ARGE 250


Türkiye’nin en büyük ticari iş ortaklarından Almanya

Turkishtime Dergi

Almanya, 357 bin metrekarelik yüzölçümü ve 82 milyonu aşkın nüfusuyla Avrupa’nın en büyük ve güçlü ülkeleri arasında yer almaktadır. Ülke, nüfus bakımından Avrupa’da Rusya Federasyonu’ndan sonra ikinci, AB ülkeleri arasında ise ilk sırada yer almaktadır. 16 eyaletten oluşan Federal Cumhuriyet Almanya, AB içerisindeki liderlik konumu, güçlü ekonomik, sınai, ticari ve teknolojik yapısıyla dünya ekonomisi ve siyasetinde kilit rol oynayan ülkeler arasında bulunmaktadır.

Coğrafi olarak Avrupa’nın tam ortasında yer alan ülke, gelişmiş sanayi ve ticaret ülkeleri olan Avusturya, Hollanda, Fransa, Polonya, İsviçre, Belçika, Lüksemburg, Danimarka ve Çek Cumhuriyeti’yle komşudur. Doğu ile batı ve İskandinavya ile Akdeniz’i birbirine bağlayan konumda olan ülke, Avrupa Birliği ve NATO üyelikleri ile orta ve doğu Avrupa ülkeleri arasında da köprü konumunda bulunmaktadır.

43 milyon işgücü bulunan ülkede başta Türk, İtalyan ve Polonyalı olmak üzere birçok milletten göçmen işgücüne katılmaktadır. Gerek petrol gerekse maden cevheri bakımından kaynakları sınırlı olan ülke, yenilenebilir enerji alanında AB ülkeleri arasında ilk sırada yer almaktadır.

Yüksek alım gücüyle ülkemizin ihracat ve ithalatında en büyük partner olma özelliği taşıyan Almanya, dünyanın ABD ve Japonya’dan sonra en gelişmiş sanayi ülkesidir. Ülke, UNDP İnsani Gelişim Endeksinde 4., Dünya Ekonomik Forumu Küresel Rekabet Edebilirlik Endeksinde 5., Dünya Bankası Kolay İş Yapılabilirlik Sıralaması’nda 17., The Heritage Foundation Ekonomik Serbestlik Endeksinde ise 26. sırada yer almaktadır.

Almanya ekonomisinin kalbini imalat sanayi ve ilgili hizmet sektörleri oluşturmaktadır. En önemli imalat sektörleri sanayi makineleri, otomotiv ve kimya iken son yıllarda telekomünikasyon sektörü de önde gelen faaliyet alanlarından biri haline gelmiştir. Özellikle yüksek katma değerli ürünlere odaklanan Almanya, düşük ücret politikası izleyen ülkelerden kaynaklanan rekabetten diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha az etkilenmiştir.

DIŞ TİCARET POLİTİKASI

Avrupa Birliği üyesi olan ülke, diğer üye ülkeler gibi Ortak Ticaret Politikası’nın en önemli aracını teşkil eden Ortak Gümrük Tarifesi’ni uygulamaktadır. Almanya’da ihracatın yarıdan fazlasını sermaye malları oluşturmaktadır. İhracatta en büyük payı ulaşım araçları ve bunların parçaları ile ilaçlar almaktadır. Ülke standartlar konusunda Avrupa’nın en öde gelen ülkeleri arasındadır. Ülkenin ithalat politikasında öne çıkan unsur ise gıda ithalatında izlenen prosedürdür. Almanya'ya gıda ürünleri ihraç etmek isteyen ihracatçıların, etiketleme standartlarına ve Almanya düzenlemelerine uygun ticari faaliyet gerçekleştirmesi gerekmektedir. Elektrikli ve elektronik cihaz üretiminde ise kurşun, civa gibi maddelerin belirlenen düzeyin üzerinde bulunması ve sağlığı tehdit etmesi durumunda ihracatçılar engelle karşılaşmaktadır.

TÜRKİYE ve ALMANYA ARASINDAKİ TİCARET FIRSATLARI

Ülkemizin yabancı ülkelerle olan ikili ekonomik ve ticari ilişkileri dikkate alındığında, en yoğun ilişkilerin Almanya ile olduğu gözlemlenmektedir. En büyük ticari ortağımız olan Almanya ile 2003 yılından itibaren ihracatımız artış göstermektedir. Almanya’ya ihracatımız yüzde 90 oranında sanayi mamullerinden, yüzde 10 oranında ise tarım ve gıda ürünlerinden oluşmaktadır. Diğer taraftan Almanya’dan ithalatımız yüzde 98 oranında sanayi mamullerinden, yüzde 2 oranında ise tarım ve gıda ürünlerinden oluşmaktadır.

1996 yılında Gümrük Birliği’nin yürürlüğe konmasıyla Türkiye ile Almanya arasında gerçekleşen sanayi ürünleri ticaretinde diğer Avrupa Birliği üyesi ülkelerde de olduğu gibi gümrük vergisi sıfırlanmıştır. Ayrıca bazı istisnalar dışında topluluğa ithal edilen Türkiye kaynaklı tarım ürünlerinde gümrük vergisi tamamen kaldırılmıştır.

Türkiye’de faaliyet gösteren Almanya menşeli firmaların sektörel dağılımına bakıldığında, hizmetler ve imalat sanayinin yatırımda en fazla tercih edilen sektörler olduğu görülmektedir. İmalat sanayinde gıda, hazır giyim, kimyasal ürünler, elektrik-elektronik ve taşıt araçları yan sanayi ön plana çıkmaktadır. Hizmetler sektöründe ise Alman yatırımcıların ticaret, turizm, haberleşme, bankacılık ve yatırım finansmanı gibi alt sektörlerde yoğunlaştığı görülmektedir.

Almanya’da faaliyet gösteren Türk yatırımcıların ise girişimcilik alanında faaliyetlerini yoğunlaştırdıkları görülmektedir. Bugünkü eğilimin devam etmesi halinde, Almanya’daki Türk girişimcilerin sayısının 160 bine ulaşacağı, Türk işletmelerinde yaklaşık 720 bin kişiye iş imkanı sağlanacağı, yatırım hacminin 15 milyar euro’ya ulaşacağı ve bu firmaların yıllık cirolarının 66 milyar euro civarında gerçekleşeceği öngörülmektedir.

Ekonomi Bakanlığı’nın 2017 verilerine göre Türkiye – Almanya arasındaki ticaret rakamları*

Türkiye’nin Almanya’ya ihracatı: 9 milyar dolar

İhraç edilen başlıca ürünler: Motorların aksam ve parçaları, motorlu taşıtlar, karayolu taşıtları, tekstil

Türkiye’nin Almanya’dan ithalatı: 13 milyar dolar

İthal edilen başlıca ürünler: Binek otomobiller, karayolu taşıtları, helikopter, elektrik enerjisi üretim grupları

Ticaret hacmi: 22 milyar dolar

Ticaret dengesi: -3 milyar dolar

*2017’nin ilk sekiz aylık zaman dilimi (Ocak- Ağustos)

Almanya ile çalışma konusunda danışmanlık veren bazı kamu kurumlarının iletişim bilgileri:

DEİK TÜRKİYE – ALMANYA İŞ KONSEYİ

Türk Tarafı Başkanı Steven Young

İş Konseyi Koordinatörü Dilek Tuna

Tel No: 0212 339 50 36

E-posta: dtuna@deik.org.tr 

ALMANYA İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU

Adres: Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Cd. No:10, 34437 Beyoğlu/İstanbul

Tel No: +90 212 334 61 00

ALMANYA ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ

Adres: Kavaklıdere Mahallesi, Atatürk Blv D:114, 06690 Çankaya/Ankara

Tel No: +90 312 455 51 00

T.C. BERLİN BÜYÜKELÇİLİĞİ

Büyükelçi: Ali Kemal Aydın

Adres: Tiergartenstr. 19-21 10785 Berlin

Tel No: +49 30 275 85 0