OSB Yıldızları Araştırmması


Yatırım teşvik belgesi nedir?

Turkishtime Dergi

Yatırım teşvik belgesi, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın belirlenen asgari şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan, Teşvik Kararı’nın amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen bir belgedir.

Kimler yatırım teşvik belgesi alabilir?

  • Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları
  • Kamu kurum ve kuruluşları
  • Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları
  • Dernekler ve vakıflar
  • Yurtdışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri

Yatırım teşvik belgesi alabilmek için, Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne ve Genel Teşvik Uygulamaları kapsamında yer alan, sabit yatırım tutarı 10 milyon Türk lirasını aşmayan ve tebliğ ile belirlenen yatırım konuları için tercihe bağlı olarak yatırımın yapılacağı yerdeki Kalkınma Ajansları veya Sanayi Odaları’na müracaat edilmesi gerekmektedir.

Yatırım Teşvik Kararı ile belirlenen yatırım teşviklerinden faydalanabilmek için desteklenen konularda yatırım yapılması veya yapılacak bu yatırım için Ekonomi Bakanlığı’nca düzenlenmiş/onaylanmış yatırım teşvik belgesine sahip olunması gerekmektedir. Daha önce yapılmış mevcut yatırımlar için veya mevcut istihdam için yatırım teşviklerinden faydalanılamaz. Mevcut tesise ilave yatırım yapılacak olması ve bu yatırım için Yatırım Teşvik Belgesi alınması halinde yatırım teşviklerinden faydalanılabilir.

Stratejik yatırımlar, cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek ürünlerin üretimine yönelik, uluslararası rekabet gücümüzü artırma potansiyeline sahip stratejik önemi haiz yatırımlardır. Stratejik yatırım sayılabilecek konuların seçilmesi için farklı bir yaklaşım geliştirilmiştir. Bir başvurunun stratejik yatırım sayılabilmesi için uygulanma amacı doğrultusunda kriterler belirlenmiş ve bu kriterlerin tamamını sağlayan yatırım konuları stratejik yatırım olarak kabul edilmiştir.

Stratejik yarımlar için belirlenen kriterler

İthalat bağımlılığı yüksek ara malı veya ürünlerin üretimine yönelik olarak;

  • Asgari yatırım tutarı 50 milyon Türk lirası olan
  • Yatırım konusu üretimle ilgili yurtiçi üretim kapasitesi aynı ürünün ithalatından az olan
  • Yatırımla sağlanan asgari katma değeri yüzde 40 olan
  • Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değeri son 1 yıl itibariyle en az 50 milyon dolar olan imalat sanayi yatırımları

Stratejik yatırım olarak kabul edilmektedir.