ARGE 250


Yurt dışı birim, marka ve tanıtım faaliyetleri desteği kimlere veriliyor?

Turkishtime Dergi

Yurt dışı birimi bulunan şirketlerin;  reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri; yüzde 60 oranında ve yurt dışı birimin bulunduğu her bir ülke için yıllık en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar destekleniyor.

YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ-2010/6

Destek programı; Türkiye’de sınai ve ticari faaliyet gösteren şirketlerin, yurt dışı birimlerinin kira giderleri, yurt dışında gerçekleştirdikleri tanıtım faaliyetleri ve yurt dışı marka tescil giderlerinin desteklenmesini kapsamaktadır.

I.BİRİM KİRA GİDERLERİNİN DESTEKLENMESİ

ÜRETİCİLER

Sınai ve ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri tarafından yurt dışında açılan birimlerinin kira giderleri, her bir birim başına;

a) Açılan birimin mağaza olması halinde yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 120.000 ABD Dolarına kadar,

b) Açılan birimin depo, ofis, showroom, ürün teşhir serası/tarlası veya reyon ile üzerine bina yapılmak üzere kiralanan arsa olması olması halinde yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar net kira harcamaları desteklenmektedir.

TİCARİ ŞİRKETLER

Ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri tarafından yurt dışında açılan birimlerinin kira giderleri, her bir birim başına;

a) Açılan birimin mağaza olması halinde yüzde 40 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar,

b) Açılan birimin depo, ofis, showroom, ürün teşhir serası/tarlası veya reyon ile üzerine bina yapılmak üzere kiralanan arsa olması halinde yüzde 40 oranında ve yıllık en fazla 75.000 ABD Dolarına net kira harcamaları kadar desteklenmektedir.

* Şirketler kira giderleri desteğinden her bir ülke için en fazla 4 (dört) yıl yararlandırılır.
* Kira desteğinden en fazla 25 (yirmi beş) birim için yararlanılabilir.

II. TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

Şirketlerin; Türkiye’de ürettikleri ürünlerle ilgili olarak yurt dışına yönelik gerçekleştirdikleri reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri desteklenmektedir. Bu kapsamda;

1-) Yurt dışı birimi bulunan şirketlerin;

- Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri; yüzde 60 oranında ve yurt dışı birimin bulunduğu her bir ülke için yıllık en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenmektedir.

2-) Yurt dışı birimi bulunan, ancak yurt dışı biriminin bulunmadığı ülkelerde gerçekleştirilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler, yurt içi marka tescil belgesi bulunması ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip olunması ya da marka tescili için başvurulmuş olması koşuluyla, yüzde 60 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenmektedir.

3-) Yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi marka tescil belgesi olan ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescil başvurusu yapmış şirketlerin;

- Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler yüzde 60 oranında ve yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar desteklenmektedir.

* Şirketler tanıtım desteğinden en fazla 4 (dört) yıl süresince yararlanır.

III. YURT DIŞI MARKA TESCİL FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri,

- Yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

* Şirketler, marka tescili ve korunmasına yönelik destekten en fazla 4 (dört) yıl süresince yararlanabilir.

EK DESTEKLER

* Faaliyetlerinin Ekonomi Bakanlığınca belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olması durumunda destek oranı 10 (on) baz puan artırılır.

* Faaliyetlerinin; Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararın Ek-1’inde yer alan Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler listesinde 4., 5. ve 6. Bölge illerinde merkezi bulunan şirketler tarafından gerçekleştirilmesi durumunda destek oranı 20 baz puana kadar artırılabilir.

UYGULAMACI KURULUŞ / BAŞVURU MERCİ

Şirketlerin bağlı olduğu İhracatçı Birlikleri’dir.

REKLAM, TANITIM VE PAZARLAMA FAALİYETLERİ NELERDİR? 

TV ve RADYO

TV/Radyo reklamları
TV/Radyo programlarına sponsorluk

 

İNTERNET

İnternet ortamında verilen reklamlar
Destek kapsamına alınan yurt dışı birimlerin ya da yurt dışında tescilli markaların web sitesi tasarımı
Sosyal medya tasarımı
Online satış sitesi tasarımı
Sosyal medyada verilen reklamlar
Akıllı cihazlara yönelik uygulama giderleri
Arama motoru ve dijital platformlarda firma/ürün/ marka tanıtımı
Yabancı dilde hazırlanmış dijital kataloglara ilişkin giderler

 

BASILI TANITIM

Afiş/Broşür/ El ilanı
Gazete/dergi reklamları
Periyodik mağaza dergilerinde/kataloglarında yer alma/reklam verme
Katalog/kartela

 

AÇIK HAVA

Açık hava elektronik ekranları
Billboard/pano/tabela
Bina/cephe/duvar/çatı reklamı
Durak/taşıtlarda yer alan reklam/giydirme
Totem Reklamı

 

ÖZEL TANITIM GİDERLERİ

Online olanlar da dahil olmak üzere zincir marketlerin raflarına girmek için bir defalığına mahsus yapılan ödemeler (listeleme bedeli)
Satışa konu olmayan ve üzerinde markanın yer aldığı tanıtım malzemeleri
Ürünlerin satışa sunulduğu (üzerinde markanın iletişimi yapılan) standlar/soğutucular
Tadım aktiviteleri
Defile/show/seminer/konferans düzenleme gideri
3 aya kadar geçici (pop-up) mağazacılık gideri

 

DİĞER TANITIM HARCAMALARI

Toplu e-posta/SMS/MMS
Tanıtım filmi yapımı
Sponsorluk