ARGE 250


Mutluyuz ama refah beklentimiz düşük

Ersin Kaplan

Kargaşa dolu bir yılın sonunda dünya genel olarak ‘’mutlu ve umutlu’’ ancak refah beklemiyor. Dünya genelinde insanların yüzde 66’sı kendini mutlu hissediyor ve yüzde 54’ü 2016 yılının kendisi için daha iyi geçeceğini umuyor iken yalnızca yüzde 45’i ülkelerinin ekonomik durumunun geçen yıla göre daha iyi olacağını düşünüyor.

Araştırma şirketi Barem'in global ortağı WIN/ Gallup International ile birlikte Dünya genelinde 68 ülkede 66 bin kişi ile görüşerek gerçekleştirdiği Global Mutluluk, Umut ve Refah araştırmasının sonuçları yayınlandı.

En mutlu Kolombiya, en mutsuz Orak ve Yunanistan

Dünya genelinde insanların %66’sı mutlu iken mutsuzların oranı %10. Dört kişiden biri ne mutlu, ne de mutlu değil. Dünyanın en mutlu ülkesi Kolombiya (%87), en mutsuz ülkeleri ise geçen yıl olduğu gibi Irak (%26) ile Yunanistan (% 29).

Türkiye halkası BAREM tarafından gerçekleştirilen araştırmada Türkiye, yüzde 55 mutlu oranı ile, Dünya mutluluk sıralamasında 68 ülke arasında 46. sırada yer alıyor. Mutsuzlar yüzde 15. Türkiye’de mutluluğun her sosyoekonomik statü grubuna benzer şekilde dağılmış olması “Parayla saadet olmaz” sözünü hatırlatıyor. Ancak mutsuz oranı en yüksek kesimlerin işsizler (%35) ve çalışmayan emekliler (%18) olması minimum ihtiyaçların karşılanamaması riskinin mutluluğu etkilediğini gösteriyor.

2016 yılı 2015’e göre daha iyi olacak

Araştırmaya göre dünya nüfusunun %54’ü kendileri açısından 2016 yılının 2015’e göre daha iyi olmasını bekliyor, yüzde 16’sı tersini, dörtte biri ise iki yılın aynı olacağını düşünüyor. 2016 yılından en umutlu ülkeler bir Güney Asya ülkesi olan Bangladeş (% 81), bir Afrika ülkesi olan Nijerya (%78) ve Çin (%76). En az umutlu olanlar ise Avrupa’dan; İtalya (%15), Bosna Hersek (%19) ve Bulgaristan (%19).

Türkiye %44 umutlu oranı ile 68 ülke içinde 23. sırada yer alıyor. 2016 yılının kendileri için 2015’den daha kötü geçeceğini düşünenler %28, benzer bir yıl bekleyenler ise %22. Türkiye’de erkekler (%51), kadınlara göre (%36) 2016 yılından daha umutlu. En umutsuz yaş grubu 45-64, bu grubun %35’i bu yıldan daha kötü bir 2016 bekliyor. Benzer şekilde Metropollerde yaşayanlar arasında umutsuzların oranı %35 ile diğer şehirlerden daha yüksek. Üniversite mezunları içinde umutsuzların oranı %39’a yükseliyor.

Refah beklentisi daha düşük

2106 yılının ülkelerinin ekonomisi açısından 2015’den daha iyi olacağını düşünenlerin oranı dünya genelinde %45. Daha kötü bir yıl bekleyenler %22 iken, benzer olacağını düşünenler %28. 2016 yılından en umutlu ülkeler aynı zamanda refah beklentisi en yüksek olanlar; Nijerya (%74), Bangladeş (%72) ve Çin (%65). En düşük ülke ise halkının %71’inin ülke ekonomisinin 2015 yılından daha kötü olmasını bekleyen Yunanistan.

Türkiye refah beklentisi açısından, daha iyi bir 2016 bekleyen %32 ile 68 ülke arasında 23. sırada. Olumsuz düşünenler %35, benzer bir 2016 yılı bekleyenler ise %28. Demografik kırılımların umut ve refah beklentileri paralellik gösteriyor. Refah beklentisi Erkeklerde (%39) kadınlara (%25) göre yüksek. 2016 ekonomisinin 2015’ten kötü olacağını düşünenler Türkiye genelinde yüzde 35 iken; 45-64 yaş grubunda %45’e, İstanbullular arasında %40’a, İzmir’de yaşayanlar arasında %50’ye, Üniversite mezunları içinde ise %50’ye çıkıyor.

Gelişmekte olan ülkeler daha umutlu

Dünya ülkelerini Zenginler (G7), Gelişmekte olan ülkeler (G7 dışındaki G20) ve Diğer ülkeler olarak 3 gruba ayırdığımızda, aralarında gelir açısından uçurum olan 3 grupta da mutluyum diyenler yüksek oranlarda; Zenginler (%55) Gelişmekte olanlar (%69) ve Diğer ülkeler (%63). Ancak umut açısından ciddi farklar var. 2016 yılının 2015’den daha iyi geçeceğini düşünenlerin oranı, Türkiye’ninde içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkelerde, çok daha yüksek: Zenginler (%29) Gelişmekte olanlar (%63) ve diğer ülkeler (%48).

Benzer şekilde refah beklentisi de gruplara göre çok farklı ve gelişmekte olan ülkelerde en yüksek oranda; Zenginler (%18) Gelişmekte olanlar (%54) ve Diğer ülkeler (%40).

Araştırmanın Künyesi:

Global Mutluluk, Umut ve Refah araştırması WIN/ Gallup International üyesi firmaların Dünya genelinde 68 ülkede 66 bini aşkın kişi ile görüşerek gerçekleştirdiği bir araştırma. Saha çalışması bu yılın Ekim ve Kasım aylarında yapıldı. BAREM araştırma kapsamında Türkiye’de CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi) yöntemi ile 1028 görüşme yaptı.