ARGE 250


Türk ürünlerinin yurtdışında markalaşması ve TURQUALITY

Turkishtime Dergi

Destek programının amacı, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketlerin ürünlerinin markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlerin desteklenmesidir. Temel olarak, şirketlerin uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri amacıyla oluşturulmuştur. Programa dahil olabilmek için şirketlerin, belirli bir iş yönetim kalitesi, operasyonel mükemmellik düzeyi ve markalaşma potansiyeline sahip olması gerekmektedir.

Desteğin iki unsuru vardır;

  • Marka Destek Programı
  • TURQUALITY Destek Programı

Başvuru Ön Koşulu: Markaların Türkiye’de ve en az bir hedef ülkede tescil edilmiş olması gerekmektedir.

MARKA DESTEK PROGRAMI

Marka Destek Programı kapsamına alınan şirketler ve harcama yetkisi verilen şirketleri aşağıdaki destek unsurlarından faydalanmaktadır;

a) Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamalar ile destek kapsamına alınan markaların yurt dışında tescili, tescilinin yenilenmesi ve korunmasına ilişkin giderleri yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 TL tutarında,

b) Bakanlıkça onaylanan hedef pazarlarda yapılan tanıtım harcamaları yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 1.600.000 TL tutarında,

c) Hedef pazarlarda, destek kapsamına alınan markalı ürünlerle ilgili olarak açtıkları mağaza, ofis, depo ve satış sonrası servis hizmeti veren birimlerine ilişkin;
1) Brüt kira, belediye giderleri, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon harcamaları ile hukuki danışmanlık giderleri yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 2.400.000 TL tutarında,
2) Kiralanan birimin konsept mimari çalışma ve kurulum/dekorasyon giderleri yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 1.200.000 TL tutarında,

ç) Bakanlıkça onaylanan hedef pazarlarda faaliyet gösteren ve farklı markaların satıldığı teşhir mekanı (showroom)/büyük mağazalar (department store)/marketlerde destek kapsamına alınan markalı ürünleriyle ilgili olarak kiraladıkları reyon, raf, dekorasyonlu köşe (shop in shop), kiosk, stand (floor display), ürün teşhir serası tahsis edilmiş satış alanlarına ilişkin brüt kira, belediye giderleri, komisyon, konsept mimari çalışmaları harcamaları ile anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ile hukuki danışmanlık giderleri ve bu birimlere ilişkin kurulum/dekorasyon giderleri, yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 800.000 TL tutarında,

d) Bakanlıkça onaylanan hedef pazarlarda, destek kapsamına alınan markalı ürünlerin satışı amacıyla açılan teşhir mekanlarına (showroom) ilişkin brüt kira, belediye giderleri, komisyon, konsept mimari çalışmaları harcamaları ile anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ile hukuki danışmanlık giderleri ve bu birimlere ilişkin kurulum/dekorasyon giderleri yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 800.000 TL tutarında,

e) Kalite, çevre belgeleri/sertifikaları, insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretleri; destek kapsamına alınan markalı ürünlerlerle ilgili ruhsatlandırma, test, klinik test ve işlemlerine yönelik danışmanlık dahil her türlü giderleri yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 1.000.000 TL tutarında,

f) Bakanlıkça onaylanan hedef pazarlarda, destek kapsamına alınan markalar ile ilgili olarak franchising sistemi ile faaliyete geçirilecek yıllık en fazla 10 mağazasına ilişkin;
1) Kurulum/dekorasyon harcamaları ve konsept mimari çalışmasına ilişkin giderleri mağaza başına yüzde 50 oranında ve en fazla 200.000 TL tutarında,
2) Kira giderleri yüzde 50 oranında, mağaza başına en fazla iki yıl süresince ve mağaza başına yıllık azami 200.000 TL tutarında,

g) Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere alınan, danışmanlıklara ilişkin giderler yıllık en fazla 1.200.000 TL tutarında,

ğ) Destek kapsamına alınan markalı ürünlerle ilgili, tasarım ve ürün geliştirme konularında istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı ve mühendis giderleri yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 800.000 TL tutarında,

h) Destek kapsamına alınan markalara yönelik pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderler yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 400.000 TL tutarında,

ı) Destek kapsamına alınan markalı ürünle ilgili olarak gerçekleştirilen yurt dışı fuar katılımlarına yönelik giderleri tanıtım oranları kapsamında verilen limitler içinde kalmak koşulu ile yüzde 50 oranında,

i) Bakanlıkça onaylanan hedef pazarlarda, destek kapsamına alınan markalı ürünlerle ilgili olarak aldıkları depolama hizmetine yönelik giderleri; ç maddesinde belirtilen 800.000 TL tutarı içinde kalmak koşulu ile yüzde 50 oranında desteklenir.

GENEL HUSUSLAR 

  • Desteklere ilişkin limitler destek kapsamındaki her bir marka için geçerlidir.
  • Destek üst limitleri her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenir.
  • Marka Destek Programı 4 yıldır.

TURQUALITY DESTEK PROGRAMI

TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınan şirketler ve harcama yetkisi verilen şirketleri aşağıdaki destek unsurlarından faydalanmaktadır;

a) Şirketlerin TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalarının yurt dışında tescili, tescilinin yenilenmesi ve korunmasına ilişkin giderleri,

b) Yurt dışı pazarlara girişte zorunlu olan veya avantaj sağlayan kalite, çevre belgeleri/sertifikaları; insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretleri; TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili ruhsatlandırma, test, klinik test ve işlemlerine yönelik danışmanlık dâhil her türlü giderleri yıllık en fazla 2.000.000 TL olmak üzere,

c) TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili, tasarım ve ürün geliştirme konularında istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı ve mühendis giderleri (aynı anda azami 10 kişi için)

ç) Bakanlıkça onaylanan hedef pazarlarda, TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünlerle ilgili olarak gerçekleştirdikleri tanıtım harcamaları,

d) Bakanlıkça onaylanan hedef pazarlarında, TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünlerlerle ilgili olarak;

1) Açılan, aynı anda azami 50 adet mağazaya ilişkin;
i) Brüt kira, belediye giderleri, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon harcamaları ile hukuki danışmanlık giderleri,
ii) Kiralanan birimin konsept mimari çalışma ve kurulum/dekorasyon giderleri, mağaza başına azami 800.000 TL olmak üzere,

2) Açılan ofis, depo, showroom, satış sonrası servis hizmeti veren birimler ile farklı markaların satıldığı teşhir mekanı (showroom)/büyük mağazalar (department store)/marketlerde kiraladıkları reyon, raf, dekorasyonlu köşe (shopin shop), kiosk, stand (floor display) ve ürün teşhir serasına tahsis edilmiş satış alanlarına ilişkin;
i) Brüt kira, belediye giderleri, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon harcamaları ile hukuki danışmanlık giderleri,
ii) Kiralanan birimin konsept mimari çalışma ve kurulum/dekorasyon giderleri birim başına azami 800.000 TL olmak üzere,

3) Franchising sistemi ile faaliyete geçirilecek, 5 yıllık destek süresi boyunca toplam azami 100 mağaza için,
i) Kira giderleri, aynı mağaza için en fazla iki yıl süresince ve yıllık mağaza başına azami 800.000 TL olmak üzere,
ii) Kurulum/Dekorasyon harcamaları ve konsept mimari çalışmaları mağaza başına azami 400.000 TL olmak üzere,

e) Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere alınan, danışmanlıklara ilişkin giderler,

f) TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalarına yönelik Bakanlıkça onaylanan hedef pazarlarına ilişkin pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderler,

g) TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak gerçekleştirdikleri yurt dışı fuar katılımlarına yönelik giderler,

ğ) Bakanlıkça onaylanan hedef pazarlarında TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak alınan depolama hizmetine yönelik giderleri,

yüzde 50 oranında desteklenir.

GENEL HUSUSLAR

  • Desteklere ilişkin limitler destek kapsamındaki her bir marka için geçerlidir.
  • Destek üst limitleri her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenir.
  • Turquality programı için destek süresi her bir Pazar için 5 yıldır.
  • Grup şirketleri ve Holding şirketler toplam 6 marka için başvuru yapabilirler.