AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


Yenilikçilik Alanında Önemli Sorumluluk

Turkishtime Dergi

Teknopark İzmir, Türkiye’nin 4. teknoparkı olarak İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü kampüsü içerisinde 2002 yılında kurulmuş; 2004 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Teknopark İzmir, halen bölgesinde bulunan ar-ge firmaları, kuluçka girişimcileri ve sürdürdüğü projelerle Türkiye’nin yenilikçilik ve teknoloji geliştirme alanının önemli aktörlerinden birisidir.

Kuruluşundan bu yana yürütülen toplam 2 bin 400’den fazla Ar-Ge, yazılım ve tasarım projesi, halen Bölgede yer alan 170 üzerinde yerli ve yabancı Ar-Ge firması, 1200’ün üzerinde Ar-Ge ve destek personeliyle gerçekleştirdiği toplam 120 milyon Dolar ihracatı ve 1.76 milyar TL cirosu ile Teknopark İzmir, ülke ekonomisine değerli bir katkı sunmaktadır. 

Teknopark İzmir, tüm bu çalışmalar sonunda oluşan FSMH başvuruları ve tescilleriyle de yenilikçilik alanındaki entelektüel birikime katkıda bulunmaktadır. Bugün, Teknopark İzmir bünyesinde çalışmalarını sürdüren; yazılım, enerji, savunma, biyoteknoloji, sağlık, ilaç ve aşı, gıda, kimya, malzeme, denizcilik, makine tasarım ve imalatı gibi 30’a yakın farklı sektörden firma, halen 300’e yakın projeyi aktif olarak sürdürmektedir.

Ar-Ge firmaları tarafından yürütülen projelerin yanı sıra yönetici şirket olarak kendi bünyesinde de önemli projeler/programlar sürdüren Teknopark İzmir, ekosisteme en yüksek katkıyı amaçlamaktadır.

Teknopark İzmir, tüm yenilikçi fikirlere kuluçka ortamı sağlayarak, üretilen nitelikli teknolojik bilgiyi sanayi ile buluşturmaktadır. Teknopark İzmir, bölgedeki KOBİ, start-up ve girişimcilere yönelik hali hazırda verdiği hizmetleri güçlendirmek ve iyi tanımlanmış hızlandırıcı süreçleri ile hizmet sağlamak amacıyla Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument for Pre-accession Assistance - IPA) kapsamında desteklenen İzmir NIC Projesi’ni tasarlamıştır. 

Teknopark İzmir yürütücülüğünde sürdürülen İzmir Ağ Oluşturma ve Yenilik Merkezi Projesi (İzmir NIC-İzmir Network and Innovation Center)  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ve Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) katılımıyla üç yılda tamamlanması planlanmaktadır. Yaklaşık 3 milyon Euro bütçeli proje kapsamında 1.400 kişi projeden faydalanacaktır. Bilgi iletişim teknolojileri ve yenilenebilir enerji sektörlerinde İzmir ve çevresinde faaliyet gösteren, KOBİ, start-up ve girişimcilerin teknolojilerini nihai ürüne dönüştürme, ticarileştirilme ve uluslararasılaştırılması projede hedeflenmektedir. 

TÜBİTAK BiGG Programı içinde de bir paydaş olarak yer alan Teknopark İzmir, Ön Kuluçka ve Kuluçka Merkezi ClassBoom ile genç girişimcilerin iş fikirlerini destekleyen bir yapıyla hizmet vermektedir.

Ön Kuluçka Merkezinde halen 100’ün üzerinde girişimciye fikirden projeye giden yolda destek veren Teknopark İzmir, Kuluçka Merkezi’nde ise 50’ye yakın start-up şirketini desteklemektedir. Kuluçka programları ile gençleri destekleyen Teknopark İzmir, yine bütüncül bir yapıyla İnovasyon Merkezi içinde konumlandırdığı Atmosfer Teknoloji Transfer Ofisi (Atmosfer TTO) ile de üniversite-sanayi arasında önemli bir köprü görevi üstlenmektedir. 

Bundan sonraki çalışmalarında da ülkemize ve ekosistemimize en yüksek katkıyı sağlamayı hedefleyen Teknopark İzmir, bu doğrultuda çalışmalarını sürdürmektedir.

Yönetim Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Yusuf Baran
Genel Müdürü: Prof. Dr. Metin Tanoğlu
Bölgedeki Toplam Firma Sayısı: 175
Bölgedeki Toplam İstihdam Sayısı: 1200+
Bölgedeki Toplam Ar-Ge Personel İstihdam Sayısı: 1100+
Yürütülen Projeler:
l AB IPA Projesi, İzmir NIC-İzmir Network and Innovation Center (İzmir Ağ Oluşturma ve Yenilik Merkezi Projesi), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve YASAD iş birliğiyle
l TÜBİTAK 1513 Projesi, Atmosfer Teknoloji Transfer Ofisi (Atmosfer TTO)
l TÜBİTAK 1512 Projesi, BiGG Sinerji
Teknoparkın Web Sitesi: www.teknoparkizmir.com.tr