Turkishtime AR-GE 250


Türk gençliği BES'i en iyi tasarruf aracı olarak görüyor

Turkishtime Dergi

AvivaSA, gençlerin bireysel emekliliğe nasıl baktığını araştırdı. Yapılan araştırmaya göre, gençlerin %56’sı bireysel emeklilik sisteminin tasarrufa uygun bir birikim olduğunu düşünürken; her dört gençten biri, emekliliğini şimdiden düşünerek, gelecek 5 yıl içerisinde bireysel emeklilik yaptırmayı planlıyor.

AvivaSA, gençlerin bireysel emeklilik sistemine yaklaşımını ve tasarruf alışkanlıklarını öğrenmek amacıyla, Yöntem Araştırma Danışmanlık işbirliği ile “Gençlerin Emeklilik ve BES Algısı” araştırmasını gerçekleştirdi. Türkiye’nin 15-35 yaş arası kentsel nüfusunu temsil eden grup üzerinde yapılan araştırmada, bireysel emeklilik sisteminin gençler tarafından tasarrufa uygun algılanıp, algılanmadığı; bireysel emeklilik sisteminin tercih edilmesi için gereken şartlar; gençlerin tasarruf eğilimleri ve emeklilikten ne anladıkları araştırıldı.

Araştırmayla ilgili bir açıklama yapan AvivaSA CEO’su Fırat Kuruca, Türk Gençliğinin BES’i en önemli tasarruf aracı olarak görmesinin umut verici, sevindirici bir gelişme olduğunu vurgulayarak; “Çünkü, genç yaşlarda başlanacak tasarrufun emeklilik dönemine yansıması çok daha etkili olacak. Türkiye dahil Avrupa’nın 9 ülkesinde geçen sene gerçekleştirdiğimiz “Emeklilik Dönemi Tasarruf Açığı Araştırması”nda, yıllık ortalama kişi başı tasarruf açığımız 3 bin 200 Euro çıkmıştı. Ama 20 yaşında bir Türk gencinin, hayalindeki emeklilik için, yıllık bin Euro ya da ayda 83 Euro tasarrufta bulunması yetiyor” dedi.

AvivaSA tarafından gerçekleştirilen “Gençlerin Emeklilik ve BES Algısı” araştırmasına göre, gençlerin %56’sı bireysel emeklilik sisteminin tasarrufa uygun bir birikim şekli olduğunu düşünüyor. Gençler, bireysel emeklilik sistemi olmasaydı, tasarruf aracı olarak öncelikle vadeli banka hesabını (%41) seçeceklerini belirtiyorlar. Alternatif tasarruf aracı olarak, vadeli banka hesabını, gayrimenkul (%38) ve yastık altı yöntem (%21) izliyor.

Araştırmada, bireysel emeklilik sistemini tasarrufa uygun bir yatırım aracı olarak görmeyen gençlerin fikirlerini değiştirmek için, sistemde ne gibi özelliklerin ön plana çıkması gerektiği de sorgulandı. Çıkan sonuçlara göre, gençlerin %35’i, devlet katkısının daha fazla olmasının bireysel emeklilik sistemini tasarruf aracı olarak tercih etmelerini olumlu yönde etkileyeceğini belirtiyor. Bu özelliği sırasıyla; herhangi bir faiz kaybı ya da kesinti olmadan birikimi çekebilmek (%25), geri ödemelerin başlama süresinin daha erken olması (%21) ve prim ödemelerinin uygun olması (%13) izliyor.

15-35 yaş arası gençlerin %27’si, gelecek 5 yıl içerisinde bireysel emeklilik yaptırmayı düşünüyor, %19’u ise kararsız. Gençler, bireysel emeklilik yaptırmanın önemini sırasıyla; “emeklilikte iyi bir maaş almak istiyorum” (%46), “geleceğimi şimdiden garanti altına almam gerekiyor” (%38) ve “emeklilik dönemimde çalışmak istemiyorum” (%14) olarak açıklıyor. Bireysel emeklilik yaptırmayı düşünmeyenler ise, çoğunlukla ilgilenmediği (%35) ve maddi durumu uygun olmadığı için (%30) konuya olumsuz bakıyor.

Gençler emekliliklerini öncelikle güvence altına alınması gereken bir dönem olarak görüyor ve şimdiden o döneme yatırım yapılması gerektiğini düşünüyor. Bu görüş özellikle 5 yıl içerisinde bireysel emeklilik yaptırmayı düşünenlerin %66’sı ve bireysel emekliliği tasarrufa uygun bir birikim aracı olarak görenlerin %59’u arasında oldukça yaygın.