AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


Dijital Dönüşüme En Fazla Harcama Yapan İlk 250 Sanayi ve İhracatçı Şirket Araştırması Başladı!

Turkishtime Dergi

Türkiye sanayicisinin ve ihracatçısının dijital dönüşüm performansını ilk kez ölçecek olan DigiT 250 araştırması, firmaların dijital dönüşüme ne kadar harcama-yatırım yaptığını ve ihtiyaçlarını belirleyecek.

DigiT 250 araştırmasının anket soruları, Türkiye’nin bilişim, bilişim teknolojileri ve yazılım sektörünün en büyük STK’larından, TOBB Türkiye Yazılım Meclisi, HİB (Hizmet İhracatçılar Birliği),MÜSİAD (MÜSİAD Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu),TBD (Türkiye Bilişim Derneği), TÜBİSAD (Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği), TBV (Türkiye Bilişim Vakfı) ve YASAD (Yazılım Sanayicileri Derneği) işbirliğiyle hazırlandı.

Araştırma, Türkiye ihracat sıralamasındaki ihracatçı ilk 1000 firmaya ve İstanbul Sanayi Odası İlk 500 firmalarına gönderilen ankete verilen cevaplara göre gerçekleştirilecek.

Ankete katılmak için lütfen tıklayın.

DigiT 250’den İddialı Hedefler

Türkiye’de dijital dönüşüm alanından en geniş yelpazede veri kazandıracak araştırmanın hedefleri şöyle:

Dijital Dönüşümü Referans Almak: DigiT 250, Türkiye'deki sanayi ve ihracatçı şirketlerin dijital dönüşümdeki yatırım ve ilerlemelerini referans almak için bir ölçüt sağlayacak. Elde edilecek verilerle, bu şirketlerin dijital alandaki durumlarını anlamak isteyen paydaşlara kritik bilgiler sunmak,

Sektör Liderlerini Belirlemek: Araştırma, dijitalleşmeye en çok harcama yapan şirketleri vurgulayarak, sektör liderlerini ve yenilikçilerini öne çıkaracak. Bu sonuçlarla, diğer şirketlerin dijital teknolojilere daha fazla yatırım yapmaları için bir motivasyon kaynağı olmak,

Zamanla İlerlemeyi Takip Etmek: Araştırma her yıl gerçekleştirileceği için yıllar itibarıyla dijitalleşmedeki ilerlemeleri ve eğilimleri takip etmek mümkün olacak. Bu uzun vadeli verilerle, politika yapıcılar, yatırımcılar ve iş liderleri için paha biçilmez bir hafıza oluşturmak

Rekabeti ve Büyümeyi Teşvik Etmek: DigiT 250 başarı sıralamaları aracılığıyla şirketler arasında rekabeti teşvik etmek, sektörel ve bölgesel dijital dönüşüm çabalarını hızlandırmaya katkı sağlamak,

Stratejik Kararlar İçin Bilgi: DigiT 250 araştırmasından elde edilen veriler ve öngörülerle devlet kurumlarının, finans sektörünün ve uluslararası yatırım kuruluşlarının şirketlerin dijital dönüşümüne yönelik kaynak ayırma konusunda bilinçli stratejik kararlar almasına yardımcı olmak,

Zorlukları ve Fırsatları Vurgulamak: Şirketlerin dijital dönüşüm yolculuklarında karşılaştıkları ortak zorlukları ve potansiyel büyüme ve yenilik fırsatlarını ortaya çıkarmak,

Politika ve Yatırımı Etkilemek: Hükümet politikaları ve yatırım stratejileri açısından endüstrilerin dijitalleşmesi için daha fazla destek sağlanması konusunda motive edici olmak,

Global Karşılaştırma: Türk şirketlerinin uluslararası ölçekteki durumlarını değerlendirmede kaynak olmak, global eğilimlerle karşılaştırma imkanı sunmak.

DigiT 250 Veri Bankası Nelerden Oluşacak?

DigiT 250- Dijital Dönüşüme En Fazla Harcama Yapan İlk 250 Sanayi ve İhracatçı Araştırmasının sonuçları, 9 ana performans başlığındaki sorulara, firmaların beyan ettikleri verilerden ve bu verilere göre aşağıdaki başarı sıralamaları oluşturularak kamuoyu ile paylaşılacaktır.

• Dijital Dönüşüme En Fazla Harcama Yapan İlk 250 Şirket
• Son Üç Yılda Dijital Dönüşüme En Fazla Yatırım Yapan ikinci 250 Firma
• Dijital Dönüşüm Kapsamında Çalışan Personel Sayısına Göre İlk 100 Şirket
• Dijital Dönüşüm Kapsamında Çalışan Kadın Personel Sayısına Göre İlk 100 Şirket

Dijital Dönüşüm Kalemleri Kapsamında En Fazla Harcama Yapan İlk 50 Firma Listeleri

• Siber Güvenliğe En Fazla Harcama Yapan Firmalar
• E-Ticarete ve E-İhracata En Fazla Harcama Yapan Firmalar
• Mobil Uygulamalara En Fazla Harcama Yapan Firmalar
• Müşteri İlişkileri Yönetimine (CRM) En Fazla Harcama Yapan Firmalar
• Kurumsal Kaynak Planlamasına (ERP) En Fazla Harcama Yapan Firmalar
• E-Devlet (E-Fatura, E-Defter, E-Arşiv) En Fazla Harcama Yapan Firmalar
• Bütçe, Planlama, Konsolidasyon En Fazla Harcama Yapan Firmalar
• İnsan Kaynakları Uygulamalarına En Fazla Harcama Yapan Firmalar
• Tedarik Zinciri Yönetimine (SCM) En Fazla Harcama Yapan Firmalar
• İş Süreci Otomasyonuna En Fazla Harcama Yapan Firmalar
• İş Zekâsı Uygulamalarına (BI), Veri Analizi ve Madenciliğine En Fazla Harcama Yapan Firmalar
• Dijital Pazarlama Çözümlerine En Fazla Harcama Yapan Firmalar
• İmalat Yürütme Sistemi’ne (Manufacturing Execution System - MRP/MES) En Fazla Harcama Yapan Firmalar
• Veri Merkezi Kurmaya En Fazla Harcama Yapan Firmalar

Gelişen Teknolojilere En Fazla Yatırım Yapan Firma Listeleri

Big Data, Dijital İkiz (Dijital Twin) Uygulamaları, Yapay Zeka, Nesnelerin İnterneti, Robotik Süreç Otomasyonu (Robotic Process Automation - RPA), Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik, Düşük Kod/Kodssuz (Low Code/No Code), 5 G Teknolojilerine En Fazla Harcama Yapan Firmalar

Dijital Dönüşümün Cirosunda En Fazla Pay Aldığı İlk 100 Firma

Önümüzdeki beş yıl içinde Dijital Dönüşüm Kapsamında İstidam İhtiyacı olan Meslekler Listesi

Sonuçlar Türkçe ve İngilizce Açıklanacak

DigiT 250 araştırması, Türkiye sanayicisinin ve ihracatçısının dijital dönüşüm performansını dünyaya da anlatacak etkin bir referans kaynağı olması için Türkçe ve İngilizce rapor yayını olarak basılı ve dijital iki ayrı formatta hazırlanıp, dünyanın fikir liderleri ve uluslararası basın ile paylaşılacak.

Araştırma, dijital Türkiye ve dijital gelecek için “Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Hafızasını Yaratma” vizyonunun gerçekleştirilmesinde önemli bir katkı sağlarken, şirketlerin dijital dönüşüm çabalarının da takdir edilmesini sağlayacak.

Ankete katılmak için lütfen tıklayın.