QNB Sponsorlu


Türkiye’nin en büyük ticari ortaklarından İngiltere

Turkishtime Dergi

AB içerisinde Almanya’nın ardından ikinci, dünyada ise beşinci büyük ekonomiye sahip olan İngiltere, Türkiye’nin de en büyük ticaret ortaklarından.

İngiltere’nin nüfusu, Birleşik Krallık nüfusunun yaklaşık yüzde 84’lük kısmını oluşturmaktadır. Nüfusta en büyük artış, bölgenin ekonomik dinamizmine de paralel olarak Güneydoğu İngiltere’de gerçekleşmiştir. İngiltere nüfusu büyük ölçüde kentlerde yoğunlaşmaktadır, nüfusun yüzde 85 kadarı da kentlerde yaşamaktadır. En fazla nüfus çeken şehir son 20 yıl içerisinde yüzde 5 artışla başkent Londra olmuştur. Bunun yanında Liverpool ve Manchester başta olmak üzere Kuzey İngiltere nüfusunda azalma gerçekleşmiştir.

İngiltere’de son yıllardaki temel ekonomi politikaları bütçe açığını azaltmak üzere hazırlanan mali sıkılaştırma programlarına dayanmaktadır. Diğer taraftan hükümet kamu politikaları alanında da baskı ile karşılaşmaktadır. Bunlardan bir tanesi verimlilik oranında yaşanan gerilemedir.

İngiltere, Türkiye’de en fazla yabancı yatırımcısı bulunan ülkelerden biridir. Bu çerçevede Türkiye’de 2 bin 900’den fazla İngiliz sermayeli şirket faaliyet göstermektedir. Ülkemizdeki İngiliz yatırımlarının toplamı 9 milyar 41 milyon dolar civarındadır.

TÜRKİYE İLE İNGİLTERE ARASINDAKİ TİCARİ İLİŞKİLER

Geleneksel olarak ülkemizin çok önemli bir ticaret ortağı olan İngiltere, Türkiye’nin dış ticaretinde fazla verdiği ve ihracatını sürekli arttırdığı gelişmiş ülkelerden birisidir. Türkiye-İngiltere ticaret hacmi 2018 yılı itibarıyla 18,6 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. 2018 yılında ülkeye ihracatta yüzde 15,7; ülkeden ithalatta ise yüzde 13,7 artış söz konusudur.

İngiltere’ye ihracatta, genel olarak tekstil ve hazır giyim ürünleri, elektrikli ve elektriksiz makineler, motorlu araçlar ve parçaları, demir çelik ürünleri önemli madde gruplarını oluşturmaktadır. Türkiye’nin gelecekte İngiltere’ye ihracat gerçekleştirebilecek potansiyel sektörleri ise temizlik maddeleri, ambalaj malzemeleri, otomotiv ana ve yan sanayi olarak görülüyor.

Ülke, AB üyesi olmayan ülkelere karşı topluluğun Ortak Gümrük Tarifesini uygulamaktadır. Türkiye – AB Gümrük Birliği Anlaşması çerçevesinde, Türkiye’ye karşı sanayi ürünlerinde gümrük vergisi uygulanmamakta, işlenmiş tarım ürünlerinde Tarım Payı (miktar üzerinden uygulanan ve Ortak Tarım Politikasından kaynaklanan bir koruma aracı) üzerinden ve Gümrük Birliği kapsamında bulunmayan işlenmemiş tarım ürünleri için ise OTP çerçevesinde tespit edilen spesifik vergiler uygulanmaktadır.

İNGİLTERE’DE VERGİ ORANLARI

Ülkede faaliyet göstermekte olan ticari şirketlerin ödemekle yükümlü oldukları kurumlar vergisi oranı yüzde 20’dir. Pek çok gıda ürünü ve toplu taşıma için KDV uygulanmazken, bazı enerji ve yakıt ürünlerine yüzde 5 oranında KDV uygulanmaktadır. Diğer taraftan sigortacılık, eğitim, finans ve sağlık hizmetleri KDV’den muaftır.

İngiltere, ithal ürünlerde AB teknik mevzuatını uygulamaktadır. AB teknik mevzuatına göre, ürünler AB pazarına girişte tüketici sağlığı ve güvenliği ile çevre korunmasına ilişkin olarak teste tabii tutularak sertifikasyonları yapılmaktadır. Bu beyan üretici tarafından teknik belgeler ile desteklenmelidir. AB mevzuatı gereğince, birçok makine, ekipman, elektrikli alet vb. ürünün İngiltere’ye ihracatı için üzerinde CE işareti bulunması zorunludur. AB pazarına ihraç edilen ürünlerin CE işaretli olmasından ithalatçı sorumludur.

İngiltere’de sağlık, güvenlik amaçlı denetim uygulamalarında bazı özel durumlar hariç, pazara girişi baştan engelleyen veya güçleştiren katı uygulamalar yerine, genellikle beyan esasına dayalı, nihai sorumluluğu ithalatçıya veya dağıtıcıya bırakan esnek bir yaklaşım benimsenmiştir.

Ekonomi Bakanlığı’nın 2019* verilerine göre Türkiye – İngiltere Ticaret Rakamları

Türkiye’nin İngiltere’ye ihracatı: 1,70 milyar dolar

İhraç edilen başlıca ürünler: Motorlu taşıtlar, otomobiller, altın, tel-kablo

Türkiye’nin İngiltere’den ithalatı: 0,71 milyar dolar

İthal edilen başlıca ürünler: Altın, motor, demir-çelik, otomobil

Ticaret hacmi: 2,50 milyar dolar

Ticaret dengesi: 1,08 milyar dolar

*Ocak-Şubat

İngiltere ile çalışma konusunda danışmanlık veren bazı kamu kurumlarının iletişim bilgileri:

DEİK TÜRKİYE-MISIR İŞ KONSEYİ

İş Konseyi Koordinatörü Dilek Tuna

Tel: +90 212 339 50 36

E-posta: dtuna@deik.org.tr

İNGİLTERE İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU

Adres: Meşrutiyet Caddesi No:34 Tepebaşı Beyoğlu 34435 İstanbul Türkiye

Tel No: 90 212 334 64 00

E-mail: britembcon@fco.gov.uk

Fax: +90 212 334 64 01

T.C. LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ

Adres: 43 Belgrave Square London, United Kingdom

Tel No: +44 20 7393 0202

E-mail: embassy.london@mfa.gov.tr

İNGİLTERE ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ

Adres: Çankaya, Şht. Ersan Cd. 46/A, 06680 Çanyaka/Ankara

Tel No: +90 312 455 33 44

T.C. LONDRA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ

Londra Ticaret Müşaviri Süleyman Aytuğ Göksu

Adres: Turkish Embassy Office of the Belgrave Square London

Tel No: +44 20 7838 9167

E-mail: Londra@ekonomi.gov.tr

Fax No: +44 20 7235 2207

İNGİLTERE İZMİR KONSOLOSLUĞU

Adres: Alsancak, 35220 Konak/İzmir

Tel No: +90 534 084 48 68