ARGE 250


Savaş, işsizlik, ekonomik durgunluk...

Ersin Kaplan

Vatandaşa göre Türkiye'nin en büyük sorunları böyle sıralanıyor...

Uluslararası Antalya Üniversitesi tarafından TNS ortaklığıyla gerçekleştirilen, gençlerin ve Türk halkının öncelikli sorun ve beklentilerini ortaya koyan araştırma sonuçları paylaşıldı. Türkiye çapında 18 ilde 18 yaş ve üzeri 1512 kişi ile Aralık 2015 döneminde yüz yüze gerçekleştirilen araştırmaya göre kadına şiddet, belirtilen sorunlar arasında 2.8 ile 9. sırada yer aldı. Türk halkının en büyük sorununun %48.2 ile terör/savaş olduğu, gençlerin %55.1’inin işsizlik ve %21.6’sının eğitim konularını en önemli sorun olarak belirttiği tespit edildi. Türkiye nüfusunun yüzde 16.5’ini oluşturan gençler, en önemli sorunları olan işsizliğin nedenini yeterli iş alanı olmamasına bağlıyor.

Araştırma kapsamında görüşülen her 10 kişiden 4’ü önümüzdeki 5 yıl içerisinde ekonomik yaşam standartlarının şu anki durumundan çok daha iyi ya da iyi olacağını düşünüyor. Kötü ya da çok daha kötü olacağını belirtenlerin oranı ise %28. Buna karşılık her 10 kişiden 3’ü önümüzdeki 5 yıl içerisinde de şu anki durumları ile aynı seviyede olacağını ifade ediyor. Kent kesiminde yaşayanlar kır kesiminde yaşayanlara, 25-34 yaş grubu diğer yaş gruplarına kıyasla ve AB gelir grubu da diğer gelir gruplarına kıyasla önümüzdeki 5 yıl içerisinde ekonomik yaşam standartlarının çok daha iyi veya iyi olacağı görüşünde.

Ekonomik yaşam standartlarına ilişkin beklentileri de ortaya koyan araştırmaya göre, halkın %33,9’u Türkiye’de yaşayan insanların ekonomik yaşam standartlarının 5 yıl içinde değişmeyeceğine inanıyor. Ekonominin daha iyiye gideceğine inanan bölge en yüksek oran ile (%56,6) İç Anadolu olurken, Ege bölgesi yine en yüksek oran ile (%60,2) ekonominin kötüye gideceğini düşünen bölge olmuştur. Diğer bölgelerde Türkiye’nin en önemli sorunu terör iken, Ege Bölgesinde ekonomi %66,4 ile ülkenin en önemli sorunu olarak görülmektedir.

Kadına şiddet %2.8 ile 9. sırada

Türkiye’nin gündeminden düşmeyen en önemli sorunlardan biri olan kadına şiddete 2015 yılında 303 kurban verildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın açıkladığı rakamlara göre Türkiye’de her 10 kadından 4’ü fiziksel şiddete uğrarken şiddete uğrayan kadınların oranı her yıl ortalama yüzde 33 artıyor. Uluslararası Antalya Üniversitesi tarafından TNS ortaklığıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre kadına şiddet belirtilen sorular içinde yüzde 2.8 ile ancak 9. sırada yer alabildi. Kadına şiddet en büyük tepkiyi %6.4 ile İstanbul, İzmir ve Ankara’dan almakta. Kadına şiddeti ülkenin birinci sorunu olarak görenlerin oranı ise yüzde %0.4 oldu.

En önemli sorun terör, Rusya sorunu ve mülteci alımı kriz değil

Türkiye’nin en büyük sorununun %48.2 ile terör olduğu görülen araştırmada işsizlik %37.2 oranıyla ikinci, ekonomi ise %25.3 ile üçüncü büyük sorun olarak öne çıkmaktadır. Eğitim %9.4 ile dördüncü, mülteci %5.9 ile beşinci, Rusya krizi %5.1 ile altıncı sırada yer alırken bunları %3.4 ile adalet, %3.3 ile dış politika, %2.8 ile kadına şiddet takip etmektedir.

İç Anadolu bölgesi, terörün yoğun olarak yaşandığı Güney Doğu (%51.5) ve Doğu Anadolu (%57.9) bölgelerine kıyasla terörü en yüksek oranda (%66) Türkiye’nin sorunu olarak gören bölgedir. Diğer bölgelerden farklı olarak Ege bölgesinde terörü Türkiye’nin en önemli sorunu olarak ifade edenlerin oranı %8’dir.

Son dönemde gündemden düşmeyen Rusya krizi ve mülteci alımı konuları ise Türk halkı için öncelikli sorun olarak görülmemektedir. Halkın %5,9’u mülteci alımının sorun yaratacağına inanırken, araştırmaya katılanların sadece %5,1’i Rusya ile yaşananları kriz olarak görmektedir. Rusya krizinden en çok etkilenen bölge ise Karadeniz’dir. Karadeniz halkının terörden sonra %34 ile en büyük sorunu Rusya krizi olarak ifade edilmiştir.

Gençler "iş yok" diyor

Araştırma sonuçlarına göre 2015 yılında 18 yaş ve üzeri Türk halkı, gençlerin en önemli sorununu %55.1 ile işsizlik olduğunu belirtmiştir. Eğitim %21.6 ile gençlerin en önemli ikinci sorunu olarak öne çıkarken, terör %7 ile üçüncü sırada yer almaktadır.

Araştırmaya katılan 18-24 yaş arası gençler özelinde ise İşsizlik % 50.1 ile birinci sorun olarak ortaya çıkarken, eğitim ikinci, ekonomi ise gençlerin en büyük üçüncü sorunu olarak sıralamada yer aldı.

Türkiye çapında gerçekleştirilen araştırmada tüm katılımcılar tarafından ülkenin en büyük sorunu olarak görülen terör, Türkiye’de gençlerin sorunlarının neler olduğu sorulduğunda işsizlik, eğitim ve ekonomiden sonra gelerek %6 ile dördüncü sırada yer almaktadır.

Türkiye’deki gençlerin en büyük sorununu işsizlik olarak tanımlayanlar, bunun yeterli iş alanı olmadığından (%33,3) yaşandığını düşünmektedir. Bunu %10,8 ile iş beğenmeme,%10,4 ile asgari ücretin düşük olması takip etmektedir. 18-24 yaş arası gençler genelden farklı olarak ikinci sırada asgari ücret düşük olduğu için işsizlik sorunu yaşandığını düşünmektedir. 18-24 yaş arası gençlerin %40’ı önümüzdeki 5 yıl içerisinde ekonomideki durumun aynı kalacağına inanıyor.

Türkiye’deki eğitim sorunundan en fazla rahatsız olan kesim ise yine 18-24 yaş arası gençler oldu. Diğer yaş gruplarından fazla olarak gençlerin %15’i ülkenin sorunları arasında eğitimi öncelikli olarak belirtiyor.