ARGE 250


Tüketicinin güveni 1 puan arttı

Elif Akın

Nielsen’in Tüketici Güven Endeksi Raporu’na göre; 2015’in ikinci çeyreğinde Türkiye’de tüketici güveni 1 endeks puanı artarak  86’dan 87’ye yükseldi. Yunan krizine rağmen Türkiye’de güven endeksi bu dönemde hareketsiz kaldı. İş konusundaki olumlu tutum hafif bir düşüşle yüzde 32’den yüzde 30’a geriler ve kişisel mali durum yüzde 45’ten yüzde 50’ye artış gösterirken, harcama niyeti yüzde 45 ile sabit kaldı. 2015’in ilk çeyreğinde “ekonomi” Türk katılımcıların başlıca endişesiydi ve bunu “terörizm” takip ediyordu. İkinci çeyrekte “ekonomi” başlıca endişe olmaya devam etmekle birlikte önemli oranda bir düşüşle yüzde 23’ten yüzde 17’ye geriledi. Buna mukabil “siyasi istikrar” endişesi Haziran 2015’teki Türkiye Genel Seçimleri nedeniyle yüzde 6’dan yüzde 11’e yükselerek en büyük ikinci endişe haline geldi. Ekonomiye yönelik endişenin düşmesine paralel olarak Türkiye’nin bir duraksama döneminde olduğuna inanan katılımcıların yüzdesi de 2015’in ikinci çeyreğinde yüzde 79’dan yüzde 74’e geriledi. Nielsen’den alınan bilgiye göre, daha önceki dönemlerde olduğu gibi, 2015’in ikinci çeyreğinde de Türkiye’deki erkek katılımcılar, kadın katılımcılara göre daha yüksek güven oranı sergiledi. Türk erkekleri arasında güven bir önceki çeyreğe göre 1 endeks puanlık düşüşle 93’ten 92’ye gerilerken, Türk kadınları arasında güven 3 endeks puanlık artışla 79’dan 82’ye yükseldi.

Avrupa'daki kalkınma belirtileri görülüyor 
Eurozone’daki ekonomik belirsizliğe rağmen, 32 pazarın 21’inin (%65) senenin başına göre daha iyimser olmasıyla, tüketici güveni ikinci çeyrekte Avrupa bölgesinin her yerinde arttı. Bölgenin en büyük ekonomisi olan Almanya’da güven üç endeks puanı düşerek 97 olarak kaydedildi – bu bir senedir görülen ilk düşüş. Birleşik Krallık’ta güven iki puan yükselerek 99 oldu – bu peş peşe yükseliş kaydedilen altıncı çeyrek. Bölgesel olarak güven, ilk çeyrekten bu yana yedi endeks puanı yükselişle, en çok Ukrayna’da artış göstermiş olmakla birlikte (48), bu değer ülkeyi kötümserlik/iyimserlik denge noktası olan 100’ün oldukça altında bıraktı. Nielsen Birleşik Krallık ve İrlanda pazar lideri Steve Smith “Birleşik Krallık’ta senelerdir ilk kez ücret enflasyonunun fiyat enflasyonunu geride bırakmaya başlaması, enflasyon ve mortgage oranlarının tarihsel olarak en düşük seviyelerde seyretmesi ve işsizliğin istikrarlı biçimde düşmesi bir arada çok daha olumlu bir tüketici görünümü ortaya koymakta“ dedi. Ancak Yunanistan’da güven, bu araştırmada yer alan 60 ülke arasındaki en yüksek üç aylık azalmayla, 12 endeks puanı düşerek 53’e geriledi. İrlanda ve İtalya’da da güven dört puanlık düşüşle sırasıyla 88 ve 53 oldu.