AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


Yatırım teşvik belgesi alacaklara kolaylık

Turkishtime Dergi

Ekonomi Bakanlığının, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tamamlama vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, işletmeye geçiş tarihinden itibaren 5 yıllık süreyi doldurmamış yatırımların bütün olarak devri, teşvik belgesi üzerinde unvan değişikliği yapılmak suretiyle uygun görülecek.

Değişiklik uyarınca, "Teşvik Belgesi Müracat Formu"na yatırımın organize sanayi bölgesinde olması halinde bölgenin adı eklenecek. Tahsis belgesi, sadece büyük ölçekli yatırımlar veya bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında belge düzenlenen yatırımlarla Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan organize sanayi bölgelerindeki yatırımlar için aranacak.

Tebliğle yatırım tamamlama vizesi için istenecek belgelere, daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil, "Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı Harcamaların Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavir Raporu" eklendi. Bu raporun getirilmesi halinde, yatırımın gerçekleşme durumunu gösteren yatırım takip formu, makine ve teçhizatla ilgili fatura veya gümrük beyanname fotokopileri, varsa teşvik belgesindeki özel şartların yerine getirildiğine ilişkin bilgi ve belgeler, teşvik belgesi kapsamı yatırımla ilgili varsa vergi indirimine konu kur farkı ve faiz giderlerine ilişkin yeminli mali müşavir onaylı liste ya da rapor, gerçekleşen ithal, yerli, bina-inşaat ve diğer harcamalar listeleri ve yatırım kapsamında kredi kullanılıp kullanılmadığına dair şirketi temsil ve yetkili kişilerce imzalı taahhütname aranmayacak.

Öte yandan, bakanlığın İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle ihracı kayda bağlı mallar listesinden "geri kazanılmış kağıt, karton, döküntü, kırpıntı ve hurdaları" çıkarıldı.