Turkishtime AR-GE 250


2018 büyüme rakamları açıklandı

Turkishtime Dergi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dönemsel gayri safi yurt içi hasıla verilerini duyurdu. Buna göre, Türkiye ekonomisi bu yılın 3. çeyreğinde yüzde 1,6 büyüme kaydetti.

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla üçüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak 2018 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,6 arttı. Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3, ikinci çeyreğinde ise yüzde 5,2 büyüme kaydetmişti.

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2018 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 21,8 artarak 1 trilyon 13 milyar 453 milyon TL oldu.

Hane halklarının ve HHKOK'ların toplam nihai tüketim harcamaları ise yüzde 1,1 arttı. Yerleşik hane halklarının ve hane halkına hizmet eden kâr amacı güdmeyen kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2018 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 1,1 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 7,5 artarken gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 3,8 azaldı.

Mal ve hizmet ihracatı yüzde 13,6 arttı, mal ve hizmet ithalatı ise yüzde 16,7 azaldı. Mal ve hizmet ihracatı, 2018 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 13,6 artarken ithalatı ise yüzde 16,7 azaldı.

İşgücü ödemeleri 2018 yılında yüzde 18,6 artarken, net işletme artığı/karma gelir yüzde 18,7 arttı. İşgücü ödemeleri, 2018 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 16,5, net işletme artığı/karma gelir yüzde 10,6 arttı.

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın aynı çeyreğinde yüzde 31,1 iken bu oran 2018 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 31,2 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 53,9'dan yüzde 51,3'e düştü.

Konuya ilişkin TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan’ın değerlendirmesine buradan ulaşabilirsiniz.