ARGE 250


Uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi için nasıl destek alınır?

Turkishtime Dergi

Bu destek programı; markaların uluslararası rekabet güçlerinin geliştirilmesi amacıyla şirketlerin, işbirliği kuruluşların ve bakanlık tarafından gerçekleştirilecek faaliyetlerin giderlerinin desteklenmesini kapsamaktadır.

İşbirliği Kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri ifade etmektedir.

UR-GE Projesi: İşbirliği Kuruluşlarınca üyesi bulunan şirketlere yönelik olarak yürütülen; amacı, kapsamı, süresi ile bütçesi belirlenmiş ihtiyaç analizi, istihdam, eğitim, danışmanlık, yurtdışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetlerinden oluşan projeyi ifade etmektedir.

İHTİYAÇ ANALİZİ, TANITIM, EĞİTİM VE/VEYA DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ İLE PROJE UZMANI İSTİHDAMI

1-) UR-GE Projelerinin ilk aşaması olan ihtiyaç analizi faaliyeti kapsamında şirketlerin rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesini teminen şirket, sektör, pazar analizi, değer tedarik zinciri analizi yapılarak firmaların ihracat potansiyeli belirlenir, proje iş planı ve ihracat stratejisi hazırlanır ve projenin yol haritası hazırlanır.

UR-GE Projeleri kapsamında aşağıda yer alan faaliyetlere ilişkin giderler ile söz konusu faaliyetlerin organizasyonuna ilişkin genelgede belirtilen giderler, 400 bin ABD dolarını aşmamak kaydıyla oransal olarak yüzde 75'e kadar desteklenir.

- İhtiyaç analizi,

- Eğitim hizmeti,

- Danışmanlık hizmeti,

- Kümenin yurtdışında tanıtımı

2-) UR-GE Projelerinin kümelenme anlayışı temelinde planlanması ile proje faaliyetlerinin organizasyonu ve koordine edilmesine yönelik olarak işbirliği kuruluşları tarafından istihdam edilen en fazla iki uzman personelin istihdam giderlerinin en fazla yüzde 75'i proje süresince desteklenir.

* Bu projelerde istihdam edilen uzman personelin her biri için proje süresince ilgili İşbirliği Kuruluşunun emsal personeli istihdam gideri esas alınır.

YURTDIŞI PAZARLAMA VE ALIM HEYETİ FAALİYETLERİ

UR-GE Projeleri kapsamında ihtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık faaliyetlerine katılan şirketlere yönelik olarak işbirliği kuruluşunca, bakanlık koordinasyonunda yurtdışı pazarlama ve/veya alım heyeti düzenlenebilir.

  • İşbirliği kuruluşunca 10 “yurt dışı pazarlama faaliyeti” için her bir faaliyet başına 150 bin dolara kadar,
  • 10 adet “alım heyeti faaliyeti” için ise her bir faaliyet bazında 10 bin dolara kadar, yüzde 75 oranında desteklenir:

 Hangi faaliyetler desteklenir?

a) Ulaşım: Yurtdışı pazarlama faaliyetlerinde bir şirketten/işbirliği kuruluşundan en fazla iki kişinin, alım heyetlerinde bir davetli yabancı şirketten/kuruluştan en fazla iki kişinin uluslararası ve/veya şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ile toplu taşımaya yönelik araç kiralama giderleri

b) Konaklama: Yurtdışı pazarlama faaliyetlerinde bir şirketten/işbirliği kuruluşundan en fazla iki kişinin, alım heyetlerinde bir davetli yabancı şirketten/kuruluştan en fazla iki kişinin, kişi başına günlük 300 dolara kadar oda ve kahvaltı giderleri

c) Tanıtım ve Organizasyon Giderleri:

- Tercümanlık gideri

- Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri

- Fuar katılımına ilişkin giderler

- Görsel ve yazılı tanıtım giderleri

- Halkla ilişkiler hizmeti gideri

- Sergilenecek ürünlerin nakliye giderleri

BİREYSEL DANIŞMANLIK PROGRAMI

Proje kapsamında, ihtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık faaliyeti/faaliyetleri ile yurt dışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetine/faaliyetlerine katılan şirketler, bakanlıkça uygun görülen konularda proje bazlı bireysel danışmanlık hizmeti alabilir.

Proje bitimini müteakip bu madde kapsamında, şirketlerin yıllık 50 bin dolara kadar üç yıl alacakları danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri yüzde 70 oranında desteklenir.

GENEL HUSUSLAR

  • İşbirliği kuruluşları, UR-GE Projelerinin ve faaliyetlerinin kabulüne ilişkin başvurularını Ekonomi Bakanlığı’na yapar.
  • UR-GE Projelerinin süresi üç yıldır. Proje süresi, Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından projenin performansına göre iki yıla kadar uzatılabilir.
  • İşbirliği kuruluşları, destek ödemelerine ilişkin başvurularını bakanlığa/incelemeci kuruluşa yapar. Başvurular bakanlık/incelemeci kuruluş tarafından sonuçlandırılır.