Turkishtime AR-GE 250


'Torba'daki sürpriz turizmcilerin gündemine oturdu

Turkishtime Dergi

Turizmcilerin neredeyse tamamı sağlık turizminde kamunun bir şirket kuracağını Meclis’e gönderilen torba yasa ile öğrendi. Şirketin Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak kurulması sektörde büyük yankı buldu. Turizmcilerin bazı itirazları var; sigortacılar ve seyahat acentelerinin birlikte çalışacağı bu yeni modelde söz sahibi olmak istiyorlar.

Meclise sunulan torba yasada yer alan sağlık turizmini destekleyecek şirket, turizmcilerin gündemine oturdu. Sektörde büyük yankı bulan konuyla ilgili net bilgi sahibi olmadıklarını belirten turizmciler, önümüzdeki günlerde yenilenmesi beklenen sağlık turizmi yönetmeliğinde söz istiyor. Dünya Gazetesi'nin edindiği bilgilere göre yeni şirket en çok acentelerin ve TÜRSAB'ın etki alanına girecek.

Torbaya eklenen sürpriz maddelerden biri olan sağlık turizmini tanıtmak için kurulacak 10 milyon lira sermayeli 'Uluslararası Sağlık Hizmetleri' adlı anonim şirketi Sağlık Bakanlığı kuracak. Konuyla ilgili bilgisine başvurduğumuz Kültür ve Turizm Bakanlığı da ilgili bakanlığın Sağlık Bakanlığı olduğuna işaret etti. Sağlık turizminin hükümetin öncelikli önem verdiği konulardan biri olduğunu ve bu konuda uzun çalışmalarının bulunduğunu açıklayan turizmciler ise yeni kurulacak şirketin sürpriz olduğunu kaydediyor.

Öncelik şehir ve üniversite hastaneleri

Edindiğimiz bilgilere göre Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ ve sağlık turizmi detayları üzerinde yoğun bir çalışma yapılıyor. Konuyla ilgilenen ekip, rektörlerin, doktorların da bulunduğu bir kuruldan oluşuyor. Şirketin özellikle şehir hastaneleri, üniversite hastanelerine sağlık turisti getirmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde söz konusu şirketin çalışma esaslarını belirleyecek bir düzenlemenin meclise gitmesi bekleniyor. Ancak düzenlemenin tam içeriğine henüz hakim olmadıklarını belirten turizmciler, Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ ile birlikte yeniden düzenlenecek olan sağlık turizmi yönetmeliğinde söz sahibi olmak istiyor. Bu meseleyle ilgili çalışan kurula yönetmelikle ilgili değişiklik talepleri olacak.

Bir tarafında sigortacılar bir tarafında acenteler

Kamu eliyle kurulan Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ'nin, aracı kurum ve kuruluşlardan da yardım alması planlanıyor. Bu konuda öne çıkan iki alan ise sigortacılar ve seyahat acenteleri... Turizmciler işin konaklama ve seyahat tarafında yer alacak. Diğer yandan sigortacılar da bu şirkete aracılık ederek, sağlık turistlerini sigortalayacak. Turizmcilerin bu konuda bir itirazı var; sektör temsilcileri öncelikle sigortacılarla birlikte çalışma konusuna itiraz edeceklerini belirtiyorlar.

Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ, özellikle Avrupa ve Amerika'da pahalı olan diş ve göz ameliyatlarına odaklanacak. Ancak turizmciler, ameliyat gibi alanların yanında termal turizminin de sağlık turizminin içine dahil edilmesini talep edecek. Bu konuda çalışmalara başlayan turizmciler, ön görüşmelerde bulundu. Yeni sağlık turizmi düzenlemesinde bu konuda ısrarcı olacak.

5 yıldızlı oteller de sağlık işine girebilecek

Türkiye'de yıllık 10 milyar dolarlık gelir potansiyeli hesaplanan sağlık turizmi konusunda görüşmeler ve çalışmalar bir süredir yapılıyordu. Bakanlık daha önce, turizmcilerden bu alanda 7/24 çağrı merkezi istemişti. Turizmciler, yüksek maliyet gerektiren bu talebe cevap veremediği için proje yarım kalmıştı. Mayısta yayınlanan bir yönetmelikle ise 5 yıldızlı otellerde, istenilen koşulları taşımaları halinde, kış sezonunda yaşlı bakımı, fizik tedavi ve rehabilitasyonla termal sağlık hizmetleri verilmesine imkan sağlanmıştı. Sağlık Bakanlığı'nca çıkarılan "Konaklamalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik"e göre, konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezini oluşturan konaklama tesisi ve her bir merkez, Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi alması kaydıyla uluslararası sağlık turizmi faaliyeti gösterebilecek.

Yetki belgesi verebilecek

Kurulacak şirketin faaliyetleri şu şekilde belirlendi: Uluslararası sağlık hizmetleri alanında bakanlığa önerilerde bulunmak, Türkiye’deki sağlık hizmetlerinin tanıtımını yapmak, sektörü bu alanda desteklemek ve koordine etmek için Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ kurulacak. Bu şirket uluslararası sağlık hizmeti alanında faaliyet gösteren kurumlara yetki belgesi verecek, yurtdışında sağlık kuruluşu açabilecek, ortaklık kurabilecek ve uluslararası sağlık hizmetiyle ilgili olarak diğer işleri yapacak. Şirketin başlangıç sermayesi 10 milyon TL olacak. Bu şirkette çalışacak kişi sayısı ise 150’yi geçemeyecek.