Talos Sponsorlu


Türkiye’nin ihracatta yüzünü döndüğü Körfez Ülkeleri

Turkishtime Dergi

Türkiye’nin ihracatta yüzünü döndüğü Körfez Ülkeleri

Türkiye ekonomisinin lokomotifini oluşturan ihracat, geçen yılı Cumhuriyet tarihimizin de rekoru olan 168,1 milyar dolarlık ihracatla kapatmasıyla, daha da önem arz etmeye başladı. 

Artan önemiyle birlikte ihracat için yeni hedef pazar arayışları hız kazandı, mevcut pazarlarımızdaki ihracat gücümüzü arttıracak yöntemler geliştirilmeye başlandı. Her iki durumun da uygulandığı bölgelerin başında ise Körfez ülkeleri geliyor. Bu bölgenin öne çıkan ülkeleri, ihracatımız ve dolayısıyla ekonomik ilişkilerimiz bakımında ön plana çıkmaya başladı.

Yazının devamında bu ülkelerin genel ekonomik görünümlerini, ihracat fırsatlarını, pazarda dikkat edilmesi gereken hususları ve ihracat sırasında faydalanabileceğiniz bilgileri bulabilirsiniz.

KATAR: 200 MİLYAR DOLARLIK İNŞAAT YATIRIM PROJELERİ İLE DİKKAT ÇEKEN PAZAR

Genel Ekonomik Görünüm

Katar Hükümeti tarafından uygulanan ekonomik politikalar temel olarak, ülkenin zengin yeraltı kaynaklarının da yardımıyla hızlı bir kalkınma sürecini yakalamayı, dışa açık ve dünyaya entegre bir ekonomi yaratmayı, güçlü ve aktif bir özel sektör oluşturarak ekonomide kamu kesiminin baskın rolünü azaltmayı amaçlamaktadır.

Ekonomik yapının petrole olan bağımlılığını azaltmak isteyen Katar hükümeti, zengin doğal gaz kaynaklarını etkin bir biçimde kullanarak gelir kaynaklarını arttırmayı öngören bir politika uygulamaktadır.

Diğer taraftan, ekonominin çeşitlendirilmesine ilişkin politikalar sadece doğal gaz ve buna bağlı sanayi tesislerinin kurulması ile sınırlı kalmamakta, enerji dışı alanlarda faaliyet gösterecek firmaların Katar’a çekilmesine de çalışılmaktadır.

Düşük nüfusu ve yüksek petrol ve doğal gaz rezervleri Katar’ı Körfez İşbirliği Konseyi üyeleri arasında ekonomik olarak gelecek vaat eden ülkelerden biri konumuna yerleştirmektedir. Bununla beraber Katar’ın Dubai ve Bahreyn’de de olduğu gibi ekonomisinde çeşitlilik sağlayarak ekonomik büyüme için daha stabil bir çevre yaratması gerekmektedir.

Türkiye ile Katar’ın ticaret ilişkileri

Katar, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 2018 - 2019 döneminde “hedef ülkelerden” birisi olarak belirlenmiştir. Katar’a Suudi Arabistan’ın önderliğinde uygulanan ekonomik ve siyasi ambargo nedeniyle, ülke de ihracatta Türkiye’ye yönelmiştir. Ancak pazarın küçük ve inşaat sektöründe yoğunluklu olması bu sektörde rekabeti de beraberinde getirmektedir. 

Ülkede yabancı yatırımcı için potansiyel arz eden en önemli sektör müteahhitliktir. Katar’da önümüzdeki yıllar için planlanan 200 kadar yatırım projesinin toplam tutarı yaklaşık 200 milyar dolar düzeyindedir. Ülkede inşaat sektörünün büyük bir yükseliş göstermesi Katar’ı özellikle demir-çelik ihracatçılarımız için yeni ve uzun vadeli bir pazar konumuna getirmektedir.

Katar’a ihraç ettiğimiz ürünlerin başında kıymetli metaller, demir ve çelikten inşaat malzemeleri, mobilyalar, elektronik cihazlar ve tekstil ürünleri gelmektedir. Katar’dan ithalatımızda ise ağırlıklı olarak işlenmemiş alüminyum, kimyasal maddeler, plastik ve plastik mamulleri bulunmaktadır. 

2018 yılında ülkeye ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 69 artarak 1,1 milyar dolara yükselmiş, dış ticaret hacmi ise 1.4 milyar olarak gerçekleşmiştir. Katar’ın 2018 yılında toplam ihracatımızdaki payı yüzde 0,7 ve en fazla ihracat yaptığımız ülkeler arasında ise 39. sıradadır. 

Türkiye – Katar Dış Ticaret Göstergeleri (ABD Doları, 1000)

YIL İHRACAT İTHALAT HACİM DENGE
2016 439.142 271.083 710.225 168.059
2017 648.915 264.126 913.615 385.363
2018 1.096.579 335.320 1.431.899 761.250
2018* 161.983 59.227 221.210 102.756
2019* 164.770 40.543 205.313 124.227

Kaynak: TÜİK *Ocak - Şubat ayı verileri

Katar’a ihracatımızda gelecek vadeden sektörler

Ülkeye gerçekleştirdiğimiz ihracatta en büyük payı inşaat, buna bağlı olarak da demir-çelik sektörü alıyor olsa da pazar birçok sektör için fırsat barındırmaktadır. Fırsat olarak nitelendirilebilecek sektörlerin başında ise; ev tekstil ürünleri, mobilya, gıda ürünleri, doğal taşlar, mücevher ve kuyumculuk ürünleri, porselen, seramik ve cam ürünleri, beyaz eşya ve ev aletleri ile otomotiv yan sanayi ürünleri gelmektedir.

Nüfusun hızlı şekilde artması ve devlet desteklerine rağmen ülkede tarımın gelişmemesi gibi sebepler özellikle gıda sektörü için ülkenin büyük bir pazar olarak konumlanmasını sağlamaktadır. Gıda sektöründe en fazla et ve et ürünleri, deniz ürünleri ve yaş meyve sebze ürünleri ihracat gerçekleştirmek için fırsat ürünler olarak nitelendirilebilir. Ülkenin şartlarından dolayı Katar’da içme suları şişe su olarak tüketilebilmektedir. Ülke kendi şişe su üretiminin yanı sıra birçok ülkeden şişe su ihracatı da gerçekleştirmektedir.

Ülkenin kültüründen dolayı evlilik ritüelleri büyük önem taşımaktadır. Bu da değerli taş, mücevher, kuyumculuk, beyaz eşya ve mobilya sektörleri için fırsat arz etmektedir. Bölgede bu sektörlere yönelik fuarlar yoğun olarak gerçekleşmektedir ve ihracatçıların pazar araştırması yapması için fırsat yaratılmaktadır. 

Katar pazarına ihracat yapılırken dikkat edilmesi gereken altın kurallar

Pazardaki başarınız için acente ve distribütör pazarlama ağı yaratın

Katar’a ihraç edilen bir malın pazardaki başarısı, acente veya distribütörün pazarlama ağının yaygınlığı ve etkinliği ile doğru orantılıdır. Bu yüzden acente seçimi oldukça önemlidir. Kamu ihaleleri çerçevesinde ürün satmayı planlayan ihracatçılara, Katar’da acente veya distribütör seçerken kamu ihalelerinde uzmanlaşmış kişi ve kurumları tercih etmeleri önerilir.

Katar Ticari Acenteler Kanunun en önemli iki prensibi; acentelik yetkisinin yalnızca Katar vatandaşlarına verilmesi ve çalışılan acentenin her şart altında yetkili acente (exclusive agency) olarak kabul edilmesidir. Bu nedenle acente seçimi oldukça önem arz etmektedir.

Ürününüzü Katar Riyali üzerinden fiyatlandırın

Fiyatlandırma Katar Riyali üzerinden yapılmalıdır. Bu özellikle şekerleme, çikolata, gofret, sakız gibi çocuklara hitap eden ürünlerin fiyatlandırılması ile pazarda önemli bir yer tutan yabancı işgücüne hitap eden malların fiyatlandırılmasında yardım sağlayacaktır. Fiyatlandırmada malın özelliğine bağlı olarak gümrük vergileri ve CIF ulaştırma maliyetleri önemli faktörleri oluşturmaktadır. Katar’da halihazırda KDV ve ÖTV bulunmamaktadır.

Satış sonrası servis ve müşteri hizmetlerinizi acenteleriniz aracılığı ile etki ve kurallar çerçevesinde yapın

Satış sonrası servis ve müşteri hizmetleri, Katar’lı acentenin / distribütörün sorumluluğunda değerlendirilir. İthalatçı şirketler, genelde ithal ettikleri ürünler için yedek parça bulundurmakta, ayrıca pazar payına bağlı olarak yetkili servis ağı da kurmaktadır.

Gıda ürünleri ihracatı yapanlar dikkat etmeli  

Katar Halk Sağlığı Bakanlığı tarafından ithal gıda ürünlerinin etiketlendirilmesine ilişkin 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren başlayan uygulamalara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Körfez Ülkeleri İşbirliği Standardizasyon Kurulunun Önceden Paketlenmiş Gıda Ürünlerinin Etiketlenmesine ilişkin (Labeling of Prepackaged Food Stuffs) 9/2013 sayılı teknik düzenlenmesine göre, gıda maddeleri paketlerinin üzerinde paketin içindeki her bir maddenin listelemesi ve besin değerinin (karbon hidrat, yağ, protein, lif oranı, enerji gibi) belirtilmesi gerekiyor. Vitamin, mineral ve diğer besin ürünleri gibi katkı maddelerinin besin değerlerinin uluslararası miktar etiketleri kullanılarak belirtilmesi gerekmektedir. (gram, mg, ug, IU ve enerji için kilokalori gibi)

Katar’a lojistik ve navlun

Ülkede ihracatçılar için önem arz eden üç önemli liman bulunmaktadır. Bu 3 limandan Doha Limanı konteyner ve aktarma limanı olarak kullanılmaktadır. Mesaaieed Limanı, daha çok sanayi ürünleri ve petrol sevkiyatında kullanılmaktadır. Ras Laffan Limanı ise genel olarak doğalgaz sevkiyatının yapıldığı bir limandır. Son yıllarda gemi trafiğinin artmasıyla birlikte Doha Limanı kapasitesini iki katına çıkararak 800.000 TEU’ya ulaşmıştır.

Türkiye ile Katar arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması bulunmamaktadır. Fakat Türk taşımacıları, sürücü davetiyesi karşılığında Katar’a karayolu ile taşıma yapabilmektedir. Güzergah üzerindeki ülkeler sırasıyla Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan ve Katar’dır. Karayolu ile İstanbul Katar arası yapılacak taşımalarda transit süre yaklaşık 10 - 12 gün sürmektedir. Katar’ın bir GCC (Körfez İşbirliği Ülkeleri) ülkesi olması sebebiyle, karayolu ile gönderilen araçların gümrüklemesi Suudi Arabistan Hadise kapısında yapılmaktadır. Ülkede kara ulaşım ağı başkent Doha’yı önemli sanayi, gaz ve petrol şehirlerine bağlamaktadır. Yakın zaman içerisinde, devlet ülkedeki karayollarının modernizasyonu için yatırımlar yapmaya başlamıştır.

Ülkenin hava limanlarına baktığımızda ise Doha Uluslararası Havaalanı’ndaki trafik hızla artmakta olup, havayolu ulaşımına yatırımlar yapılmaya devam edilmektedir.

Bu ülkeye ihracat gerçekleştirmek isteyen firmalar hangi ürün gruplarında ihracat gerçekleştireceklerine göre kendisi için en uygun olan lojistik süreci yürütmelidir. Ulaşım aşamasında yüksek maliyetlerle karşılaşmamak ve sorunsuz bir ihracat süreci yaşamak için uzman firmalarla çalışılmalıdır.

Talos Lojistik ise bu ülkelere ihracat gerçekleştirmek isteyen firmalara; full konteyner, parsiyel konteyner, hava yolu, kara yolu, antrepo ile gümrüklüme ve kapı teslim hizmetleri kaliteli bir biçimde sunmaktadır ve ihracatçıların sorunsuz bir ihracat süreci yaşamasını sağlamaktadır.

KUVEYT: İTHALAT KALEMİNDE BİRÇOK SEKTÖR OLAN ÜLKE 

Genel Ekonomik Görünüm

Kuveyt’in ekonomisi petrole dayanmaktadır. Dolayısıyla GSYİH’nın yaklaşık yüzde 50’sini de petrol ve petrole dayalı sektörler oluşturmaktadır. GSYİH’nın yaklaşık yüzde 4,8’ine tekabül eden imalat sanayinin önemli bir kısmı yine petrole dayalı rafineri ve petro kimya endüstrisinden oluşmaktadır. Petrol ve ürünlerinin ihracatından elde edilen gelirin toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 90’a yaklaşmakta olup, petrol gelirlerinin toplam kamu gelirleri içerisindeki payı yüzde 90’ın üzerindedir.

Önceki yıllarda, petrol fiyatlarında yaşanan artışlar, Kuveyt ekonomisini olumlu etkilemiş ve pek çok büyük proje uygulamaya konulmuştur. Önemli ölçüde likidite sağlamış, bu da ülkenin yeniden inşa ve yapılanma dönemine girmesine imkan vermiştir. Bu durum istihdamın son on yılın en yüksek rakamlarına ulaşmasına ve zaten yüksek olan tüketim harcamalarının artmasına da yol açmıştır. Özel sektör hem tüketim harcamalarındaki artıştan hem de kamu alım ve ihalelerindeki artıştan büyük ölçüde fayda görmüştür.

Maliye politikaları devletin başlıca makroekonomik araçlarını oluşturmaktadır. Bütçe hesaplarında petrol fiyatındaki dalgalanmalara karşı korunmak amacıyla tahmini petrol fiyatları oldukça düşük tutulmaktadır.

Türkiye ile Kuveyt’in ticaret ilişkileri

Ülkemiz ile Kuveyt arasındaki ticari ilişkilerin geçmiş yıllardaki seyrine bakıldığında ticaretin oldukça değişkenlik arz ettiği görülmektedir. 2005 - 2017 yılları arasında ihracatımız 210 milyon dolardan 440 milyon dolara yükselmekle beraber, anılan dönemde ihracat rakamında sürekli artış ve azalışlar meydana gelmiştir.

Kuveyt’ten ithalatımız da oldukça değişkenlik arz etmektedir. Bunun en önemli nedeni, ithalata konu ürünlerin önemli bir kısmının petrole dayalı oluşu ve bu ürünlerin fiyatlarının petrol fiyatları ile doğrudan ilişkisidir.

Kuveyt’e ihraç ettiğimiz ürünlerin başında halılar ve yer kaplamaları, demir çelik ürünleri, konfeksiyon ürünleri, mobilyalar, binek otomobilleri ve süt ve süt ürünleri gelmektedir. Kuveyt’ten gerçekleşen ithalata baktığımızda ise sınırlı sayıda ürün grubu görülmektedir. Bu ürün gruplarını; asiklik alkoller ve bunların türevleri, siklik hidrokarbonlar, etilen polimerleri, sodyum hidroksit oluşturuyor. Bu kadar sınırlı ürün grubunda ihracat gerçekleştiriyor olmamız da bu pazarda ihracat için birçok sektörün değerlendirebileceği bir fırsat olduğu anlamına geliyor. 

Türkiye - Kuveyt Dış Ticaret Göstergeleri (1000 $)

Yıl İhracat $ / Bin İthalat $ / Bin Hacim $ / Bin Denge $ / Bin
2015 482.552 141.425 623.977 341.127
2016 431.309 110.703 542.012 320.606
2017 439.940 169.403 609.343 270.538
2017 (1-9) 322.324 131.069 453.394 191.255
2018 (1-9) 405.557 118.627 524.184 286.930

Kaynak: TÜİK

Kuveyt’e ihracatımızda gelecek vaat eden sektörler 

Kuveyt pazarına yaptığımız ihracatlar özellikle 2015 yılında Suriye ve Irak’taki iç karışıklıklar, petrol fiyatları gibi nedenlerden dolayı kısıtlı olarak gerçekleşmiştir. Ancak iki ülke arasındaki ticaret hacmi son dönemlerde tekrar artmaktadır. Kuveyt’in petrol dışındaki bütün ihtiyaçlarının en az yarısını ithalat yoluyla karşılayan bir ülke olması birçok sektörün bu pazarı ihracat için bir fırsat olarak değerlendirmesine olanak sağlamaktadır.  

Bu ülkeye gerçekleştirilecek ihracatlarda demir-çelik, zırhlı savaş taşıtları, dokuma halı, hazır giyim-tekstil ürünleri, mobilya, balık ürünleri gibi ürün grupları ülkenin ithalat kalemleri göz önünde bulundurulduğunda fırsat arz etmektedir. Ülkenin kısıtlı su kaynağına sahip olması nedeniyle bu ülke su ihracatı gerçekleştirmek için de uygundur. 

Mevcut durumda kısıtlı da olsa Bodrum bölgesinden ülkeye balık ihracatı ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden yaş meyve-sebze ihracatı da yapılmaktadır.

Kuveyt pazarına ihracat yapılırken dikkat edilmesi gereken altın kurallar

Gümrük vergisi

Kuveyt tarafından gıda, tarımsal ürünler ve bazı zaruri ihtiyaç maddeleri ithalatına uygulanan herhangi bir gümrük vergisi bulunmamaktadır. Tütün ve tütün mamullerine ise yüzde 100 oranında gümrük vergisi uygulanmakta olup, bu ürünlerin dışında kalan malların tamamına uygulanan gümrük vergisi yüzde 5’tir.

Ayrıca Kuveyt, bir Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) üyesidir ve bu ülkeler arasında uygulanan gümrük birliği anlaşması uyarınca ortak gümrük tarifesi uygulamaktadır.

Pazardaki başarınız için acente ağı yaratın

Yabancıların Kuveyt’te mallarını pazarlayabilmeleri ancak Kuveyt’li bir acente aracılığı ile mümkün olmaktadır. Benzer şekilde yalnızca Kuveyt’liler ve Kuveytli firmalar ithalat yapabilmektedir.

Fatura detaylarına dikkat

Mallara ait faturaların aşağıdaki şartları sağlamasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Malların detaylı tanımları, toplam ve birim fiyatlar, net ve brüt ağırlıklar, paketleme şekli,

üretici ve/veya ihracatçının tam adı ve adresi, ihracata konu malların ticari markası ve sayısı (manifestoda belirtilen şekli ile), nakliye türü, yükleme yapılan liman/gümrük noktası ve menşei ülke, faturaların yetkili kurumlar tarafından onaylanmış sertifikaları.

Paketleme kriterlerine dikkat edilmelidir

Paketleme listelerinin, yukarıda belirtilen hususların yanı sıra aşağıdaki belgeleri de içermesi gerekmektedir.

Her bir paketin içeriğini gösteren döküman, her bir paketin toplam ve net ağırlığını gösterir döküman, her bir paketin içindeki malların değerini gösterir döküman.

İthalatçıyla ilişkiler önem arz etmektedir

İstenilen bilgi ve belgelerin, mallar gümrüğe gelmeden önce ithalatçıya ulaştırılması gerekmekte olup, ihracata konu malların ithalatının izne tabi olması halinde, gerekli izin ve belgelerin ithalattan önce tamamlanması gerekmektedir. Bu belgeler olmadan ithalat yapılması mümkün değildir.

Gıda ihracatçıları Kuveyt Yerel Sağlık Birimi’nin şartlarını sağlamalı

Kuveyt Yerel Sağlık Birimi, gıda ürünlerinin kullanma süresi (üretim ile son kullanma tarihi arasındaki süre) 1 yıldan fazla olması halinde, paket üzerinde yer alan orjinal üretim tarihinden 6 ay geçmiş ürünlerin ithalatına izin vermemektedir. Üretimleri mevsimsellik gösteren ürünler bu kuralın dışında tutulmakta olup, bu grupta olan ürünler için, belirtilen süre 8 ay olarak uygulanmaktadır.

Kuveyt’e lojistik 

Türkiye’den Kuveyt’e gerçekleştirilen ihracatlarda genellikle hava yolu kullanılmaktadır. Ancak ihraç edilen ürün gruplarına göre kara yolu taşımacılığının tercih edildiği de görülmektedir. Talos Lojistik ise haftalık çıkışları sayesinde değişen ihtiyaçlarınıza zamanında cevap verebilecek nitelikte hizmetler sunmaktadır. 

Talos Lojistik Kuveyt’e hava yolu taşımacılığı dışında full konteyner, parsiyel konteyner, kara yolu, antrepo ile gümrüklüme ve kapı teslim hizmetlerini de müşterilerine kaliteli bir şekilde sunmaktadır.

SUUDİ ARABİSTAN:

Genel ekonomik görünüm 

Dünyanın bilinen en büyük petrol rezervleri Suudi Arabistan’da bulunmaktadır. Kamu gelirlerinin yüzde 85-90'ı, ihracat gelirlerinin ise yüzde 90’ı petrol sektöründen elde edilmektedir. Ülkede hidrokarbon kaynaklarına ulaşılabilmesi sayesinde petrol arıtma ve petrokimyasal üretim kapasitesinde önemli artışlar sağlanmıştır. Son yıllarda hızlı bir gelişme gösteren petro-kimya sektörünün hammaddesi, “Master Gaz Sistemi” tarafından dağıtılan doğal gaza dayalıdır. Petrol gelirleri ve ucuz enerji ise tarım sektörünün ve diğer sanayilerin (demir çelik ürünleri, inşaat malzemeleri, gıda işleme, mühendislik, kimyasallar ve metal üretimi gibi) gelişmesine yardımcı olmaktadır.

Suudi Arabistan’daki zenginliğin büyük kısmı bir sermaye ve finans merkezi olan Riyad’da, ve Krallık ailesinin geldiği Necid’de toplanmıştır. Petrol ve doğal gaz yataklarının, dolayısıyla da sanayinin doğu (Körfez) kıyılarında toplandığı görülmektedir. Kızıldeniz kıyısındaki Hicaz bölgesinde yer alan Cidde Limanı ile Mekke ve Medine de diğer önemli bölgelerdir. Abqaiq-Yanbu petrol boru hattının kurulması ile birlikte Batı’daki kıyılarda da endüstriyel gelişim başlamıştır.

Suudi Arabistan hükümetinin ekonomiyle ilgili öncelikli hedefi, tabii kaynaklara ve yabancı emeğe bağımlılığı azaltarak geleceğe daha fazla güvenle bakabilmektir. Bunun için yerli sanayinin gelişmesi teşvik edilirken yabancı işçi çalıştırılması üzerine sınırlamalar getirilmiştir. Suudi Arabistan’da yerlilere yabancı işçi getirme ve kefil oldukları bu yabancılardan kefalet bedeli alma izni verilmiştir.

Türkiye ile Suudi Arabistan’ın ticari ilişkileri 

2018 yılı itibarıyla Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki dış ticaret hacmi 4,95 milyar dolardır. Türkiye’den Suudi Arabistan pazarına 2,6 milyar dolarlık ihracat ve bu pazardan 2,3 milyar dolarlık ithalat gerçekleşmiştir.

Türkiye- Suudi Arabistan Dış Ticaret Göstergeleri (milyon dolar)

Suudi Arabistan pazarına ihracatımızda önemli ürünler arasında dokunmuş halılar ve yer kaplamaları; mobilyalar ile aksam ve parçaları; yontulmaya ve inşaata elverişli taşlar; mücevherler; petrol yağları; ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer mamuller; kadın takım elbiseleri; turunçgiller; çikolata ve kakao içeren gıdalar başta gelmektedir.

Yıl İhracat İthalat Hacim Denge
2014 3.047 2.343 5.390 704
2015 3.473 2.117 5.590 1.356
2016 3.172 1.835 5.007 1.337
2017 2.735 2.110 4.845 625
2018 2.636 2.318 4.954 318

Kaynak: TÜİK

Suudi Arabistan’a ihracatımızda gelecek vaat eden sektörler 

Ülkede tatlı su kaynaklarının oldukça kısıtlı olması tarım sektörünün gelişmesini ve kendi üretimlerini yapmalarını engellemektedir. Bu da özellikle gıda sektöründe bu ülkeye ihracat gerçekleştirebilecek birçok ürün grubu olduğu anlamına gelmektedir. Bunların başında yaş meyve-sebze, süt ve süt ürünleri, kuruyemişler gelmektedir. 

Bunun yanında Suudi Arabistan’da da diğer birçok körfez ülkesinde olduğu gibi yükselen bir inşaat sektörü potansiyeli bulunmaktadır. Bu da ülkemiz açısından müteahhitlik projelerine dahil olup inşaat malzemeleri, demir-çelik sektörü gibi alanlarda ihracat gerçekleştirme fırsatı anlamına gelmektedir. 

Suudi Arabistan pazarına ihracat yapılırken dikkat edilmesi gereken altın kurallar

Gümrük Birliği Anlaşması göz önünde bulundurulmalıdır

Suudi Arabistan bir Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) üyesidir ve bu ülkeler arasında uygulanan gümrük birliği anlaşması uyarınca ortak gümrük tarifesi uygulamaktadır. 

İhracat sırasında istenen zorunlu belgeler eksiksiz olmalıdır

Hemen hemen her ülkede talep edilen ticari fatura Suudi Arabistan gümrükleri tarafından da istenmektedir. Bu belgenin asıl amacı ihraç edilen ürünün menşeini ve tutarını tespit etmektir. Bu faturalar genellikle ticaret odaları tarafından onaylanmaktadır. Bazı istisnai durumlarda konsolosluk tasdiği de istenebilmektedir. 

Malın niteliğine göre sevkiyattan sevkiyata değişen belgeler

Bitki Sağlık Sertifikası, bazı tarım ürünlerinin ihracatında talep edilen bir belgedir. İl merkezlerinde İl Tarım Müdürlükleri, ilçe merkezlerinde ise İlçe Tarım Müdürlükleri tarafından düzenlenmektedir. 

Sağlık Sertifikası, bazı tarım ürünlerinin ihraçtı ile özellikle hayvansal bazlı gıdaların ihracatında talep edilen resmi bir belgedir. Bitki Sağlık Sertifikası’na benzer bir biçimde düzenlenmektedir. 

Sigorta Belgesi, CIF ve CIP yüklemelerde nakliye sigortası bedeli ihracatçı tarafından ödenmektedir. Bu iki incoterms ile yapılan sevkiyatlarda, sigorta poliçelerinin ihracatçı tarafından temin edilip ithalatçılara teslim edilmesi talep edilmektedir. 

Ülke kültürüne dikkat edilmelidir

Suudi Arabistan’da bankacılık sistemine kadar tüm ticari hayat İslami kurallara göre yönetilmelidir. İhracatçılar bu ülkeye ihracat gerçekleştirirken ithalatçıyla başlayan ilişkisinden ihracat tamamlanana kadar olan süreçte bu durumu göz önünde bulundurmalıdır. 

Suudi Arabistan’a ihracatta lojistik

Bu ülkeye gerçekleştirdiğimiz ihracatlarda özellikle konteyner taşımacılığı tercih edilmektedir. Ülkemizin neredeyse tüm limanlarından Suudi Arabistan’a konteyner gemi nakliyesi yapılmaktadır. Suudi Arabistan’a ihracat yük taşımalarında olduğu gibi ülkemize ithal edilen belli başlı yük gruplarının ithalat nakliye çalışmalarında da yine konteyner taşımacılığı tercih edilmektedir. Ancak bu ülkeye yapılan konteyner yüklemelerinde her bir konteyner muhteviyatı eşyanın gösterildiği paketleme listesinin, konteyner iç kapısında bulunması beklenmektedir. 

Bu ülkeye ihracat gerçekleştirirken Talos Lojistik farkıyla parsiyel konteyner, kara yolu, hava yolu, antrepo ile gümrüklüme ve kapı teslim hizmetlerinden de faydalanabilirsiniz. 

İhracat süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususları paylaştığımız bu ülkelerde Talos Lojistik’in kaliteli hizmetinden faydalanabileceğiniz gibi; diğer dikkat çeken Körfez Ülkeleri arasında yer alan Ürdün, Bahreyn, UAL’de de bu hizmetlerden faydalanabilirsiniz. Talos Lojistik özel navlun anlaşmalarıyla en uygun taşıma seçeneklerini müşterilerine sunarak, tercihlerine göre çözümler üretmektedir.

Talos Lojistik’in hizmetleri ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.