Turkishtime AR-GE 250


Dijital Dönüşüm Ofisi yapay zekaya öncülük edecek

Turkishtime Dergi

Cumhurbaşkanlığına bağlı Dijital Dönüşüm Ofisi, kamuda öncelikli proje alanlarında yapay zeka uygulamalarına öncülük edecek ve koordinasyonu sağlayacak.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararname, Finans, İnsan Kaynakları ve Yatırım ofislerinin yanı sıra Dijital Dönüşüm Ofisinin de yapı ve görevlerini yeniden düzenliyor. Buna göre,  Dijital Dönüşüm Ofisi, "Dijital Türkiye" (e-Devlet) hizmetlerinin sunumuna aracılık etmek, kurumlar arası işbirliğini artırmak ve bu alanlarda koordinasyonu sağlamakla görevli olacak ve kamu dijital dönüşüm yol haritasını hazırlayacak. Ofis, bilgi güvenliğini ve siber güvenliği artırıcı projeler geliştirecek, kamuda öncelikli proje alanlarında yapay zeka uygulamalarına öncülük edecek ve koordinasyonu sağlayacak, görev alanına giren konularda da politika ve strateji önerilerinde bulunacak.

Yapılan değişiklikle birlikte Dijital Dönüşüm Ofisi'nin hizmet birimleri; Dijital Dönüşüm Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Dijital Teknolojiler, Tedarik ve Kaynak Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Dijital Uzmanlık, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı, Siber Güvenlik Dairesi Başkanlığı, Büyük Veri ve Yapay Zeka Uygulamaları Dairesi Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı, Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği olarak sıralandı..

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan Dijital Dönüşüm Ofisi, idari ve mali özerkliğin yanı sıra kamu tüzel kişiliğine sahip.