ARGE 250


Y Kuşağı, sürdürülebilir teknolojiye sahip araçlar istiyor

Elif Akın

Goodyear tarafından gerçekleştirilen “Mobilitede Olumlu Düşünce” araştırması, (Think Good Mobility) aralarında Türkiye’nin de olduğu 12 ülkede bilim, teknoloji, mühendislik, sanat, tasarım ve matematik bölümlerinde okuyan 18 ila 30 yaş aralığındaki 2500'den fazla üniversite öğrencisine yönelik yapıldı. Araştırma, 2025’te mobilitenin geleceğine dair beklentileri ve görüşleri içeriyor. Goodyear, ThinkYoung ile işbirliği yaparak Y kuşağına yönelik hazırladığı “Mobilitede Olumlu Düşünce” (Think Good Mobility) araştırmasıyla, gelecek on yılda, otomotiv endüstrisinin en büyük mücadelesinin çevre ile dost, teknoloji odağında sürdürülebilir araçlar üretmek olacağını öngörüyor.

Yakıtta verimliliği önemsiyorlar

Araştırma sonuçlarına göre gençlerin yarısı (%49) yakıtta verimlilik sağlayan taşıtların başlıca odak noktalarından biri olması gerektiğine inanıyor. Türkiye de ise bu oran %60 olarak öne çıkıyor. Avrupa’nın 12 ülkesi arasında yapılan araştırmada, Y kuşağının %85’i, 10 yıl içinde bir arabaları olacağına inanıyor. Avrupa'nın Y kuşağı, doğayla dost bir gelecek istiyor ve sürdürülebilir taşıtların buna yardımcı olacağını düşünüyor. Y kuşağı, yakıtta verimlilik sağlayan taşıtların, 2025'teki sürdürülebilirlik çabalarının odak noktası olması gerektiğine düşünüyor. Nüfus artışı ve bunun sonucu olarak karayolu taşımacılığında meydana gelen yoğunlukla ilgili olarak gençlere 2025'te otomotiv endüstrisi ve ulaşım sistemlerindeki sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında sorular yöneltildi. Goodyear’ın araştırmasıyla ilgili görüşlerini paylaşan Goodyear Lüksemburg İnovasyon Merkezi Genel Müdürü Jean-Pierre Jeusette; “Avrupalı gençler, gelecek nesiller için sürdürülebilirliğe dair çalışmalar yapmak istiyor. Goodyear olarak, günümüzdeki ve gelecekteki tüketici beklentilerini karşılamak adına sürekli yatırımlarda bulunuyoruz. Dolayısıyla, bu nesli yaptığımız bu anket ile 2025'teki sürdürülebilir mobilite hakkındaki görüşlerini paylaşmaya davet ettik” diyor.

Yönetmelik oluşturulmasını istiyorlar

Y kuşağı, taşıtlarda yakıt verimliliğini gelecek on yıl içerisinde artırılmasını ve buna dair yönetmeliklerin oluşturulmasını istiyor. 2025'te ulaşım açısından hangi düzenlemelerin en kritik öneme sahip olacağı sorulduğunda, Avrupa ülkeleri ortalamasında en popüler yanıt %44.6 oranıyla CO2 emisyonuna dair kurallar olarak öne çıkıyor. Türkiye’de ise bu oran %33 seviyesinde. Ayrıca Avrupa genelinin yaklaşık %36’sı yakıtta verimlilik sağlayan taşıtlarla ilgili girişimlerin kritik öneme sahip olduğunu belirtirken, Türkiye %45.5 ile bu oranın üstünde yer alıyor.