ARGE 250


Bahçıvan: “Savunma sanayimizin yüksek performansı takdire şayan”

Turkishtime Dergi

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Türk savunma sanayisinin son yıllarda ortaya koyduğu yüksek performanslı gelişmeyi “takdire şayan” olarak niteleyerek “Savunma ve havacılık sektörü ciromuz 5 milyar dolara, ihracatımız son beş yılda ikiye katlanarak 1,7 milyar dolara yükseldi. Sektördeki AR-GE harcamalarımızın da 900 milyon dolara yükseldiğini büyük bir memnuniyetle görüyoruz. Bu başarı hikayesinde en önemli nokta, savunma sanayimizde yerlilik oranının yüzde 60’ları bulmuş olmasıdır”” dedi.

Yerli ve kaliteli ürüne ihtiyaç duyan Türk savunma sanayisi için kamu-özel sektör arasında işbirliğinin önemine dikkat çeken Bahçıvan, “İSO, iş birliği geliştirilmesinde ‘ara yüz’ olacak en yetkin kurumlardan biri. 18 bini aşkın üyesiyle sonuç odaklı iş birlikleri için doğru adres” dedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisinin aylık olağan toplantısı, “Savunma Sanayimizde Yeni Vizyon Arayışları, Sektördeki Son Gelişmeler ile Yeni İş Birliği İmkanlarının Sanayimiz Açısından Önemi” ana gündemi ile gerçekleştirildi. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın açılış konuşmasını yaptığı toplantının konuğu Savunma Sanayi Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir oldu.

Türkiye’nin jeostratejik konumunun, güvenlik ve savunma konularını çok daha önemli kıldığının altını çizen Bahçıvan, “Ateş çemberini andıran bir coğrafyanın ortasında bulunan Türkiye’nin güvenliği her şeyden önce geliyor. Bağımsız bir milli savunma konsepti için, bu savunmanın arka planında yer alan sanayi ve teknoloji altyapısının yerli ve milli kaynaklardan karşılanması, hayati bir koşul” dedi.

İSO Başkanı Bahçıvan, Savunma Sanayi Müsteşarlığının 2017-2021 Stratejik Planına göre savunma sanayinin yerli ve kaliteli ürüne ihtiyaç duyduğuna, sanayicilerin de bu alandaki fırsatlardan istifade etmek istediğine dikkat çekti. Savunma sanayi bürokrasisi ile özel sektörün en sağlıklı ve verimli şekilde bir araya gelmesinin önemli olduğunu kaydeden Bahçıvan, “Üretken ve sonuç odaklı bir iş birliği mekanizmasının oluşturulması noktasında ‘ara yüz’ niteliği taşıyan kurumlar da önemli rol oynayacak. Türkiye’nin en köklü ve en büyük sanayi odası olan İSO, savunma sanayii alanında iş birliklerinin geliştirilmesi noktasında bu “ara yüz” işlevini görebilecek en yetkin kurumlardan biri. 18 bini aşkın üyesiyle sonuç odaklı iş birlikleri geliştirmek noktasında doğru bir adrestir” dedi.