ARGE 250


Türkiye'de hane halkı büyüklüğü 3,5 kişiye düştü

Turkishtime Dergi

Tüik verilerine göre, Türkiye'de 2012 yılında 3,7 olan ortalama hane halkı büyüklüğü, azalma eğilimi göstererek 3,5 kişiye düştü.

İller bazında bakıldığında, 2016 yılında hane halkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il, 6,7 kişi ile Şırnak oldu. Şırnak ilini 5,9 kişi ile Hakkari, 5,8 kişi ile Şanlıurfa illeri takip etti. Ortalama hane halkı büyüklüğünün en düşük olduğu il ise 2,7 kişi ile Çanakkale oldu. Çanakkale'yi 2,8 kişi ile Balıkesir ve Tunceli illeri izledi.

Araştırma sonuçlarında, Türkiye'de çekirdek ailelerden oluşan hane halklarının oranı 2014 yılında %13,9 iken 2016 yılında %14,9'a yükseldiği görüldü. Geniş ailelerden oluşan hane halkı oranı ise 2014 yılında %16,7 iken 2016 yılında %2,4'e yükseldiği görüldü.

Hane halkı tipine göre hane halkı oranı, 2014 - 2016 karşılaştırması

Tek kişilik hane halkı oranının en yüksek olduğu il ise 2016 yılında %24,9 ile Tunceli olarak belirlendi. Tunceli'yi %22,8 ile Giresun, %22,6 ile Eskişehir ve Gümüşhane izledi. Tek kişilik hane halkı oranının en düşük olduğu il ise %8,3 ile Diyarbakır oldu. Diyarbakır'ı %8,7 ile Batman ve %8,8 ile Van izledi.

Tek kişilik hane halkı oranı en yüksek ve en düşük beş il, 2016

Çekirdek aileden oluşan hane halkı oranının en yüksek olduğu il, 2016 yılında %72,6 ile Kayseri oldu. Kayseri ilini %71,9 ile Osmaniye ve %71,3 ile Ankara takip etti. Çekirdek aileden oluşan hane halkı oranının en düşük olduğu il, %55,3 ile Şırnak oldu. Şırnak ilini %56,6 ile Kastamonu ve %57,2 ile Tunceli izledi.

Çekirdek aileden oluşan hane halkı oranı en yüksek ve en düşük ilk beş il, 2016

Yalnız ebeveyn ve çocuklardan oluşan hane halkı oranının en yüksek olduğu iller 2016 yılında %10 ile İzmir, %9,8 ile Adana ve %9,7 ile Malatya, en düşük olduğu iller ise %5,8 ile Bayburt, %5,9 ile Tokat, %6,2 ile Bitlis, Nevşehir, Burdur ve Yozgat oldu.

Yalnız anne ve en az bir çocuğundan oluşan hane halkı oranının en yüksek olduğu iller %7,9 ile İzmir, %7,8 ile Adana ve %7,7 ile Bingöl ve Hatay, en düşük olduğu iller ise %4,5 ile Bayburt, %4,6 ile Ardahan ve %4,7 ile Tokat oldu. Yalnız baba ve en az bir çocuğundan oluşan hane halkı oranının en yüksek olduğu iller %2,6 ile Malatya, %2,5 ile Gümüşhane ve %2,4 ile Iğdır ve Kilis, en düşük olduğu iller ise %1,2 ile Nevşehir, Kayseri ve Tokat oldu.

Geniş aileden oluşan hane halkı oranının en yüksek olduğu il, 2016 yılında %29,9 ile Şırnak oldu. Şırnak ilini %26,4 ile Hakkari ve %25,9 ile Batman izledi. Geniş aileden oluşan hane halkı oranının en düşük olduğu il, %10,3 ile Çanakkale oldu. Çanakkale ilini %10,5 ile Eskişehir ve %11,2 ile Balıkesir izledi.

Geniş ailelerden oluşan hane halkı oranı en yüksek ve en düşük ilk beş il, 2016