ARGE 250


Dijital çağda ulaşım trendleri

Elif Akın

Hazır olsak da olmasak da ulaşım sektörü için değişim kapıda. Bu değişimin sinyalleri kamu sektörünün akıllı sokaklara ve dijital tren yollarına yatırımlarında, otomotiv üreticilerinin yeni nesil araç üretmeye ve akıllı ulaşım hizmetlerine odaklanmalarında ve bilgi çağının er ya da geç ulaşım sektöründeki statükoyu değiştireceğinin kaçınılmaz gerçekliğinde göze çarpıyor. Dünya genelinde şehirlerde yaşayan nüfus artıyor ve bu artış mevcut karayolları, demiryolları ve diğer ulaşım kanallarının kapasitelerindeki artıştan daha hızlı gerçekleşiyor. Ulaşım altyapısının üzerindeki bu baskı yılda yaklaşık 1 trilyon doların üzerinde yatırım gerektiriyor. Ancak, daha fazla yatırım ve yapılaşma her zaman daha fazla kapasite üretilebileceği anlamına gelmiyor. Teknoloji bu noktada devreye giren ve ulaşım şeklimizi değiştirecek çok önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. Deloitte'un hazırladığı "Dijital Çağda Ulaşım" raporu bizi bekleyen yenilikleri anlatıyor. Bu değişimler akıllı ulaşım çözümleri için kökten değişikliklere yol açacak 5 ana trendi işaret ediyor:

Kullanıcı-odaklı ulaşım hizmetleri sayesinde kontrol artık yolcularda; toplu taşıma kişiselleşiyor. Kullanıcıların seçimleri, öncelikleri ve büyük veri göz önünde bulundurularak sektörde operasyon ve planlamaya olan yaklaşım değişiyor. Örneğin, çalışanlar yolculara yardımcı olabilecek bilgileri sağlayabilmek için ‘dijital üniformalar’ giyecek.

Entegre ve akıllı ulaşım ağları talebi tahmin edecek, performansı ölçecek ve maddi varlıkların sağlığını monitör edecek. Akıllı sistemler gerçek-zamanlı olarak devreye girip, kapasite yönetimi, tahmin ve sorunları önleme yönünde hizmet sağlayacak.

Fiyatlandırma ve ödemeler önümüzdeki 5 yıllık dönemde devrim geçirecek. Bilet ve ödemelerin dijitalleşmesi metro hizmetlerini dönüştürecek; tüm raylı sistem operatörleri havayolları gibi online-bilet uygulamalarını benimseyecek. Temassız ödemelerin ötesinde, yolculuk yaptıkça öde uygulamaları tamamen lokasyona bağlı şekillenecek.

Otomasyon ve güvenlik kognitif teknolojilerdeki muazzam ilerlemeden oldukça fayda sağlayacak; dünya genelinde, özellikle yollarda, milyonlarca yaşamı kurtarma potansiyeline sahip olunacak. Güvenlik uygulamalarındaki artış ve sorumluluk konusundaki değişimler sigortacılık sektörünü derinden etkileyecek.

Kamu ve özel sektörde inovasyon, birlikte, 21. Yüzyıldaki ulaşım zorluklarının üstesinden gelecek. Kamu sektörü gelişimi teşvik etmede ve vatandaşların korunmasında kritik role sahip olacak. Özel sektöre yeni girenler ise dijital ve mobil teknolojilerden, global ölçeğe düşük ulaşma maliyetlerinden ve P2P modellerden faydalanacak.

Beklenen bu köklü değişimlerin ölçek ve hızı değişiklik gösterecek. Dijital çağ yolcuları güçlendirecek ve ulaşım sektöründeki oyuncuların geleneksel operasyon ve yönetim modellerini dönüştürecek. Aktarmalı yolculukları kolaylaştıracak ve akıllı bir şekilde entegre edecek çeşitli ulaşım sistemlerine duyulan ihtiyaç ön plana çıkacak. Bu sistemlere sahip olmak için kamu kuruluşlarından otomotiv üreticilerine kadar tüm kamu ve özel sektör oyuncuları inovatif ve farklı bir şekilde düşünmeli ve ulaşım sektörünün büyümesi ve sürdürülebilirliği için güç birliği yapmalıdır.