile konaklama giderleri (oda ve kahvaltı) yüzde 50 oranında, fuar başına en fazla 15 bin dolara kadar karşılanmaktadır.

Seminer ve Konferans Katılım Desteği

Yurtdışında düzenlenen sektörel nitelikli uluslararası seminer ve konferanslara katılım halinde, en fazla 2 (iki) şirket çalışanının, yol, konaklama (oda ve kahvaltı) ve katılım bedelleri yüzde 50 oranında, organizasyon başına en fazla 5 bin dolara kadar karşılanmaktadır.

Teknik Müşavirlik ve Teknik Müşavirlik Heyet Programı Desteği

Müteahhitlik ve teknik müşavirlik heyeti programları kapsamında; her bir firmadan 2 (iki) temsilcinin ulaşım ve konaklama giderleri yüzde 50 oranında karşılanmaktadır.

Yurtdışı Eğitim Desteği

Firmaların teknik personelinin yurt dışı teknik eğitim programlarına katılımı halinde, program başına 2 (iki) çalışanın yol, konaklama ve katılım giderleri yüzde 50 oranında, yıllık en fazla 50 bin dolara kadar karşılanmaktadır.

Yazılım Desteği

Bilgisayarlı tasarım kapsamında satın alınan veya kiralanan yazılım ürünlerinin lisanslarına ilişkin harcamalar yüzde 50 oranında, yıllık en fazla 50 bin dolara kadar desteklenmektedir.

Mesleki Sorumluluk Sigortası Desteği

Yurtdışında üstlenileni teknik müşavirlik projeleri kapsamındaki mesleki sorumluluk sigortası yükümlülüklerinden kaynaklanan poliçe alım giderleri yüzde 50 oranında, yıllık en fazla 50 bin dolara kadar desteklenmektedir.

Uluslararası Mesleki Yarışmalara Katılım Desteği

Uluslararası mesleki yarışmalara katılımlarda yol, konaklama (oda ve kahvaltı), katılım bedeli, dosya satın alma ve yer görme bedeli giderleri yüzde 50 oranında, organizasyon başına azami 10 bin dolara kadar desteklenmektedir.

İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARINA SAĞLANAN DESTEKLER

Reklam, Tanıtım Ve Pazarlama Desteği

Yıllık en fazla 100 bin doları aşmamak kaydıyla reklam, tanıtım, pazarlama ve halkla ilişkiler harcamalarının yüzde 50'si karşılanmaktadır.

Yurtdışı Fuar Katılım Desteği

Sektörel nitelikli uluslararası fuar katılımlarında, m2 üzerinden ödenen stant kirası (ilave stand hizmetleri dahil), tanıtım etkinlikleri, ulaşım (ekonomi sınıfı uçak) ile konaklama giderleri (oda ve kahvaltı) yüzde 50 oranında, fuar başına en fazla 15 bin dolara kadar karşılanmaktadır.

Yurtdışı Fuar Organizasyonu Desteği

Yurt dışında düzenlenen sektörel nitelikli uluslararası fuarlara milli katılımlarda;

a) Salon kirası, sergi ve teknik altyapı kurulmasına ilişkin harcamalar, kokteyl ve/veya yemekli toplantılara ilişkin giderler yüzde 90 oranında, her bir organizasyon için en fazla 100 bin dolara kadar,

b) Tanıtım filmi, broşür, kitapçık, elektronik ortamda tanıtım/ videowall, reklam panoları veya afiş biçimindeki tanıtım etkinlikleri ile yurt dışı yazılı ve görsel kitle iletişim araçlarında yayınlanan reklamlara ilişkin harcamalar yüzde 90 oranında, fuar organizasyonu başına en fazla 70 bin dolara kadar, 

c) Sözkonusu organizasyonlara panelist, konuşmacı vb. olarak davet edilen katılımcıların yol (uçak bileti ve transfer) ve konaklama giderlerinin tamamı organizasyon başına en fazla 20 bin dolara kadar desteklenmektedir.

Seminer ve Konferans Katılım Desteği

Yurtdışında düzenlenen sektörel nitelikli uluslararası seminer ve konferanslara katılım halinde, en fazla 2 (iki) şirket çalışanının, yol, konaklama (oda ve kahvaltı) ve katılım bedelleri yüzde 50 oranında, organizasyon başına en fazla 5 bin dolara kadar karşılanmaktadır.

Seminer ve Konferans Organizasyonu Desteği

a) Seminer veya konferans faaliyetleri kapsamında salon kirası, sergi ve teknik altyapı kurulmasına ilişkin harcamalar, kokteyl ve/ veya yemekli toplantılarına ilişkin giderler yüzde 70 oranında (yurtdışı organizasyonlarında yüzde 90) her bir organizasyon için en fazla 100 bin dolara kadar,

b) Tanıtım filmi, broşür, kitapçık, elektronik ortamda tanıtım/ videowall, reklam panoları veya afiş biçimindeki tanıtım etkinlikleri ile yurt dışı yazılı ve görsel kitle iletişim araçlarında yayınlanan reklam vb. tanıtım faaliyetlerine ilişkin harcamalar yüzde 70 oranında (yurtdışı organizasyonlarda yüzde 90) organizasyon başına en fazla 70 bin dolara kadar,

c) Sözkonusu organizasyonlara panelist, konuşmacı vb. olarak davet edilen katılımcıların yol (uçak bileti ve transfer) ve konaklama giderlerinin tamamı organizasyon başına en fazla 20 bin dolara kadar karşılanmaktadır.

Teknik Müşavirlik Ve Müteahhitlik Heyet Programı Desteği

Bir müteahhitlik ve teknik müşavirlik heyeti programı kapsamında organizasyonu yapan Kuruluştan ve 2 (iki) temsilcinin ulaşım ve konaklama giderleri ile programın reklam, pazarlama, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon giderleri yüzde 50 oranında program başına 150 bin dolara kadar karşılanmaktadır.

* Ekonomi Bakanlığı tarafından hedef ülkelere yönelik organize edilen müteahhitlik ve teknik müşavirlik heyeti programlarında destek oranı yüzde 90 olarak uygulanmaktadır.

Başvuru Mercii, T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğüdür.