ARGE 250


Çin, KOBİ'ler için 4 maddelik plan açıkladı

Turkishtime Dergi

Çin hükümeti, KOBİ'ler için iş ortamını geliştirme planları açıkladı. Bu kapsamda KOBİ tanımına 18 milyon kadar işletme dahil edilerek vergi avantajı elde etmeleri sağlandı. Kredi üst limitleri artırıldı ayrıca kamu alımlarının en az yüzde 30'unun KOBİ'lerden yapılması zorunlu oldu.

Yavaşlayan ekonomisini desteklemek için bir dizi önlem alan Çin, son olarak KOBİ'lerin çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla dört temel alanda yeni önlemler açıkladı.

Maliye Bakan Yardımcısı Liu Wei tarafından duyurulan tedbirler; vergi yükünü hafifletmek, krediye erişimi kolaylaştırmak, hükümet alımlarını KOBİ'lere yöneltmek ve inovasyonu destek için fon sağlamak başlıkları altında sıralandı.

KOBİ kapsamı genişletildi

İşletmeler üzerindeki vergi yükünü azaltmayı hedefleyen Çin hükümeti, bu çerçevede KOBİ tanımını genişletti. Buna göre KOBİ sayılabilmek için gerekli üst sınır; varlık toplamında 30 milyondan 50 milyon yuana, çalışan sayısında 100'den 300'e, vergiye tabi gelirde de 1 milyondan 3 milyon yuana yükseltildi.

Bu değişimler sonucunda 18 milyon işletme daha KOBİ kapsamına girmiş oldu ve onlar da KOBİ'lere uygulanan vergi kesintilerinden yararlanma hakkı elde etti.

Kredi üst limitleri artırıldı

KOBİ'lerin finansmanı için kredi kullanabilirlik sınırları genişletildi. Bu kapsamda iş kurmak isteyen kişilere verilen maksimum kredi miktarı 100 binden 150 bin yuana, işletmelere sağlanan kredi tutarı da 2 milyon yuandan 3 milyon yuana yükseltildi. Hükümet ayrıca yerel yönetimlere KOBİ'leri desteklemeleri için fon tahsis edecek.

Hükümetlerin alım politikası da KOBİ'lerin gelişimi açısından önemli bir rol oynuyor. Çin Maliye Bakanlığı bu kapsamda hükümet alımlarının en az yüzde 30'unun KOBİ'lerden yapılması gerektiğini söyledi.

Öte yandan Çin, girişimciliği ve işletmelerin ihtisaslaşma derecelerini yükseltmelerine yardımcı olacak inovasyon inisiyatiflerine destek için fon sağlayacak. Ayrıca küçük işletmelerin geliştirilmesi için bir destek platformu oluşturulacak.