Turkishtime AR-GE 250


Yurt dışı pazar araştırmaları desteği kimlere veriliyor?

Elif Akın

Türkiye’de yerleşik ticari şirketler ve işbirliği yapılan kuruluşları içeren pazar araştırmaları destekleri kapsamında, gezi giderlerinin yüzde 70’i karşılanıyor. Gezi başına ise en fazla 5 bin ABD dolarına kadar destek sağlanıyor.

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ (2011/1)

1-)YURT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ

Şirketlerin yurt dışında yapmış oldukları ithalat amaçlı pazar araştırmalarını desteklemek amacıyla verilen bir destektir.

Hangi koşulların sağlanması gerekir?        

Türkiye’de yerleşik ticari şirketler ve işbirliği yapılan kuruluşları kapsamaktadır.

Türkiye’de üretilen ürünlerin yabancı pazarlarda daha güçlü bir şekilde yer almasını hedeflemektedir.

Başvuru, bölge müdürlükleri kapsamında Ekonomi Bakanlığı’na yapılır.

Yurt dışı pazar araştırması desteği            

Yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler, yüzde 70 oranında ve gezi başına en fazla 5.000 ABD dolarına kadar desteklenir.

Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi kapsamında en fazla iki şirket çalışanının;

*Ulaşım (uçak, tren vs. ve günlük $50 araba kiralama)

*Konaklama (Kişi başına günlük $150, oda+kahvaltı) giderleri destek kapsamındadır.

Önemli hususlar!

*Geziler, şirket başına yıllık 10 gezi ile sınırlıdır.

*Her bir gezi en az 2, en çok 10 gün ile sınırlıdır. Her gün en az bir pazar görüşmesi yapılmalıdır.

*Takvim yılı için bir ülkeye en fazla 2 gezi yapılabilir.

*Tek seferde en fazla 3 ülkeye gidilebilir.

Desteklenmeyecek geziler hangileridir?   

*Pazar araştırması amaçlanmayan geziler,

*Grup seyahati veya başka kuruluşlarla yapılan organizasyonlar,

*Gidilen ülkede aynı tarihlerde düzenlenen bir fuara stant ile katılanlar bu destekten yararlanamaz.

2.) E-TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK DESTEĞİ

E-ticaret sitelerine toplu üyelik giderleri işbirliği kuruluşları için yüzde 80 oranında desteklenir.

Toplu üyeliklerde başvuruda yer alan her bir şirket için işbirliği kuruluşlarına e-ticaret sitesi başına yıllık en fazla 2.000 ABD doları tutarında destek verilir.

İşbirliği kuruluşlarının toplu üyelik desteğinden yararlanabilmesi için, her başvuruda en az 250 (iki yüz elli) şirketi e-ticaret sitesine üye yapmış olması gerekir.

Toplu üyelik kapsamında en fazla 5 (beş) e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına 3 (üç) yıl süresince yararlanabilir.

Destekten yararlanabilmek için, üye olunan e-ticaret sitesinin Bakanlık’tan onay almış olması gerekir.

3-) RAPOR VE YURT DIŞI ŞİRKET ALIM DESTEĞİ

*RAPOR DESTEĞİ                 

Şirketler ile işbirliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın alınan sektör, ülke, yurt dışında yerleşik şirket veya marka odaklı rapor giderleri ile yurt dışında yerleşik şirket alımlarına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler, şirketler için yüzde 60, işbirliği kuruluşları için yüzde 75 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD dolarına kadar desteklenir.

Bu madde kapsamında satın alınan raporların ödeme belgesi tarihi itibarıyla en fazla iki yıllık olması gerekir.

Bu madde kapsamında satın alınan raporlar ile danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerin desteklenebilmesi için Bakanlık’tan ön onay alınması gerekir.

*İLERİ TEKNOLOJİYE SAHİP YURT DIŞI ŞİRKET ALIM DESTEĞİ

Teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler şirketler için yüzde 75 oranında ve yıllık 500.000 ABD dolarına kadar desteklenir.

İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 3.000.000 ABD dolarına kadar desteklenir.

Faiz desteği miktarı ödenen faiz giderinin yüzde 50’sini aşamaz.

Faiz desteği, ilk faiz ödeme tarihinden itibaren 5 yıllık faiz ödemelerine verilir.

Faiz desteği verilecek kredi tutarının hesaplanmasında, yurt dışında yerleşik şirketin alım bedelinin azami yüzde 50’si esas alınır.

Faiz desteği, yurt dışında yerleşik ileri teknolojiye sahip şirketlerin satın alınması amacıyla 31/12/2017 tarihine kadar kullanılacak krediler için verilir.

4) SEKTÖREL TİCARET HEYETİ VE ALIM HEYETİ PROGRAMLARI DESTEĞİ

Bakanlık koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sektörel ticaret heyeti programlarına ilişkin giderler yüzde 50 oranında ve program başına 100.000 ABD dolarına kadar, alım heyeti programlarına ilişkin giderler yüzde 50 oranında ve program başına 75.000 ABD dolarına kadar desteklenir.

İşbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programları çerçevesinde aşağıda belirtilen giderler desteklenir:

a) Ulaşım: Sektörel ticaret heyetlerinde bir şirket/işbirliği kuruluşundan en fazla iki kişinin, alım heyetlerinde bir davetli yabancı şirket/kuruluştan en fazla iki kişinin uluslararası ve/veya şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ile toplu taşımaya yönelik araç kiralama giderleri.

b) Konaklama: Sektörel ticaret heyetlerinde bir şirket/işbirliği kuruluşundan en fazla iki kişinin, alım heyetlerinde bir davetli yabancı şirket/kuruluştan en fazla iki kişinin, kişi başına günlük 150 ABD dolarına kadar konaklama (oda+kahvaltı) giderleri.

c) Tanıtım ve organizasyon giderleri:

Tercümanlık gideri.

Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri.

Fuar katılımına ilişkin giderler.

Görsel ve yazılı tanıtım giderleri.

Halkla ilişkiler hizmeti gideri.

Sergilenecek ürünlerin nakliye giderleri.

Sektörel ticaret heyetlerinin Bakanlık tarafından belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olması durumunda destek oranı 10 puan artırılır.