ARGE 250


Röportaj: Selma Şimşek Bektaş
selmabektas@turkishtimedergi.com

Bulut bilişim, Büyük Veri, veri analitiği, e-Devlet, e-Dönüşüm... Bilgi teknolojileri sektörü giderek çeşitlenen ürünlerle hem pazar olarak büyüyor hem de şirketleri maliyet, verimlilik ve teknoloji imkânları olarak bir adım öteye taşıyor. Sabancı Topluluğu'nun iştiraki Bimsa'nın Genel Müdürü Tunç Taşman'a göre, şirketler özellikle e-Devlet uygulamalarının da etkisiyle bilişim teknolojilerine daha hızlı adapte olacak ve sektör hızla büyüyecek. Haziran seçimlerinden sonra şirketlerin bilişim harcamalarının artacağını söyleyen Taşman, 2015'te sektörün 65.8 milyar TL aşmasının beklendiğini belirtiyor.

Dijitalleşme ile birlikte bilgi teknoloji firmalarının hizmetleri de hem özel hem de kamu alanlarında çeşitlenerek büyüyor ve firmalara yeni fırsat alanları çıkıyor. Bu süreçten Bimsa nasıl faydalandı?
Dünyamız hızla dijitalleşiyor. Fiziksel ve sanal dünyalar birleşirken, kurumsal ve bireysel hayatlarımız da iç içe geçiyor. Müşteri ve çalışan merkezli şirketler için dijitalleşmek artık bir mecburiyete dönüşüyor. Bu süreçte bilişim şirketlerinin çözümleri de e-Dönüşüm kapsamında çeşitleniyor. Örneğin, Türkiye'de kamu hizmetlerinden yararlanan kesimin genelde yüz yüze iletişimi tercih ettiğini görüyoruz. Vatandaşlarımızın yüzde 61’i kamu hizmetlerini henüz elektronik ortamda gerçekleştiremiyor. Bugün e-Devlet hizmetlerinden yararlanma oranı yüzde 38. Sabancı Holding iştiraki olan Bimsa da, SaaS, IaaS&Bulut, Sektörel Çözümler, Mobil, Büyük Veri, Dijital Sinerji ve Güvenlik konularında hizmet veriyor. Bimsa ayrıca e-Fatura, e-Arşiv ve e-Dönüşüm uygulamaları kapsamında entegratör firmalardan biri. Şirket olarak, 2014’ü yüzde 59 büyüme ile kapattık. Önümüzdeki sene de yüzde 50 büyüme hedefliyoruz. Ayrıca 2015’te, 7 milyar dolar büyüklüğe ulaşan yazılım sektöründe özellikle kurumsal yazılımlar tarafındaki büyümenin hızlanacağını öngörüyoruz. Biz de bu pazardan pay almayı hedefliyoruz. Ayrıca 2015 yılında farklı alanlara toplamda 10 milyon doların üzerinde yatırım yapmayı planlıyoruz.

Bu yıl bilişim sektörü Türkiye'de nasıl gelişmelere sahne olacak? Beklentileriniz ne yönde?..
Sektörde kurumsal veri merkezi yatırımlarının yeni paradigmalarla uyum sağlamak amacıyla artmasını bekliyoruz. 2015 genel seçimlerinden sonra hızlanacak olan kurumsal harcamalar, tüketici harcamalarının önüne geçecek. Yazılım ve servisler, yılın ikinci yarısında gerçekleşmesi beklenen dönüşüm projeleriyle birlikte yüzde 7.1 ve yüzde 6.4 gibi büyüme oranlarıyla teknolojide en yüksek performans gösteren yatırım kalemi olacak. Büyük Veri, TÜBİSAD'ın verilerine göre sektör 2013 yılında yüzde 11,3 büyüme göstererek 61,6 milyar liraya ulaştı. IDC beklenti raporuna göre ise Türkiye’de bilişim pazarının büyüklüğü 2015’te 65.8 milyar TL (27 milyar dolar) olması bekleniyor. Bilişim teknolojileri alanında gerçekleşen veri büyümesi BT alanındaki büyümenin devamını sağlayacak, oluşan veriyi en gelişmiş yöntemlerle korumanın önemi ilk öncelikler arasında olacak. Tüm bu dönüşümler yeni nesil nitelikli personel istihdamını gerektirecek, insana yatırım yapan BT firmalarının iş hacminde artış sağlayacak. 2015 yılının ilk yarısında makro ekonomik faktörlerin etkisiyle BT büyüme hızının bir miktar azalacağı, ikinci yarısından 2016 sonuna kadar ise tekrar ivme kazanarak büyüyeceği öngörüsü uluslararası kuruluşların raporlarında belirtiliyor. Büyüme hızında yavaşlamanın BT istihdamına olumsuz etkisi beklenmediği gibi yetkin personel ve yetkin iş ortaklarının kurumlar nezdindeki değeri artacak.

Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri de e-Devlet. Bu kapsamda şirketler de e-Fatura, e-Arşiv ve e-Dönüşüm hizmetlerini almaya başladı. Bir şirket neden bu hizmetleri alsın?
Türkiye'de 2015-2019 e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde 2014 yılının Ocak ayında, ilk etapta 20 bin şirket için zorunlu hale gelen e-Fatura'nın ardından e-Arşiv, e-Defter gibi diğer e-Dönüşüm projeleri de hızla hayata geçmeye başladı. İlk adımda madeni yağ ve tütün ürünlerinde kaçak ve vergi kaybını önlemek için uygulamaya konan e-Fatura'nın ilk yılında, özel entegratör hizmeti veren Bimsa'nın sunduğu Edoksis yazılımı ile de 2014 yılında toplam 3 milyon 100 bin adet e-Fatura kesildi. Bu uygulamalar, hem mükelleflerin hem de birçok kamu ve özel sektör kurumunun vergisel ve vergisel olmayan birçok amacına katkıda bulunuyor. Rakamlarla ifade etmek gerekirse, e-Fatura'ya geçiş yapan 20 bin şirkette aylık 10 milyona yakın fatura işlem görüyor. Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre, 2015 yılında bu sistemde 250 milyona yakın fatura dolaşacak ve hesaplamalara göre 500 milyon TL'ye yakın tasarruf sağlanacak. Ayrıca yine bu rapora göre, 2015 yılında, e-Fatura mükellefi olan 20 bine yakın işletmedeki toplam tasarruf miktarı aylık 20 milyon lirayı bulacak.

Rakamları şirket bazında özelleştirecek olursak...
Türkiye’de bir firmanın defter maliyeti ortalama 800 TL’den başlayıp 500 bin TL’ye kadar ulaşabiliyor. E-Defter ile bu masraftan yüzde 50 ilâ yüzde 90 tasarruf sağlanacak. E-Dönüşüm'de, BT şirketleri ile işbirliği yapan kurumlar maliyetlerinde yüzde 32 ve enerjide yüzde 80'e yakın tasarruf edecekler.

Bulut ve Büyük Veri, herkesin yeni merak alanı. Sizce şirketler, bu uygulamayı yeterince anladı mı?
Türkiye’de şirketlerin Bulut ve Büyük Veri çözümlerine geçiş süreci yurtdışına nazaran daha yavaş ilerliyor. Firmalar son yıllarda özellikle e-Dönüşüm projelerinin devreye alınması ile birlikte Bulut'u kullanarak avantaj sağlamaya başladılar. Bulut, şirketlere birçok avantaj sağlıyor. Her şeyden önce güncel ve bakım gerektirmeyen bir yazılım. Yüzde 94 oranında veri kontrolü ve güvenlik sağlıyor. Öngörülebilir bir maliyeti var, ayrıca veri depolama maliyetlerini yüzde 10 azaltıyor. Bilgiye istenilen zamanda ve istenilen cihazla erişimi yüzde 42 kolaylaştırıyor. Şirket olarak, Bulut'u müşterilerimize en iyi şekilde sağlayabilmek için altyapı platformlarımıza, Sabancı Center ve Kocaeli Kentsa'daki veri merkezlerimize ve ürünlerimize yatırım yapmaya devam ediyoruz. Büyük Veri konusunda dikkat çekmek istediğim bir nokta ise artık üst düzey yöneticiler Büyük Veri analitiği fikri ile ilgilenmeye başlamakla kalmıyor, aynı zamanda birçok işletme söz konusu teknolojinin sunacağı büyük rekabet avantajları ile güvenlik konusundaki faydaların da bilincine varıyor. Bu da BT dönüşümünün önemli bir sürecini ve Türkiye’deki işletmelerin henüz yolun başında olduklarını gösteriyor.

KOBİ'LER E-DÖNÜŞÜMÜN
DIŞINDA KALMAMALI

e-Dönüşüme KOBİ'lerin ilgisi ne düzeyde? Hizmetleriniz KOBİ'leri de kapsıyor mu?
Küresel olarak bakıldığında toplam işletmelerin çok büyük bir kısmı KOBİ ve bugün toplam istihdamın yarısından fazlasını KOBİ’ler oluşturuyor. Genel yatırımların yaklaşık üçte birini gerçekleştiren KOBİ’ler katma değer ve ihracat içinde önemli paya sahipler, bu nedenle e-Dönüşüm'ün dışında kalmamalılar. Bimsa, SAP uygulamaları ile KOBİ’lere uygun çözümler sunuyor. GİB’den (Gelir İdaresi Başkanlığı) yetki alan danışmanlık şirketlerinden hizmet alan büyük ölçekli şirketler Edoksis ile, KOBİ’ler ise SAP'nin KOBİ ERP çözümleri ile iş süreçlerini sorunsuz hale getirebilir, büyümeyi tetikleyici, kârlılığı artırıcı ve operasyonları iyileştirici süreçleri sorunsuz bir şekilde yürütebilirler.